• T  T  T  T  

Przysługuje osobom bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, którzy:
1) w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęli zatrudnienie w niepełnym   wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku na okres, przez który przysługiwałby zasiłek, lub
2) z własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (bez względu na wymiar czasu pracy – dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku podstawowego, przez połowę okresu w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Warunkiem przyznania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego jest:
Złożenie wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (wniosek można złożyć w sekretariacie urzędu lub wysłać pocztą)

Do wniosku załącza się:
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o pracę w przypadku zatrudnienia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło), umowy agencyjnej itp., lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego datę zatrudnienia lub podjęcia innej pracy zarobkowej,

Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest od daty złożenia wniosku. Wypłata dodatku aktywizacyjnego odbywa się za miesiąc z dołu w kasie PUP lub na konto bankowe.
Okres pobierania dodatku aktywizacyjnego nie pomniejsza okresu zasiłku. Po zakończeniu wykonywania zatrudnienia – na zasadach ogólnych – można „powrócić” na zasiłek uzupełniający.

Załączniki

KONSERWATOR - oferta stażowa

poszukiwane są osoby bezrobotne na staż, zakres obowiązków obejmuje: prace więcej »

KAMIENIARZ

Oferta pracy w zawodzie kamieniarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

LAKIERNIK

poszukiwane są osoby do lakierowania  detali metalowych, osoby zainteresowane więcej »

STOLARZ MEBLOWY

poszukiwane są osoby w zawodzie stolarz meblowy, zakres obowiązków obejmuje: więcej »

ROBOTNIK BUDOWLANY

poszukiwane są osoby w zawodzie robotnik budowlany, zakres obowiązków więcej »

KIEROWCA KAT. C+E

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kierowca samochodu ciężarowego, więcej »

AGENT UBEZPIECZENIOWY

poszukiwane są osoby w zawodzie agent ubezpieczeniowy, zakres obowiązków więcej »

SPRZEDAWCA

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Operator prasy do produkcji kostki brukowej

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z pośrednikami pracy w pok więcej »

Monter urządzeń klimatyzacji

Oferta pracy w zawodzie monter urządzeń klimatyzacji. Osoby zainteresowane więcej »

Inżynier budowy dróg

Oferta pracy w zawodzie inżynier budowy dróg. Osoby zainteresowane pracą więcej »

TOKARZ, SZLIFIERZ

poszukiwane są osoby do pracy przy obsłudze maszyn w branży metalowej, osoby więcej »

Operator CNC

Oferta pracy w zawodzie operator CNC. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Pakowacz

Oferta pracy w zawodzie pakowacz. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Piekarz

Oferta pracy w zawodzie piekarz. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Doradca klienta

Oferta pracy w zawodzie doradca klienta. Zakres obowiązków obejmuje: sprzedaż więcej »

Brukarz

Oferta pracy w zawodzie brukarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Kierowca C+E

Oferta pracy w zawodzie kierowca C+E. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Pracownik budowlany

Oferta pracy w zawodzie pracownik budowlany. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

Montażysta

Oferta pracy w zawodzie montażysta. Praca polega na montażu okien i drzwi. więcej »

Robotnik budowlany

Oferta pracy w zawodzi robotnik budowlany. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Masażysta

Oferta pracy w zawodzie masażysta.  Osoby zainteresowane pracą prosimy o więcej »

Fizjoterapeuta

Praca w zawodzie fizjoterapeuta. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

FRYZJER - oferta stażowa

poszukiwane są osoby na staż, osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

SPECJALISTA DS MARKETINGU

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie, zakres obowiązków obejmuje: więcej »

Sanitariusz szpitalny

Oferta pracy w zawodzie sanitariusz szpitalny. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

POMOCNIK DO PRACY PRZY ELEWACJI BUDYNKU

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie, zakres obowiązków obejmuje: prace więcej »

SPRZEDAWCA - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby na staż w zawodzie sprzedawca ze znajomością kasy więcej »

PRACOWNIK BIUROWY

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie pracownik biurowy, zakres obowiązków więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby w zawodzie przedstawiciel handlowy, zakres obowiązków więcej »

Inżynier budownictwa

Oferta pracy w zawodzie inżynier budownictwa. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

Mechanik samochodowy

Oferta pracy w zawodzie mechanik samochodowy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

KELNER

Oferta pracy w zawodzie kelner. Osoby zainteresowane oferta prosimy o kontakt z więcej »

KUCHARZ

Oferta pracy w zawodzie kucharz. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt więcej »

Przedstawiciel handlowy

Oferta pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

PIELĘGNIARKA

osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z pośrednikami pracy pok. więcej »

Kierowca kat. B

Oferta pracy w zawodzie kierowca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Piekarz

Oferta pracy w zawodzie piekarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Stolarz

Oferta pracy w zawodzie stolarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

1 2 5
3 4 6
7 8