Przysługuje osobom bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, którzy:
1) w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęli zatrudnienie w niepełnym   wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku na okres, przez który przysługiwałby zasiłek, lub
2) z własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (bez względu na wymiar czasu pracy – dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku podstawowego, przez połowę okresu w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Warunkiem przyznania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego jest:
Złożenie wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (wniosek można złożyć w sekretariacie urzędu lub wysłać pocztą)

Do wniosku załącza się:
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o pracę w przypadku zatrudnienia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło), umowy agencyjnej itp., lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego datę zatrudnienia lub podjęcia innej pracy zarobkowej,

Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest od daty złożenia wniosku. Wypłata dodatku aktywizacyjnego odbywa się za miesiąc z dołu w kasie PUP lub na konto bankowe.
Okres pobierania dodatku aktywizacyjnego nie pomniejsza okresu zasiłku. Po zakończeniu wykonywania zatrudnienia – na zasadach ogólnych – można „powrócić” na zasiłek uzupełniający.

Załączniki

ŁADOWACZ NIECZYSTOŚCI

poszukiwane są osoby niepełnosprawne do pracy w zawodzie: ładowacz  więcej »

DEKARZ - BLACHARZ BUDOWLANY

poszukiwane są osoby w zawodzie dekarz - blacharz, praca na wysokościach, więcej »

SPAWACZ

poszukiwane są osoby w zawodzie spawacz, osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

OFERTY PRACY Z TB FRUIT Sp.z.o.o. S.K.A.

- OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO; - POMOCNIK  PALACZA. osoby zainteresowane więcej »

OFERTY PRACY Z FŁT KRAŚNIK S.A.

- tokarz; - szlifierz. osoby zainteresowane ofertami pracy prosimy o więcej »

KONTROLER FINANSOWY (KONTROLER KOSZTÓW)

poszukiwane są osoby w zawodzie kontroler finansowy  ( wykształcenie wyższe więcej »

PRACOWNIK BIUROWY - oferta stażowa

poszukiwane są osoby  w zawodzie pracownik biurowy,  osoby zainteresowane więcej »

MECHANIK SAMOCHODOWY

poszukiwane są osoby na stanowisko pracy mechanik samochodowy, osoby więcej »

PRACOWNIK PRAC PROSTYCH

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie pracownik  prac prostych,  osoby więcej »

MECHANIK SAMOCHODOWY - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby na staż w zawodzie mechanik samochodowy, zakres więcej »

KIEROWCA KAT. C, C+E

poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie kierowca samochodów ciężarowych z więcej »

PRACOWNIK BIURA

poszukiwane są osoby do organizacji pracy biura, kontaktu z klientami, więcej »

OFERTY PRACY Z TB FRUIT

- KIEROWCA KAT. C - KIEROWCA KATC+E osoby zainteresowane ofertami pracy więcej »

KOSMETYCZKA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kosmetyczka, zakres więcej »

BARMAN - KELNER

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie barman  - kelner, osoby  więcej »

KIEROWCA KAT C+E + ADR

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kierowca z uprawnieniami na przewóz więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby w zawodzie sprzedawca w sklepie przemysłowo-spożywczym, więcej »

POKOJOWA - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby na staż w zawodzie pokojowa, zakres obowiązków więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY MADEJ WRÓBEL

- SPRZEDAWCA; - KIEROWNIK; - ZASTĘPCA KIEROWNIKA osoby zainteresowane więcej »

ŚLUSARZ - SPAWACZ

poszukiwanie są osoby do pracy w zawodzie ślusarz - spawacz, zakres więcej »

OFERTA STAŻU- TB FRUIT POLSKA

- PALACZ KOTŁÓW PAROWYCH; - SPAWACZ; - OPERATOR URZĄDZEŃ OCZYSZCZANIA więcej »

FIZJOTERAPEUTA - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby na  staż, osoby zainteresowane ofertą stażową prosimy więcej »

POMOCNIK MLECZARSKI - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby w zawodzie pomocnik mleczarski, zakres obowiązków więcej »

INFORMATYK - SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie informatyk -  sprzedawca, osoby więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY ERKADO

- OPERATOR STRUGARKI; - OPERATOR PIŁY PANELOWEJ; - OPERATOR MASZYN więcej »

FRYZJER - oferta stażowa

poszukiwane są osoby w zawodzie fryzjer, osoby zainteresowane ofertą prosimy o więcej »

PRACOWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY - sprzedaż ubezpieczeń

osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z pośrednikami pracy pok. więcej »

OFERTY PRACY Z GREINPLAST PLUS Sp.z.o.o.

- sprzedawca - kasjer; - przedstawiciel handlowy osoby zainteresowane więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY CCC S.A.

- SPRZEDAWCA - KASJER osoby niepełnosprawne zainteresowane ofertą pracy więcej »

POMOCNIK MECHANIKA SAMOCHODOWEGO

poszukiwane są osoby w zawodzie  pomocnik mechanika samochodowego, osoby więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY PBI WMB

- operator ładowarki; - elektryk; - inżynier utrzymania ruchu osoby więcej »

OFERTY PRACY Z ZAJAZDU PRIMAVERA

BARMAN-KELNER; KUCHARZ bliższych informacji na temat ofert pracy więcej »

CIASTKARZ

poszukiwane są osoby w zawodzie ciastkarz, osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

OPERATOR URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI PRZĘDZY

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie operator urządzeń do produkcji więcej »

ROBOTNIK BUDOWLANY

poszukiwane są osoby do docieplanie budynków, osoby zainteresowane ofertą więcej »

FIZJOTERAPEUTA - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby na staż w zawodzie fizjoterapeuta, osoby zainteresowane więcej »

PRACOWNIK GOSPODARCZY

poszukiwane są osoby do pracy przy sortowaniu i przetwarzaniu owoców, osoby więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY AUTODIAL

- pozostali pracownicy obsługi biurowej; - mechanik pojazdów więcej »

1 2 5
3 4 6
7 8