• T  T  T  T  

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

Pracodawcą (jednostka organizacyjna chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, które zatrudniają lub mają zamiar zatrudnić co najmniej jednego pracownika) może otrzymać jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (oznacza to składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, finansowane z własnych środków płatnika tych składek) w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.
Refundacja może nastąpić w przypadku uprzedniego zawarcia umowy cywilno-prawnej i gdy:

  1. pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
  2. po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

   Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia warunku określonego powyżej tj. dalszego zatrudniania osoby bezrobotnej.

   Pracownik ochrony

   Oferta pracy w zawodzie pracownik ochrony. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

   przedstawiciel handlowy

   poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie  przedstawiciel handlowy, więcej »

   pracownik magazynowy

   poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie  pracownik magazynowy, więcej »

   kierowca operator wózków jezdniowych

   poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie  kierowca operator więcej »

   magazynier

   poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie  magazynier, osoby więcej »

   pracownik produkcyjny

   poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie  pracownik produkcyjny, więcej »

   robotnik gospodarczy

   poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie  robotnik gospodarczy, więcej »

   operator maszyn i urządzeń do wulkanizacji

   poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie  operator maszyn i więcej »

   operator urządzeń oczyszczania ścieków

   poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie  operator urządzeń więcej »

   sprzedawca w branży spożywczej

   poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie  sprzedawca w branży więcej »

   operator pras hydraulicznych

   poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie  operator prasy więcej »

   elektromechanik

   poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie  elektromechanik, osoby więcej »

   kierowca operator wózka jezdniowego

   poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie  operator wózka więcej »

   robotnik budowlany

   poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie  robotnik budowlany, osoby więcej »

   robotnik budowlany

   poszukiwane są osoby niepełnosprawne do pracy w zawodzie  robotnik budowlany, więcej »

   tokarz CNC

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie tokarz CNC, osoby bezrobotne więcej »

   tokarz w metalu

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie tokarz w metalu, osoby bezrobotne więcej »

   agent ubezpieczeniowy

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie agent ubezpieczeniowy, osoby więcej »

   sprzedawca

   Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

   Mechanik samochodowy

   Oferta Pracy w zawodzie mechanik samochodowy.  Osoby zainteresowane ofertą więcej »

   Oferty pracy w firmie T.B FRUIT POLSKA

   Firma T.B FRUIT POLSKA poszukuje pracowników na stanowiska: Laborant więcej »

   monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

   Oferta pracy w zawodzie monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. więcej »

   nauczyciel śpiewu

   Oferta pracy w zawodzie nauczyciel śpiewu. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

   nauczyciel gry na gitarze

   Oferta pracy w zawodzie  nauczyciel gry na gitarze. Osoby zainteresowane więcej »

   doradca klienta

   Oferta stażu w zawodzie  doradca klienta. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

   kierowca kat. C+E

   Oferta pracy w zawodzie  kierowca kat. C+E. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

   kierowca kat. B

   Oferta pracy w zawodzie kierowca kat. B (rozwożenie posiłków, pizzy). Osoby więcej »

   diagnosta samochodowy

   Oferta pracy w zawodzie diagnosta samochodowy. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

   pracownik fizyczny

   Oferta pracy w zawodzie pracownik fizyczny. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

   kierowca kat.C

   Oferta pracy w zawodzie kierowca kat. C. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

   piekarz - cukiernik

   Oferta pracy w zawodzie piekarz-cukiernik. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

   pielęgniarka

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie pielęgniarka, osoby zainteresowane więcej »

   Kierowca kat. D

   Oferta pracy w zawodzie kierowca kat. D. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

   szwaczka

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie szwaczka, osoby zainteresowane ofertą więcej »

   Betoniarz

   Oferta pracy w zawodzie betoniarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

   Oferty pracy z firmy GUMET

   Firma Gumet poszukuje pracowników na stanowiska: -Tokarz w więcej »

   spawacz

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie spawacz, osoby zainteresowane ofertą więcej »

   przedstawiciel handlowy

   poszukiwane są osoby w zawodzie przedstawiciel handlowy, osoby zainteresowane więcej »

   rozbieracz - wykrawacz

   poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie , rozbieracz - wykrawacz, osoby więcej »

   Pracownik ochrony

   Oferta pracy w zawodzie pracownik ochrony. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

   1 2 5
   3 4 6
   7 8