Przysługuje osobom bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, którzy:
1) w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęli zatrudnienie w niepełnym   wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku na okres, przez który przysługiwałby zasiłek, lub
2) z własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (bez względu na wymiar czasu pracy – dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku podstawowego, przez połowę okresu w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Warunkiem przyznania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego jest:
Złożenie wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (wniosek można złożyć w sekretariacie urzędu lub wysłać pocztą)

Do wniosku załącza się:
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o pracę w przypadku zatrudnienia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło), umowy agencyjnej itp., lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego datę zatrudnienia lub podjęcia innej pracy zarobkowej,

Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest od daty złożenia wniosku. Wypłata dodatku aktywizacyjnego odbywa się za miesiąc z dołu w kasie PUP lub na konto bankowe.
Okres pobierania dodatku aktywizacyjnego nie pomniejsza okresu zasiłku. Po zakończeniu wykonywania zatrudnienia – na zasadach ogólnych – można „powrócić” na zasiłek uzupełniający.

Załączniki

KIEROWCA KAT. B

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem minimum zawodowym, z prawem jazdy więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby z wykształceniem minimum średnim, z doświadczeniem w więcej »

PROGRAMISTA

poszukiwane są osoby z wykształceniem minimum średnim z dobrą  więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY ADLO

- BETONIARZ ZBROJARZ - CIEŚLA BUDOWLANY - TECHNOLOG ROBÓT więcej »

PRACOWNIK OCHRONY

poszukiwane są osoby do pracy z wykształceniem podstawowym, zakres więcej »

ROBOTNIK BUDOWLANY

poszukiwani są kandydaci do pracy z wykształceniem zawodowym przy więcej »

INŻYNIER BUDOWNICTWA

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem wyższym - drogowym,  absolwent więcej »

PRACOWNIK MAGAZYNOWY

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem minimum średnim rolniczym, 10 więcej »

KIEROWCA KAT C+E

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem minimum zawodowym, prawem jazdy kat. więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem minimum średnim, ogólny zakres więcej »

SPEDYTOR - LOGISTYK

poszukiwani są kandydaci  z wykształceniem minimum średnim, dwa lata więcej »

FIZJOTERAPEUTA

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem wyższym w zawodzie fizjoterapeuta, więcej »

KIEROWCA KAT C+E

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem zawodowym, z prawem jazdy  kat C+E, więcej »

SPECJALISTA DS KANCELARYJNYCH

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem wyższym, minimum 5 lat więcej »

SZKLARZ

poszukiwani są kandydaci do pracy w zakładzie szklarskim, z wykształceniem więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem minimum średnim, znajomością w więcej »

SZWACZKA

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem zawodowym kierunkowym, więcej »

KIEROWCA KAT.B

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem minimum średnim, z prawem jazdy kat więcej »

KIEROWCA KAT. C+E

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem zawodowym, z prawem jazdy kat C+E, więcej »

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem minimum zawodowym, doświadczenie więcej »

KIEROWCA AUTOBUSU

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem minimum zawodowym, z aktualnymi więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem minimum zawodowym, znajomość więcej »

KUCHARZ

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem zawodowym, z doświadczeniem w więcej »

KIEROWCA KAT.C

  poszukiwani są  kandydaci z wykształceniem minimum zawodowym, prawo jazdy więcej »

KIEROWCA KAT. C

poszukiwani są  kandydaci z wykształceniem minimum zawodowym, prawo jazdy więcej »

SZWACZKA

poszukiwani są z kandydaci z wykształceniem zawodowym kierunkowym, więcej »

SPECJALISTA DS DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

poszukiwani są kandydaci  z wykształceniem średnim lub wyższym technicznym więcej »

MAGAZYNIER

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem zawodowym:, zakres obowiązków: więcej »

MECHANIK

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem  minimum zawodowym, zakres więcej »

KIEROWCA AUTOBUSU

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem zawodowym, doświadczenie więcej »

ELETROMONTER

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem zawodowym z doświadczeniem w więcej »

BUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem średnim: preferowane kierunki: więcej »

OFERTA STAŻOWA - MAGAZYNIER

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem zawodowym lub średnim,  z więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY T.B.FRUIT POLSKA Sp.z.o.o.

FIRMA PRZETWÓRSTWA OWOCOWO -WARZYWNEGO  ZATRUDNI: - operator urządzeń więcej »

SPRZEDAWCA - FIZJOTERAPEUTA

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem średnim medycznym  do pracy w więcej »

POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY

  poszukiwani są kandydaci z wykształceniem średnim, ogólny zakres więcej »

PSYCHOLOG

  poszukiwani są kandydaci z wykształceniem wyższym  psychologicznym, więcej »

FRYZJER

  poszukiwani są kandydaci z wykształceniem zasadniczym zawodowym w więcej »

PRACOWNIK BIUROWY

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem średnim ekonomicznym,  więcej »

MASZYNISTA KOTŁÓW ELEKTROMONTER

  poszukiwani są kandydaci z wykształceniem minimum zasadniczym więcej »

1 2 5
3 4 6
7 8