• T  T  T  T  

Przysługuje osobom bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, którzy:
1) w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęli zatrudnienie w niepełnym   wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku na okres, przez który przysługiwałby zasiłek, lub
2) z własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (bez względu na wymiar czasu pracy – dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku podstawowego, przez połowę okresu w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Warunkiem przyznania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego jest:
Złożenie wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (wniosek można złożyć w sekretariacie urzędu lub wysłać pocztą)

Do wniosku załącza się:
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o pracę w przypadku zatrudnienia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło), umowy agencyjnej itp., lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego datę zatrudnienia lub podjęcia innej pracy zarobkowej,

Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest od daty złożenia wniosku. Wypłata dodatku aktywizacyjnego odbywa się za miesiąc z dołu w kasie PUP lub na konto bankowe.
Okres pobierania dodatku aktywizacyjnego nie pomniejsza okresu zasiłku. Po zakończeniu wykonywania zatrudnienia – na zasadach ogólnych – można „powrócić” na zasiłek uzupełniający.

Załączniki

Fryzjer-oferta stażowa

Oferta stażu w zawodzie fryzjer. Osoby zainteresowane ofertą stażu prosimy  więcej »

Zbrojarz-betoniarz

Oferta pracy w zawodzie zbrojarz-betoniarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Robotnik budowlany

Oferta pracy w zawodzie robotnik budowlany. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Piekarz

Oferta pracy w zawodzie piekarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Pomoc kuchenna - oferta stażowa

Oferta stażu w zawodzie pomoc kuchenna. Osoby zainteresowane ofertą stażu więcej »

Kierowca kat. C+E

Oferta pracy w zawodzie kierowca C+E. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Księgowy - oferta stażowa

Oferta stażu w zawodzie księgowy. Osoby zainteresowane ofertą stażu prosimy więcej »

Pracownik budowlany

Oferta pracy w zawodzie pracownik budowlany. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Kierowca samochodu ciężarowego

Oferta pracy w zawodzie kierowca samochodu ciężarowego. Osoby zainteresowane więcej »

Ekspedient w punkcie usługowym - oferta stażowa

Oferta stażu w zawodzie ekspedient w punkcie usługowym. Osoby zainteresowane więcej »

Pracownik budowlany

Oferta pracy w zawodzie pracownik budowlany. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Operator prasy mechanicznej

Oferta pracy w zawodzie operator prasy mechanicznej. Osoby zainteresowane więcej »

Mechanik

Oferta pracy w zawodzie mechanik. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Pracownik biurowy

Oferta pracy w zawodzie pracownik biurowy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Spedytor

Oferta pracy w zawodzie spedytor. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Kontroler jakości

Oferta pracy w zawodzie kontroler jakości. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Księgowa

Oferta pracy w zawodzie księgowa. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Przedstawiciel handlowy

Oferta pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Inżynier budownictwa - oferta stażowa

Oferta stażu w zawodzie operator inżynier budownictwa. Osoby zainteresowane więcej »

Operator koparko-ładowarki

Oferta pracy w zawodzie operator koparko-ładowarki. Osoby zainteresowane więcej »

Brukarz

Oferta pracy w zawodzie brukarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Robotnik budowlany

Oferta pracy w zawodzie robotnik budowlany. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Krawiec - oferta stażowa

Oferta stażu w zawodzie krawiec. Osoby zainteresowane ofertą stażu prosimy o więcej »

Sprzedawca - oferta stażowa

Oferta stażu w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą stażu prosimy więcej »

Magazynier - oferta stażowa

Oferta stażu w zawodzie magazynier. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Pełnomocnik ds. jakości

Oferta pracy firmy EKOOWOC Godziszów I 330, 23-302 Godziszów w zawodzie więcej »

Kierowca kat. B + HDS

Oferta pracy w zawodzie kierowca kat. B + HDS. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Logopeda

Oferta pracy w zawodzie logopeda. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Palacz pieca, pomocnik palacza

Oferta pracy w zawodzie palacz pieca oraz pomocnik palacza. Osoby zainteresowane więcej »

Kierownik sklepu

Oferta pracy w zawodzie kierownik sklepu. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Inżynier budowy dróg

Oferta pracy w zawodzie inżynier budowy dróg. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Pracownik gospodarczy

Oferta pracy w zawodzie pracownik gospodarczy. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Mechanik samochodowy

Oferta pracy w zawodzie mechanik samochodowy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Ślusarz

Oferta pracy w zawodzie ślusarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Szlifierz

Oferta pracy w zawodzie szlifierz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Konstruktor

Oferta pracy w zawodzie konstruktor. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Kierowca kat. D

Oferta pracy w zawodzie kierowca kat. D. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Doradca klienta/sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie doradca klienta/sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Magazynier

Oferta pracy w zawodzie magazynier. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Kontroler jakości

Oferta pracy w zawodzie kontroler jakości. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

1 2 5
3 4 6
7 8