• T  T  T  T  

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku udziela pracodawcom pomocy w zakresie:

  • doboru kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • wspiera rozwój zawodowy pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

Wnioski o udzielenie usługi do pobrania w zakładce: dokumenty do pobrania w dziale poradnictwo zawodowe.

 

 

1 2 5
3 4 6
7 8