• T  T  T  T  

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

Pracodawcą (jednostka organizacyjna chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, które zatrudniają lub mają zamiar zatrudnić co najmniej jednego pracownika) może otrzymać jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (oznacza to składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, finansowane z własnych środków płatnika tych składek) w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.
Refundacja może nastąpić w przypadku uprzedniego zawarcia umowy cywilno-prawnej i gdy:

  1. pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
  2. po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

   Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia warunku określonego powyżej tj. dalszego zatrudniania osoby bezrobotnej.

   opiekunka dziecięca - oferta stażowa

   poszukiwane są osoby na staż  w zawodzie opiekunka dziecięca, osoby więcej »

   sprzedawca oferta dla osób niepełnosprawnych

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie sprzedawca, osoby zainteresowane więcej »

   doradca klienta - sprzedaż ubezpieczeń

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie doradca klienta, osoby zainteresowane więcej »

   nauczyciel biologii i geografii

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie nauczyciel biologii i geografii, osoby więcej »

   sprzedawca - magazynier

   poszukiwane są osoby w zawodzie sprzedawca-magazynier, osoby zainteresowane więcej »

   fryzjer

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie fryzjer, osoby zainteresowane ofertą więcej »

   kosmetyczka

   poszukiwane są osoby  w zawodzie kosmetyczka, osoby zainteresowane ofertą więcej »

   sprzedawca

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie sprzedawca, osoby zainteresowane więcej »

   pomocnik kucharza

   poszukiwane są osoby  do  pracy w zawodzie pomocnik kucharza, osoby więcej »

   pracownik ochrony - oferta dla osoby niepełnosprawnej

   poszukiwane są osoby niepełnosprawne do pracy w zawodzie pracownik ochrony, więcej »

   blacharz

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie blacharz,  osoby zainteresowane więcej »

   mechanik samochodowy

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie mechanik samochodowy, osoby więcej »

   lakiernik

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie lakiernik, osoby zainteresowane więcej »

   przedstawiciel handlowy

   poszukiwane są osoby w zawodzie przedstawiciel handlowy, osoby zainteresowane więcej »

   referent administracyjny

   poszukiwane są osoby w zawodzie referent administracyjny. Osoby zainteresowane więcej »

   pomoc stomatologiczna - oferta stażowa

   poszukiwane są osoby na staż w zawodzie pomoc stomatologiczna. Osoby więcej »

   sprzedawca-kasjer - oferta stażowa

   poszukiwane są osoby w zawodzie sprzedawca-kasjer, osoby zainteresowane ofertą więcej »

   referent księgowości - oferta stażowa

   poszukiwane są osoby w zawodzie referent księgowości, osoby zainteresowane więcej »

   farmaceuta

   poszukiwane są osoby w zawodzie farmaceuta, osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

   ślusarz

   poszukiwane są osoby w zawodzie ślusarz, osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

   pielęgniarka

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie pielęgniarka (zapewnienie więcej »

   masarz

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie masarz, pomoc masarza, osoby więcej »

   kasjer handlowy

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kasjer handlowy, osoby zainteresowane więcej »

   operator koparki (do 25 ton)

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie operator koparki, osoby zainteresowane więcej »

   sprzedawca

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie sprzedawca, osoby zainteresowane więcej »

   konserwator sieci wodociągowej

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie konserwator sieci wodociągowej, osoby więcej »

   technolog produkcyjny

   Poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie technolog produkcyjny, osoby więcej »

   kierowca kat. D

   Poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie kierowca kat. D, osoby więcej »

   operator maszyn do recyklingu

   Poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie operator maszyn do recyklingu, osoby więcej »

   architekt

   Poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie architekt, osoby zainteresowane więcej »

   przedstawiciel handlowy

   Poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy, osoby więcej »

   regionalny kierownik sprzedaży

   Poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie regionalny kierownik sprzedaży, więcej »

   pracownik fizyczny

   Poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie pracownik fizyczny, osoby więcej »

   operator obrabiarek sterowanych numerycznie

   Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie operator obrabiarek więcej »

   operator ładowarki

   Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie operator ładowarki. Osoby więcej »

   mechanik

   Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie  mechanik. Osoby więcej »

   księgowa

   Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie księgowa. Osoby więcej »

   pracownik wylęgarni drobiu

   Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie pracownik wylęgarni więcej »

   sprzedawca

   Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie sprzedawca (dla osoby więcej »

   sekretarka

   Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie sekretarka ze znajomością więcej »

   1 2 5
   3 4 6
   7 8