• T  T  T  T  

Przysługuje osobom bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, którzy:
1) w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęli zatrudnienie w niepełnym   wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku na okres, przez który przysługiwałby zasiłek, lub
2) z własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (bez względu na wymiar czasu pracy – dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku podstawowego, przez połowę okresu w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Warunkiem przyznania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego jest:
Złożenie wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (wniosek można złożyć w sekretariacie urzędu lub wysłać pocztą)

Do wniosku załącza się:
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o pracę w przypadku zatrudnienia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło), umowy agencyjnej itp., lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego datę zatrudnienia lub podjęcia innej pracy zarobkowej,

Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest od daty złożenia wniosku. Wypłata dodatku aktywizacyjnego odbywa się za miesiąc z dołu w kasie PUP lub na konto bankowe.
Okres pobierania dodatku aktywizacyjnego nie pomniejsza okresu zasiłku. Po zakończeniu wykonywania zatrudnienia – na zasadach ogólnych – można „powrócić” na zasiłek uzupełniający.

Załączniki

Oferty pracy z Kraśnickiej Spółdzielni Socjalnej

Oferty pracy z Kraśnickiej Spółdzielni Socjalnej: Kierownik Zastępca więcej »

Szwaczka

Oferta pracy w zawodzie szwaczka. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Kelner/ka

Oferta pracy w zawodzie kelner/ka. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Nauczyciel wychowania fizycznego

Oferta pracy w zawodzie nauczyciel wychowania fizycznego. Osoby zainteresowane więcej »

Nauczyciel muzyki i techniki

Oferta pracy w zawodzie nauczyciel muzyki i techniki. Osoby zainteresowane więcej »

Sprzedawca-fizjoterapeuta

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca-fizjoterapeuta, zakres obowiązków obejmuje: więcej »

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ - OFERTA ZAGRANICZNA

poszukiwane są osoby do prowadzenia domu oraz pomoc osobie starszej w więcej »

Przedstawiciel handlowy

Oferta pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Oferty pracy z NZOZ Lekarz Rodzinny

Oferty pracy w zawodach: -terapeuta zajęciowy -rehabilitant więcej »

Fizjoterapeuta

Oferta pracy w zawodzie fizjoterapeuta. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Kierowca kat. C

Oferta pracy w zawodzie kierowca kat. C. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Kierowca kat. C

Oferta pracy w zawodzie kierowca kat. C. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Sprzedawca-kierowca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca-kierowca. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

Fryzjer

Oferta pracy w zawodzie fryzjer. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Kierowca kat. C

Oferta pracy w zawodzie kierowca kat. C w firmie Bartimpex. Osoby zainteresowane więcej »

SORTOWACZ

poszukiwane są osoby w zawodzie sortowacz, zakres obowiązków obejmuje: więcej »

Piekarz

Oferta pracy w zawodzie piekarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Ogrodnik - uprawa grzybów

Oferta pracy w zawodzie ogrodnik - uprawa grzybów. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

KIEROWCA C+E

poszukiwane są osoby w zawodzie kierowca kat. C+E,  osoby zainteresowane więcej »

Magazynier

Propozycja pracy w zawodzie magazynier. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Magazynier

Oferta pracy w zawodzie magazynier. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Mechanik urządzeń dźwigowych

Propozycja pracy w zawodzie Mechanik urządzeń dźwigowych. Osoby więcej »

Koordynator ds. serwisu

Propozycja pracy w zawodzie koordynator ds. serwisu. Osoby zainteresowane więcej »

Przedstawiciel handlowy

Propozycja pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy. Osoby zainteresowane więcej »

SZWACZKA

Oferta pracy w zawodzie szwaczka. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Kierowca C+E

Oferta pracy w zawodzie kierowca C+E. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

1 2 5
3 4 6
7 8