Przysługuje osobom bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, którzy:
1) w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęli zatrudnienie w niepełnym   wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku na okres, przez który przysługiwałby zasiłek, lub
2) z własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (bez względu na wymiar czasu pracy – dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku podstawowego, przez połowę okresu w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Warunkiem przyznania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego jest:
Złożenie wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (wniosek można złożyć w sekretariacie urzędu lub wysłać pocztą)

Do wniosku załącza się:
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o pracę w przypadku zatrudnienia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło), umowy agencyjnej itp., lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego datę zatrudnienia lub podjęcia innej pracy zarobkowej,

Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest od daty złożenia wniosku. Wypłata dodatku aktywizacyjnego odbywa się za miesiąc z dołu w kasie PUP lub na konto bankowe.
Okres pobierania dodatku aktywizacyjnego nie pomniejsza okresu zasiłku. Po zakończeniu wykonywania zatrudnienia – na zasadach ogólnych – można „powrócić” na zasiłek uzupełniający.

Załączniki

PRACOWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY - sprzedaż ubezpieczeń

osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z pośrednikami pracy pok. więcej »

OFERTY PRACY Z GREINPLAST PLUS Sp.z.o.o.

- sprzedawca - kasjer; - przedstawiciel handlowy osoby zainteresowane więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY CCC S.A.

- SPRZEDAWCA - KASJER osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z więcej »

POMOCNIK MECHANIKA SAMOCHODOWEGO

poszukiwane są osoby w zawodzie  pomocnik mechanika samochodowego, osoby więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwane  są osoby w zawodzie sprzedawca, zakres obowiązkóów obejmuje: więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY PBI WMB

- operator ładowarki; - elektryk; - inżynier utrzymania ruchu osoby więcej »

PRACOWNIK OCHRONY

poszukiwane są osoby niepełnosprawne do pracy w zawodzie pracownik ochrony, więcej »

OFERTY PRACY Z ZAJAZDU PRIMAVERA

BARMAN-KELNER; KUCHARZ bliższych informacji na temat ofert pracy więcej »

ELEKTROMECHANIK

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie  elektromechanik, zakres obowiązków więcej »

CIASTKARZ

poszukiwane są osoby w zawodzie ciastkarz, osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

SPRZEDAWCA - oferta stażowa

poszukiwane są osoby  do 30 roku życia w zawodzie sprzedawca, mile widziane więcej »

OPERATOR URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI PRZĘDZY

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie operator urządzeń do produkcji więcej »

ROBOTNIK BUDOWLANY

poszukiwane są osoby do docieplanie budynków, osoby zainteresowane ofertą więcej »

KUCHARZ - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby na staż  w zawodzie kucharz do przygotowywania  dań, więcej »

SPECJALISTA DS. RACHUNKÓW

poszukiwane są osoby bezrobotne do księgowania dokumentów, osoby więcej »

FIZJOTERAPEUTA - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby na staż w zawodzie fizjoterapeuta, osoby zainteresowane więcej »

DORADCA KLIENTA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie doradca klienta, zakres obowiązków więcej »

PRACOWNIK GOSPODARCZY

poszukiwane są osoby do pracy przy sortowaniu i przetwarzaniu owoców, osoby więcej »

OFERTY PRACY Z PUBLIMAR

- pracownik gospodarczy; - kierowca - magazynier osoby zainteresowane więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY AUTODIAL

- pozostali pracownicy obsługi biurowej; - mechanik pojazdów więcej »

DETEKTYW

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie detektyw, zakres obowiązków więcej »

BRYGADZISTA

poszukiwane są osoby do pracy w Wylęgarni i Fermie Drobiu, osoby więcej »

GEODETA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie  geodeta na 1/2 etatu, zakres więcej »

ASYSTENT PROJEKTANTA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie asystent projektanta, osoby więcej »

KIEROWCA - HANDEL OBWOŹNY

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kierowca, zakres obowiązków więcej »

OFERTY PRACY Z VEOLIA WSCHÓD

- INSPEKTOR DS ENERGETYCZNYCH; - ELEKTROMONTER. osoby zainteresowane więcej »

SPECJALISTA DS SPRZEDAŻY

poszukiwane są osoby do pracy, zakres obowiązków obejmuje: aktywne więcej »

PRACOWNIK PRODUKCJI

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie pracownik produkcji, osoby więcej »

KIEROWCA KAT.D

poszukiwane są osoby do pracy z prawem jazdy kat.D, zakres obowiązków więcej »

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby w zawodzie pracownik administracyjno-biurowy ze więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY REM-BUD

-malarz - szpachlarz; - murarz - tynkarz. osoby zainteresowane ofertami więcej »

KIEROWCA AUTOBUSU

poszukiwane są osoby bezrobotne z prawem jazdy kat. D. do przewozu więcej »

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

poszukiwane są osoby w zawodzie asystentka stomatologiczna, osoby więcej »

PRACOWNIK OCHRONY

poszukiwane są osoby niepełnosprawne do pracy w zawodzie pracownik ochrony, więcej »

FRYZJER DAMSKO-MĘSKI

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie fryzjer damsko - męski, zakres więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwanie są osoby do pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy ze więcej »

ROBOTNIK BUDOWLANY

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie robotnik budowlany, zakres więcej »

FORMIERZ oferta stażowa

poszukiwane są osoby w zawodzie formierz, osoby zainteresowane prosimy o  więcej »

1 2 5
3 4 6
7 8