• T  T  T  T  

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

Pracodawcą (jednostka organizacyjna chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, które zatrudniają lub mają zamiar zatrudnić co najmniej jednego pracownika) może otrzymać jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (oznacza to składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, finansowane z własnych środków płatnika tych składek) w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.
Refundacja może nastąpić w przypadku uprzedniego zawarcia umowy cywilno-prawnej i gdy:

  1. pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
  2. po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

   Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia warunku określonego powyżej tj. dalszego zatrudniania osoby bezrobotnej.

   Sprzątaczka

   Oferta pracy w zawodzie sprzątaczka. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

   szwaczka

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie szwaczka, osoby zainteresowane ofertą więcej »

   nauczyciel biologii

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie nauczyciel biologii, osoby więcej »

   nauczyciel fizyki

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie nauczyciel fizyki, osoby więcej »

   nauczyciel geografii

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie nauczyciel geografii, osoby więcej »

   nauczyciel wychowania przedszkolnego

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie nauczyciel wychowania więcej »

   nauczyciel chemii

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie nauczyciel chemii, osoby więcej »

   palacz (wypał cegły)

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie palacz pieca do wypału cegły, osoby więcej »

   pracownik biurowy - oferta stażowa

   poszukiwane są osoby na staż w zawodzie pracownik biurowy,  osoby więcej »

   kierowca autobusu

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kierowca autobusu na trasach więcej »

   pracownik magazynowy

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie pracownik magazynowy, osoby więcej »

   Betoniarz

   Oferta pracy w zawodzie betoniarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

   Kierowca kat. C+E

   Oferta pracy w zawodzie kierowca kat. C+E. Osoby zainteresowane ofertą pracy  więcej »

   sprzedawca - oferta stażowa

   poszukiwane są osoby na staż  w zawodzie sprzedawca, osoby zainteresowane więcej »

   robotnik gospodarczy

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie robotnik gospodarczy, osoby więcej »

   pracownik ochrony fizycznej

   poszukiwane są osoby niepełnosprawne do pracy w zawodzie pracownik ochrony więcej »

   agent ubezpieczeniowy - oferta stażowa

   poszukiwane są osoby w zawodzie agent ubezpieczeniowy, osoby zainteresowane więcej »

   kucharz

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kucharz, osoby zainteresowane ofertą więcej »

   agent ubezpieczeniowy

   poszukiwane są osoby w zawodzie agent ubezpieczeniowy, osoby zainteresowane więcej »

   piekarz

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie piekarz , osoby zainteresowane ofertą więcej »

   kierowca w transporcie międzynarodowym

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kierowca samochodu ciężarowego,  więcej »

   informatyk - oferta stażowa

   poszukiwane są osoby bezrobotne na staż w zawodzie informatyk,  osoby więcej »

   pracownik wylęgarni drobiu

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie pracownik wylęgarni drobiu, osoby więcej »

   Oferty pracy z firmy GUMET

   Firma Gumet poszukuje pracowników na stanowiska: -Tokarz w metalu (oferta więcej »

   asystent ds księgowości - oferta stażowa

   poszukiwane są osoby na staż  w zawodzie asystent do spraw księgowości, więcej »

   Psycholog

   Oferta pracy w zawodzie psycholog. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

   Fryzjer

   Oferta pracy w zawodzie fryzjer. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

   pracownik biurowy (oferta stażowa)

   poszukiwane są osoby na staż w zawodzie pracownik biurowy,  osoby więcej »

   pracownik księgowości (oferta stażowa)

   poszukiwane są osoby  na staż w zawodzie pracownik księgowości, osoby więcej »

   sprzedawca (oferta stażowa)

   poszukiwane są osoby na staż w zawodzie sprzedawca, osoby zainteresowane więcej »

   pracownik biurowy

   poszukiwane są osoby na staż w zawodzie pracownik biurowy (telemarketer), więcej »

   kierowca kat.C

   poszukiwane są osoby  do pracy w zawodzie kierowca kat. C, osoby więcej »

   chemik

   poszukiwane są osoby  w zawodzie chemik, osoby zainteresowane ofertą prosimy więcej »

   pielęgniarka

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie pielęgniarka, osoby zainteresowane więcej »

   ratownik medyczny

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie ratownik medyczny, osoby więcej »

   fryzjer

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie fryzjer, osoby zainteresowane ofertą więcej »

   spawacz

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie spawacz, osoby zainteresowane ofertą więcej »

   robotnik budowlany

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie robotnik budowlany, osoby więcej »

   spawacz

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie spawacz, osoby zainteresowane prosimy więcej »

   sprzedawca - magazynier

   poszukiwane są osoby w zawodzie sprzedawca-magazynier, osoby zainteresowane więcej »

   1 2 5
   3 4 6
   7 8