Przysługuje osobom bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, którzy:
1) w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęli zatrudnienie w niepełnym   wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku na okres, przez który przysługiwałby zasiłek, lub
2) z własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (bez względu na wymiar czasu pracy – dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku podstawowego, przez połowę okresu w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Warunkiem przyznania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego jest:
Złożenie wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (wniosek można złożyć w sekretariacie urzędu lub wysłać pocztą)

Do wniosku załącza się:
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o pracę w przypadku zatrudnienia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło), umowy agencyjnej itp., lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego datę zatrudnienia lub podjęcia innej pracy zarobkowej,

Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest od daty złożenia wniosku. Wypłata dodatku aktywizacyjnego odbywa się za miesiąc z dołu w kasie PUP lub na konto bankowe.
Okres pobierania dodatku aktywizacyjnego nie pomniejsza okresu zasiłku. Po zakończeniu wykonywania zatrudnienia – na zasadach ogólnych – można „powrócić” na zasiłek uzupełniający.

Załączniki

KIEROWCA KAT. C+E

poszukiwane są osoby bezrobotne  w zawodie kierowca kat. C+E, osoby więcej »

TOKARZ

poszukiwanne są osoby w zawodzie tokarz (dla osoby niepełnosprawnej), zakres więcej »

TECHNIK AUTOMATYK

poszukiwane są osoby w zawodzie technik automatyk do obsługi linii więcej »

ROBOTNIK GOSPODARCZY

poszukiwane są osoby do pracy w  zawodzie robotnik gospodarczy  w sklepie więcej »

PRACOWNIK BIUROWY

poszukiwane sa osoby w zawodzie pracownik biurowy z dobrą znajomością więcej »

SPRZĄTACZKA

poszukiwane są osoby niepełnosprawne do pracy w zawodzie sprzątaczka biurowa, więcej »

INSPEKTOR BHP OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie Inspektor BHP, zakres obowiązków więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY TB FRUIT POLSKA

- ELEKTRYK; - OPERATOR URZĄDZEŃ DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW. osoby więcej »

OFERTY PRACY Z KAUFLAND POLSKA MARKETY Sp.z.o.o. Sp.k.

1. Sprzedawca/Kasjer w Dziale Art. Spożywczych oraz Przemysłowych; 2. więcej »

FARMACEUTA

poszukiwane są osoby w zawodzie farmaceuta, zakres obowiązków obejmuje: więcej »

PRACOWNIK GOSPODARCZY - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby na staż w zawodzie: pracownik gospodarczy, zakres więcej »

OFERTY PRACY ZE SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W KRAŚNIKU

- NAUCZYCIEL INSTRUMENTU: - perkusja; - wiolonczela; - fortepian; - więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY InwestDOM

- PRACOWNIK BUDOWLANY; - MONTER STOLARKI OTWOROWEJ osoby zainteresowane więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY TRANS-PAL(OFERTA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH)

- MAGAZYNIER - SPRZEDAWCA osoby zainteresowane ofertami pracy prosimy o więcej »

KIEROWCA KAT. C+E

poszukiwane są osoby w zawodzie kierowca  kat.C+E, zakres obowiązków więcej »

SPRZEDAWCA W SKLEPIE MOTORYZACYJNYM

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie sprzedawca ze znajomością branży więcej »

KIEROWCA KAT. C+E

poszukiwane są osoby w zawodzie kierowca kat. C+E, zakres obowiązków obejmuje więcej »

FRYZJER - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby w zawodzie fyzjer osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

SPRZEDAWCA - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby w zawodzie sprzedawca, zakres obowiązków obejmuje: kasy więcej »

KIEROWCA KAT. C +HDS

poszukiwane są osoby w zawodzie kierowca kat. C  z uprawnieniami na HDS, osoby więcej »

SPRZEDAWCA-MAGAZYNIER

poszukiwane są osoby w zawodzie  sprzedawca-magazynier (osoba ze stopniem więcej »

SPRZĄTACZKA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie sprzątaczka  (z umiarkowanym więcej »

ROBOTNIK GOSPODARCZY

 poszukiwane są osoby w zawodzie robotnik gospodarczy, zakres obowiazków więcej »

FRYZJER

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie fryzjer, osoby zainteresowane ofertą więcej »

USTAWIACZ PRAS MIMOŚRODOWYCH

poszukiwane są osoby w zawodzie ustawiacz  pras mimośrodowych, osoby  więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby w zawodzie przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, więcej »

SPRZEDAWCA-PREZENTER HANDLOWY

poszukiwane są osoby w zawodzie sprzedawca - prezenter handlowy, zakres więcej »

PRACOWNIK DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie pracownik docieleń budynków, osoby więcej »

OFERTY PRACY Z KAUFLAND POLSKA Sp.z.o.o.

- koordynator pracy roznosicieli gazet reklamowych; - dystrybutor gazet więcej »

OFERTY PRACY Z MADEX

- SPRZĄTACZKA; - KROJENIE  CHLEBA osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

MECHANIK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

poszukiwane są osoby w zawodzie mechanik samochodów osobowych, więcej »

OFERTY PRACY Z FKU KOMPAN

-pracownik działu technologii przygotowania produkcji; - pracownik więcej »

OFERTY PRACY Z DAW-MED

  - kosmetolog; osoby zainteresowane  prosimy o kontakt z pośrednikami więcej »

PSYCHOLOG KLINICZNY

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie psycholog kliniczny, zakres więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie sprzedawca, zakres obowiązków więcej »

STOLARZ

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie stolarz, zakres obowiązków więcej »

OFERTY PRACY Z PPW "NABOR"

- TECHNOLOG; - OPERATOR WALCARKI osoby zainteresowane ofertami pracy więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie sprzedawca, z wykształceniem więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby z minimum średnim wykształceniem, rok doświadczenia,  więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby z minimum średnim wykształceniem,  rok doświadczenia w więcej »

1 2 5
3 4 6
7 8