• T  T  T  T  

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

Pracodawcą (jednostka organizacyjna chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, które zatrudniają lub mają zamiar zatrudnić co najmniej jednego pracownika) może otrzymać jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (oznacza to składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, finansowane z własnych środków płatnika tych składek) w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.
Refundacja może nastąpić w przypadku uprzedniego zawarcia umowy cywilno-prawnej i gdy:

  1. pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
  2. po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

   Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia warunku określonego powyżej tj. dalszego zatrudniania osoby bezrobotnej.

   Grafik

   Oferta pracy w zawodzie grafik. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

   Drukarz

   Oferta pracy w zawodzie drukarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

   Księgowy

   Oferta pracy w zawodzie księgowy. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

   Przedstawiciel handlowy

   Oferta pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

   Pracownik biurowy

   Oferta pracy w zawodzie pracownik biurowy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

   Aparatowy procesów chemicznych

   Oferta pracy w zawodzie aparatowy procesów chemicznych. Osoby zainteresowane więcej »

   technolog produkcyjny

   Poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie technolog produkcyjny, osoby więcej »

   kierowca kat. D

   Poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie kierowca kat. D, osoby więcej »

   fryzjer

   Poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie fryzjer, osoby zainteresowane więcej »

   operator maszyn do recyklingu

   Poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie operator maszyn do recyklingu, osoby więcej »

   architekt

   Poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie architekt, osoby zainteresowane więcej »

   przedstawiciel handlowy

   Poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy, osoby więcej »

   regionalny kierownik sprzedaży

   Poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie regionalny kierownik sprzedaży, więcej »

   lakiernik meblowy

   Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie lakiernik meblowy. Osoby więcej »

   operator obrabiarek numerycznych

   Poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie operator obrabiarek numerycznych, więcej »

   pracownik fizyczny

   Poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie pracownik fizyczny, osoby więcej »

   asystent biura ubezpieczeń

   Poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie asystent biura, osoby zainteresowane więcej »

   operator obrabiarek sterowanych numerycznie

   Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie operator obrabiarek więcej »

   kelner

   Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie kelner. Osoby więcej »

   kucharz

   Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie kucharz. Osoby więcej »

   operator ładowarki

   Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie operator ładowarki. Osoby więcej »

   mechanik

   Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie  mechanik. Osoby więcej »

   księgowa

   Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie księgowa. Osoby więcej »

   pracownik wylęgarni drobiu

   Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie pracownik wylęgarni więcej »

   sprzedawca

   Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie sprzedawca (dla osoby więcej »

   sekretarka

   Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie sekretarka ze znajomością więcej »

   ratownik

   Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie ratownik. Osoby więcej »

   pracownik gospodarczy

   Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie pracownik gospodarczy. więcej »

   brukarz

   Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie brukarz. Osoby więcej »

   lakiernik proszkowy

   Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie lakiernik proszkowy. Osoby więcej »

   sprzedawca

   Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby więcej »

   kierowca/mechanik

   Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie kierowca/mechanik. Osoby więcej »

   Krawiec

   Oferta pracy w zawodzie krawiec. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

   mechanik samochodowy

   poszukiwane są w zawodzie mechanik samochodowy.Osoby zainteresowane ofertą więcej »

   przedstawiciel handlowy

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy. Osoby więcej »

   magazynier

   poszukiwane są osoby w zawodzie magazynier. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

   brukarz

   Poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie brukarz. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

   sprzedawca-serwisant

   Poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie sprzedawca-serwisant (sprzedaż więcej »

   piekarz cukiernik

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie piekarz-cukiernik. Osoby więcej »

   pomoc szwaczki

   Poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie pomoc szwaczki (szycie, przyszywanie więcej »

   1 2 5
   3 4 6
   7 8