Przysługuje osobom bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, którzy:
1) w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęli zatrudnienie w niepełnym   wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku na okres, przez który przysługiwałby zasiłek, lub
2) z własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (bez względu na wymiar czasu pracy – dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku podstawowego, przez połowę okresu w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Warunkiem przyznania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego jest:
Złożenie wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (wniosek można złożyć w sekretariacie urzędu lub wysłać pocztą)

Do wniosku załącza się:
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o pracę w przypadku zatrudnienia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło), umowy agencyjnej itp., lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego datę zatrudnienia lub podjęcia innej pracy zarobkowej,

Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest od daty złożenia wniosku. Wypłata dodatku aktywizacyjnego odbywa się za miesiąc z dołu w kasie PUP lub na konto bankowe.
Okres pobierania dodatku aktywizacyjnego nie pomniejsza okresu zasiłku. Po zakończeniu wykonywania zatrudnienia – na zasadach ogólnych – można „powrócić” na zasiłek uzupełniający.

Załączniki

OGRODNIK

poszukiwane są osoby do pracy przy wykonywaniu terenów zielonych oraz ich więcej »

KURIER

poszukiwane są osoby do pracy do doostarczania  paczek do adresatów, osoby więcej »

TOKARZ W METALU

poszukiwane są osoby niepełnosprawne w zawodzie tokarz w metalu, zakres więcej »

MONTER STOLARKI OTWOROWEJ

poszukiwane są osoby do montażu drzwi i okien, osoby zainteresowane  ofertą więcej »

PIEKARZ

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie  piekarz, osoby zainteresowane więcej »

PRACOWNIK BUDOWLANY

poszukiwane są osoby do pracy na docieplenia budynków oraz poddaszy, osoby więcej »

OPERATOR MASZYN BUDOWLANYCH

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie operator maszyn budowlanych: walec więcej »

MECHANIK SAMOCHODOWY

poszukiwane są osoby ze znajomością mechaniki samochodowej, osob więcej »

PRACOWNIK PRODUKCJI

poszukiwane są osoby do pracy przy produkcji okien, osoby zainteresowane  więcej »

KIEROWCA - MAGAZYNIER

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kierowca - magazynier, zakres więcej »

PRACOWNIK PRAC PROSTYCH

poszukiwane są osoby do pracy przy pakowaniu cukierków, osoby zainteresowane więcej »

OFERTY PRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWA EKOLOGICZNEGO EKOFLORA

- AKWIZYTOR SPRZEDAWCA, - SPECJALISTA DS EKONOMICZNYCH, - MISTRZ więcej »

RECEPCJONISTA HOTELOWY

poszukiwane są osoby ze znajomością języka angielskiego do obsługi i więcej »

MONTAŻYSTA OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby na staż w zawodzie montażysta, zakres obowiązków więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY ADLO PUH

- cieśla budowlany, - murarz, - zbrojarz osoby zainteresowane ofertami więcej »

KASJER BANKOWY

poszukiwane są osoby w zawodzie : kasjer bankowy, zakres obowiązków obejmuje: więcej »

DORADCA KLIENTA - SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby do pracy ze znajomością branży RTV, AGD,IT, MM, zakres więcej »

SPRZEDAWCA-MAGAZYNIER

poszukiwane  są osoby  niepełnosprawne do pracy w zawodzie sprzedawca więcej »

KIEROWCA KAT. C+E

poszukiwane są osoby w zawodzie kierowca kat. C+E, zakres obowiazków obejmuje: więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie sprzedawca w branży przemysłowej, więcej »

OFERTY PRACY Z EKO-DROGPOL

- kierownik laboratorium; - kierowca samochodu ciężarowego; osoby więcej »

GRAFIK KOMPUTEROWY

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie grafik komputerowy, zakres więcej »

OPERATOR MASZYN DO RECYKLINGU

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie operator maszyn do recyklingu, osoby więcej »

KIEROWCA OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

poszukiwane są  osoby w zawodzie:  kierowca operator wózkow jezdniowych, więcej »

TECHNIK SERWISU SPRZĘTU BIUROWEGO

poszukiwane są osoby do pracy, zakres obowiązków obejmuje: konserwację więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY AGRO-POLI

- operator urządzeń do produkcji przędzy polipropylenowej; - więcej »

KASJER-SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby w zawodzie sprzedawca, osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

MAGAZYNIER

Poszukiwane są osoby na stanowisko magazynier. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

NAUCZYCIEL PEDAGOG

Poszukiwane są osoby do pracy na stanowisku nauczyciel pedagog. Osoby więcej »

POMOCNIK W GOSPODASTWIE

Poszukiwane są osoby do pracy na stanowisku pomocnik przy trzodzie chlewnej. więcej »

SZKLARZ

Poszukiwane są osoby na stanowisko szklarz. Zakres obowiązków obejmuje więcej »

BETONIARZ

Poszukiwane są osoby na stanowisko betoniarz. Zakres obowiązków na tym więcej »

KIEROWCA C+E

Poszukiwane są osoby na stanowisko kierowca C+E. Osoby zainteresowane oferta więcej »

KIEROWCA C+E

Poszukiwane sa osoby do pracy w zawodzie kierowca kat. C+E.  Osoby więcej »

ELEKTRYK

Poszukiwane są osoby w zawodzie elektryk. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

Sprzedawca

Poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie sprzedawca. Prosimy o kontakt z więcej »

OFERT PRACY Z FIRMY "KOMPAN"

-Monter stolarki okiennej -Pracownik producji Osoby zainteresowane więcej »

MECHANIK SAMOCHODOWY

poszukiwane są osoby do wykonywania  napraw pojazdów samochodowych, osoby więcej »

AKWIZYTOR

Poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie akwizytor. Zakres obowiązków więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY T.B FRUIT POLSKA

-  Operator maszyn i urządzeń -Pracownik produkcyjny Osoby więcej »

1 2 5
3 4 6
7 8