• T  T  T  T  

Przysługuje osobom bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, którzy:
1) w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęli zatrudnienie w niepełnym   wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku na okres, przez który przysługiwałby zasiłek, lub
2) z własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (bez względu na wymiar czasu pracy – dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku podstawowego, przez połowę okresu w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Warunkiem przyznania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego jest:
Złożenie wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (wniosek można złożyć w sekretariacie urzędu lub wysłać pocztą)

Do wniosku załącza się:
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o pracę w przypadku zatrudnienia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło), umowy agencyjnej itp., lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego datę zatrudnienia lub podjęcia innej pracy zarobkowej,

Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest od daty złożenia wniosku. Wypłata dodatku aktywizacyjnego odbywa się za miesiąc z dołu w kasie PUP lub na konto bankowe.
Okres pobierania dodatku aktywizacyjnego nie pomniejsza okresu zasiłku. Po zakończeniu wykonywania zatrudnienia – na zasadach ogólnych – można „powrócić” na zasiłek uzupełniający.

Załączniki

Pracownik biurowy - staż

Oferta stażu w zawodzie pracownik biurowy. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane pracą prosimy o więcej »

Oligofrenopedagog

Oferta pracy w zawodzie Oligofrenopedagog. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

MECHANIK SAMOCHODOWY

Oferta pracy w zawodzie mechanik samochodowy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Kierowca C+E

Oferta pracy w zawodzie kierowca c+e. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Operator CNC

Oferta pracy w zawodzie operator CNC. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Kierowca lawety

Oferta pracy na stanowisku kierowca lawety. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Przedstawiciel handlowy

Oferta pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy.  Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego

Oferta pracy w zawodzie Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego. Osoby więcej »

Nauczyciel gry na gitarze

Oferta pracy w zawodzie nauczyciel gry na gitarze. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Ślusarz

Oferta pracy w zawodzie ślusarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Doradca finansowy

Oferta pracy w zawodzie doradca finansowy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Dyrektor

Oferta pracy na stanowisko dyrektor. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Fakturzysta

Oferta pracy w zawodzie fakturzysta. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Specjalista ds. sprzedaży

Oferta pracy w zawodzie  Specjalista ds. sprzedaży. Osoby zainteresowane więcej »

Księgowa

Oferta pracy w zawodzie księgowa. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Monter płyt kartonowo-gipsowych

Oferta pracy w zawodzie Monter płyt kartonowo-gipsowych . Osoby zainteresowane więcej »

Kierowca C+E

Oferta pracy w zawodzie  Kierowca C+E. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Doradca klienta

Oferta pracy w zawodzie doradca klienta. Osoby zainteresowane pracą prosimy o więcej »

Nauczyciel

Oferta pracy w zawodzie nauczyciel. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Pracownik biurowy

Oferta pracy w zawodzie pracownik biurowy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Betoniarz

Oferta pracy w zawodzie betoniarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Pielęgniarka

Oferta pracy w zawodzie pielęgniarka. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Przedstawiciel handlowy

Oferta pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Ogrodnik - uprawa grzybów

Oferta pracy w zawodzie ogrodnik - uprawa grzybów. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

KASJER - SPRZEDAWCA - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kasjer-sprzedawca, osoby więcej »

DORADCA KLIENTA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie doradca klienta zakres obowiązków więcej »

KIEROWCA C+E

poszukiwane są osoby w zawodzie kierowca kat. C+E,  osoby zainteresowane więcej »

KIEROWCA KAT.C

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kierowca kat.C, osoby zainteresowane więcej »

Magazynier

Propozycja pracy w zawodzie magazynier. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

OPERATOR PRASY HYDRAULICZNEJ

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie operator prasy hydraulicznej, osoby więcej »

Elektromonter

Oferta pracy w zawodzie elektromonter. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Magazynier

Oferta pracy w zawodzie magazynier. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Mechanik urządzeń dźwigowych

Propozycja pracy w zawodzie Mechanik urządzeń dźwigowych. Osoby więcej »

Koordynator ds. serwisu

Propozycja pracy w zawodzie koordynator ds. serwisu. Osoby zainteresowane więcej »

Przedstawiciel handlowy

Propozycja pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy. Osoby zainteresowane więcej »

Piekarz

Oferta pracy w zawodzie piekarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Tokarz

Oferta pracy w zawodzie tokarz. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

1 2 5
3 4 6
7 8