Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne |
 • T  T  T  T  

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

Pracodawcą (jednostka organizacyjna chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, które zatrudniają lub mają zamiar zatrudnić co najmniej jednego pracownika) może otrzymać jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (oznacza to składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, finansowane z własnych środków płatnika tych składek) w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.
Refundacja może nastąpić w przypadku uprzedniego zawarcia umowy cywilno-prawnej i gdy:

  1. pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
  2. po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

   Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia warunku określonego powyżej tj. dalszego zatrudniania osoby bezrobotnej.

   nauczyciel doradca zawodowy

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie nauczyciel doradca zawodowy, osoby więcej »

   agent ubezpieczeniowy

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie agent ubezpieczeniowy, osoby więcej »

   sprzedawca

   Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

   robotnik gospodarczy

   poszukiwane są osoby w zawodzie robotnik gospodarczy, osoby zainteresowane więcej »

   magazynier - oferta dla osób niepełnosprawnych

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie magazynier, osoby bezrobotne i więcej »

   Fryzjer

   Oferta pracy w zawodzie fryzjer. Osoby zainteresowane ofertą pracy zapraszamy więcej »

   Operator urządzeń do przetwórstwa surowców gumowych

   Oferta Pracy w zawodzie operator urządzeń do przetwórstwa surowców gumowych. więcej »

   Mechanik samochodowy

   Oferta Pracy w zawodzie mechanik samochodowy.  Osoby zainteresowane ofertą więcej »

   Fryzjer

   Oferta Pracy w zawodzie fryzjer. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

   Oferty pracy w firmie T.B FRUIT POLSKA

   Firma T.B FRUIT POLSKA poszukuje pracowników na stanowiska: Laborant więcej »

   robotnik ogólnobudowlany

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie  robotnik ogólnobudowlany. Osoby więcej »

   operator maszyn do produkcji wyrobów drewnianych (oferta stażowa)

   poszukiwane są osoby  na staż w zawodzie operator maszyn do produkcji więcej »

   fizjoterapeuta

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie fizjoterapeuta. Osoby zainteresowane więcej »

   spedytor

   poszukiwane są osoby  do pracy w zawodzie spedytor (organizacja oraz więcej »

   asystent prawnika - oferta stażowa

   Oferta stażu w zawodzie nauczyciel asystent prawnika. Osoby zainteresowane więcej »

   elektryk

   Oferta pracy w zawodzie elektryk. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

   monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

   Oferta pracy w zawodzie monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. więcej »

   nauczyciel śpiewu

   Oferta pracy w zawodzie nauczyciel śpiewu. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

   nauczyciel gry na gitarze

   Oferta pracy w zawodzie  nauczyciel gry na gitarze. Osoby zainteresowane więcej »

   magazynier sprzedawca

   Oferta pracy w zawodzie  magazynier sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

   pracownik fizyczny

   Oferta pracy  w zawodzie  pracownik fizyczny (praca w zakładzie pogrzebowym). więcej »

   kucharz

   Oferta pracy w zawodzie  kucharz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

   doradca klienta

   Oferta stażu w zawodzie  doradca klienta. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

   technolog przetwórstwa owoców i grzybów

   Oferta stażu w zawodzie  technolog przetwórstwa owoców i grzybów. Osoby więcej »

   florysta

   Oferta pracy w zawodzie  florysta. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

   mechanik maszyn i pojazdów

   Oferta pracy w zawodzie  mechanik maszyn i pojazdów. Osoby zainteresowane więcej »

   formierz cegły surowej

   Oferta pracy w zawodzie  formierz cegły surowej. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

   pozostali pracownicy obsługi biurowej - oferta stażowa

   Oferta stażu  w zawodzie  pozostali pracownicy obsługi biurowej. Osoby więcej »

   pracownik rolny

   Oferta pracy w zawodzie  pracownik rolny. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

   pracownik gospodarczy

   Oferta pracy w zawodzie  pracownik gospodarczy. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

   kierowca kat. C+E

   Oferta pracy w zawodzie  kierowca kat. C+E. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

   laborant (mikrobiologia)

   Oferta pracy w zawodzie laborant (specjalność mikrobiologia). Osoby więcej »

   kierowca kat. B

   Oferta pracy w zawodzie kierowca kat. B (rozwożenie posiłków, pizzy). Osoby więcej »

   diagnosta samochodowy

   Oferta pracy w zawodzie diagnosta samochodowy. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

   operator wtryskarki

   Oferta pracy w zawodzie operator wtryskarki. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

   magazynier

   Oferta pracy w zawodzie magazynier. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

   operator minikoparki

   Oferta pracy w zawodzie operator minikoparki. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

   Barman

   Oferta pracy w zawodzie barman. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

   Mechanik maszyn i urządzeń

   Oferta pracy w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń w firmie T.B FRIUT POLSKA. więcej »

   robotnik budowlany

   Oferta pracy w zawodzie robotnik budowlany. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

   1 2 5
   3 4 6
   7 8