Przysługuje osobom bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, którzy:
1) w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęli zatrudnienie w niepełnym   wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku na okres, przez który przysługiwałby zasiłek, lub
2) z własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (bez względu na wymiar czasu pracy – dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku podstawowego, przez połowę okresu w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Warunkiem przyznania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego jest:
Złożenie wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (wniosek można złożyć w sekretariacie urzędu lub wysłać pocztą)

Do wniosku załącza się:
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o pracę w przypadku zatrudnienia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło), umowy agencyjnej itp., lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego datę zatrudnienia lub podjęcia innej pracy zarobkowej,

Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest od daty złożenia wniosku. Wypłata dodatku aktywizacyjnego odbywa się za miesiąc z dołu w kasie PUP lub na konto bankowe.
Okres pobierania dodatku aktywizacyjnego nie pomniejsza okresu zasiłku. Po zakończeniu wykonywania zatrudnienia – na zasadach ogólnych – można „powrócić” na zasiłek uzupełniający.

Załączniki

KOSMETYCZKA

poszukiwane są osoby w zawodzie kosmetyczka, osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

SPECJALISTA DS SPRZEDAŻY

poszukiwane są osoby do obsługi klienta,  znajomość branży pojazdów więcej »

PRACOWNIK OCHRONY

poszukiwane są osoby niepełnosprawne do ochrony sklepu odzieżowego, kontroli więcej »

KIEROWCA KAT. B

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kierowca  do rozwożenia pieczywa na więcej »

PRACOWNIK FIZYCZNY

poszukiwane są osoby do sortowania owoców przy linii sortowniczej, mile więcej »

OFERTY PRACY Z AGA MAR

- piekarz piecowy; - piekarz ciastowy; osoby zainteresowane oferami pracy więcej »

SPECJALISTA DS REKLAMY

poszukiwane są osobuy niepełnosprawne do sprzeaży powierzchni reklamowej, więcej »

PRACOWNIK BIUROWY

poszukiwane są osoby do wykonywania prac biurowych, osoby zainteresowane więcej »

STANOWISKO DO KONTROLI I SERWISOWANIA WTRYSKIWACZY

poszukiwane są osoby niepełnosprawne do napraw układów zasilania pojazdów więcej »

DIAGNOSTA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

poszukiwane są osoby do diagnostyki pojazdów samochodowych, z uprawnieniami więcej »

MECHANIK SAMOCHODOWY

poszukiwane są osoby do pracy, osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

POMOCNIK STOLARZA

posszukiwane są osoby do wykonywania obróbki ręcznej oraz mechanicznej drewna więcej »

PRACOWNIK PRODUKCJI

poszukiwane są osoby do pracy, z uprawnieniami na wózek  widłowy, zakres więcej »

OPERATOR ZAGĘSZCZARKI

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie operator zagęszczarki, osoby więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby do sprzedaży artykułów dachowych, osoby zainteresowane więcej »

MECHANIK NAPRAW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

poszukiwane są osoby do wykonywania  napraw pojazdów samochodowych, osoby więcej »

PRACOWNIK BUDOWLANY

poszukiwane są osoby do prac remontowo - budowlanych, osoby zainteresowane więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby w zawodzie  przedstawiciel handlowy, zakres obowiązków więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY "EKO-KRAS"

- KIEROWCA - MECHANIK; - KIEROWCA CIĘŻARÓWKI osoby niepełnosprawne więcej »

POMOC KUCHENNA

osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z pośrednikami pracy pok. więcej »

SPECJALISTA DS SPRZEDAŻY

poszukiwane są osoby do pracy do pracy przy podpisywaniu umów i sprzedaży więcej »

AGENT UBEZPIECZENIOWY

poszukiwane są osoby do sprzedaży ubezpieczeń, osoby zainteresowane ofertą więcej »

PRACOWNIK FIZYCZNY

poszukiwane są osoby do produkcji i rozplatania siatki ogrodzeniowej, osoby więcej »

PRACOWNIK KANCELARYJNY

poszukiwane są osoby do rozliczania czasu pracy kierowców oraz ogólnej więcej »

KIEROWCA AUTOBUSU

poszukiwane są w zawodzie kierowca autobusu, zakres obowiazków obejmuje: więcej »

KIEROWCA KAT. B

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kierowca kat. B, osoby zanteresowane więcej »

OFERTY PRACY Z PUH BOGUSŁAW MAJEROWSKI

- pracownik fizyczny; - kierowca kat B+E; - kasjer - sprzedawca. osoby więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby niepełnosprawne do pracy w zawodzie sprzedawca, osoby więcej »

PRACOWNIK OCHRONY - OFERTA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

poszukiwane są osobyniepełnosprawne  do pracy w zawodzie pracownik ochrony, więcej »

PRACOWNIK BIUROWY

poszukiwane są osoby do prowadzenia biura i obsługi klienta, osoby więcej »

OFERTY PRACY Z PPHU GRZEŚ

- PRACOWNIK BIUROWY; - PIEKARZ; - PIECOWY; - KIEROWCA osoby więcej »

FRYZJER

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie fryzjer, osoby zainteresowane ofertą więcej »

OFERTY PRACY Z SM METALOWIEC

- INSTALATOR OBSŁUGI SIECI  TELETECHNICZNEJ - TECHNIK ELEKTRONIK; - więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY PETRO CORP

- KOSMETYCZKA; - FRYZJER. osoby zainteresowane ofertami pracy prosimy o więcej »

ŁADOWACZ NIECZYSTOŚCI

poszukiwane są osoby niepełnosprawne do pracy w zawodzie: ładowacz  więcej »

DEKARZ - BLACHARZ BUDOWLANY

poszukiwane są osoby w zawodzie dekarz - blacharz, praca na wysokościach, więcej »

SPAWACZ

poszukiwane są osoby w zawodzie spawacz, osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

OFERTY PRACY Z TB FRUIT Sp.z.o.o. S.K.A.

- OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO; - POMOCNIK  PALACZA. osoby zainteresowane więcej »

OFERTY PRACY Z FŁT KRAŚNIK S.A.

- tokarz; - szlifierz. osoby zainteresowane ofertami pracy prosimy o więcej »

KONTROLER FINANSOWY (KONTROLER KOSZTÓW)

poszukiwane są osoby w zawodzie kontroler finansowy  ( wykształcenie wyższe więcej »

1 2 5
3 4 6
7 8