• T  T  T  T  
Untitled-1

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku w 2016r. realizuje projekt pt.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kraśnickim (II)”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy zarejestrowane w PUP Kraśnik jako bezrobotne , należące do I lub II profilu pomocy, które nie kształcą się  i nie szkolą ( tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją PO WER. W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które w okresie ostatnich 4 tygodni tego uczestniczyły w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych.

W 2016 r do projektu zostanie zrekrutowanych 366 osób (183K i 183M), w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych (5 osób) i długotrwale bezrobotnych (175 osób) tj. za osobę długotrwale bezrobotną uważa się:

– osoby w wielu 15-24 lata bezrobotny nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy

– osoby w wieku 25-29 lat bezrobotny nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Wsparcie w projekcie będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie Realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu 4 miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Przy czym okres 4 miesięcy w ciągu którego należy udzielić wsparcia :

– osobom do 25 roku życia liczony będzie od dnia rejestracji w urzędzie pracy.

– osobom powyżej 25 roku życia okres ten będzie liczony od dnia przystąpienia do projektu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kraśnickim

Zadania projektu :

 • Usługi pośrednictwa pracy lub doradztwa zawodowego dla 366 osób ;
 • Staże do 6 miesięcy – 300 osób.
 • Bon stażowy – 1 osoba
 • Szkolenia indywidualne – 15 osób
 • Bony szkoleniowe – 11 osób
 • Bon na zasiedlenie – 15 osób
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 24 osoby.

Po zakończeniu stażu Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia skierowanej na staż osoby bezrobotnej na min. okres 3 miesięcy na podstawie umowy o pracę na min.1/2 etatu, a przypadku

umów cywilno- prawnych na okres co najmniej 3 miesięcy z wynagrodzeniem miesięcznym nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Wartość projektu w roku 2016 wynosi 3 079 474,96 zł , wkład UE wynosi  2 829 729,54 zł

Okres realizacji projektu : 01.01.2016 – 31.12.2016

 

 

Untitled-1Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
Tytuł projektu: „Aktywizacja osób młodych  pozostających bez pracy w powiecie kraśnickim (I)”


POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAŚNIKU informuje,
że w 2015 roku realizuje projekt:


„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie kraśnickim (I)”


Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 r.ż., bez pracy,  zarejestrowane w PUP Kraśnik jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, oraz nie brały udziału w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni, tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w  POWER 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż.. pozostających bez pracy w powiecie kraśnickim.

W 2015 r. do projektu zostanie zrekrutowane 372 osoby (186k i 186m).
Okres realizacji projektu: 01.01.2015- 31.12.2015r.
Budżet projektu: 3 058 000,00 zł.

Zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • staże,
 • bon stażowy,
 • szkolenia indywidualne podnoszące kwalifikacje zawodowe – kierunki zgodnie z zapotrzebowaniem pod ofertę pracy,
 • bony szkoleniowe,
 • bon na zasiedlenie,
 • dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zapraszamy osoby bezrobotne do zgłaszania się do urzędu w celu rekrutacji

Uczestnikom projektu przysługuje stypendium z tytułu odbywania stażu lub szkolenia.

up Wszelkie informacje są dostępne telefonicznie:  (081) 826 18 20-staże;
826 18 21- bon na zasiedlenie, dotacje; 825 45 39 – szkolenia.
W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy: Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik.

Beneficjent realizujący projekt- Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku www.pup.krasnik.pl
Instytucja Zarządzająca PO WER-
Minister Infrastruktury i Rozwoju www.mir.gov.pl
Instytucja Pośrednicząca –
Wojewódzki urząd Pracy w Lublinie www.wup.lublin.pl

 

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Grafik

Oferta pracy w zawodzie grafik. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Drukarz

Oferta pracy w zawodzie drukarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Księgowy

Oferta pracy w zawodzie księgowy. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Przedstawiciel handlowy

Oferta pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Pracownik biurowy

Oferta pracy w zawodzie pracownik biurowy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Aparatowy procesów chemicznych

Oferta pracy w zawodzie aparatowy procesów chemicznych. Osoby zainteresowane więcej »

technolog produkcyjny

Poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie technolog produkcyjny, osoby więcej »

kierowca kat. D

Poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie kierowca kat. D, osoby więcej »

fryzjer

Poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie fryzjer, osoby zainteresowane więcej »

operator maszyn do recyklingu

Poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie operator maszyn do recyklingu, osoby więcej »

architekt

Poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie architekt, osoby zainteresowane więcej »

przedstawiciel handlowy

Poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy, osoby więcej »

regionalny kierownik sprzedaży

Poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie regionalny kierownik sprzedaży, więcej »

lakiernik meblowy

Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie lakiernik meblowy. Osoby więcej »

operator obrabiarek numerycznych

Poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie operator obrabiarek numerycznych, więcej »

pracownik fizyczny

Poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie pracownik fizyczny, osoby więcej »

asystent biura ubezpieczeń

Poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie asystent biura, osoby zainteresowane więcej »

operator obrabiarek sterowanych numerycznie

Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie operator obrabiarek więcej »

kelner

Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie kelner. Osoby więcej »

kucharz

Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie kucharz. Osoby więcej »

operator ładowarki

Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie operator ładowarki. Osoby więcej »

mechanik

Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie  mechanik. Osoby więcej »

księgowa

Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie księgowa. Osoby więcej »

pracownik wylęgarni drobiu

Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie pracownik wylęgarni więcej »

sprzedawca

Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie sprzedawca (dla osoby więcej »

sekretarka

Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie sekretarka ze znajomością więcej »

ratownik

Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie ratownik. Osoby więcej »

pracownik gospodarczy

Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie pracownik gospodarczy. więcej »

brukarz

Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie brukarz. Osoby więcej »

lakiernik proszkowy

Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie lakiernik proszkowy. Osoby więcej »

sprzedawca

Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby więcej »

kierowca/mechanik

Poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie kierowca/mechanik. Osoby więcej »

Krawiec

Oferta pracy w zawodzie krawiec. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

mechanik samochodowy

poszukiwane są w zawodzie mechanik samochodowy.Osoby zainteresowane ofertą więcej »

przedstawiciel handlowy

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy. Osoby więcej »

magazynier

poszukiwane są osoby w zawodzie magazynier. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

brukarz

Poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie brukarz. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

sprzedawca-serwisant

Poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie sprzedawca-serwisant (sprzedaż więcej »

piekarz cukiernik

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie piekarz-cukiernik. Osoby więcej »

pomoc szwaczki

Poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie pomoc szwaczki (szycie, przyszywanie więcej »

1 2 5
3 4 6
7 8