• T  T  T  T  

Przysługuje osobom bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, którzy:
1) w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęli zatrudnienie w niepełnym   wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku na okres, przez który przysługiwałby zasiłek, lub
2) z własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (bez względu na wymiar czasu pracy – dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku podstawowego, przez połowę okresu w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Warunkiem przyznania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego jest:
Złożenie wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (wniosek można złożyć w sekretariacie urzędu lub wysłać pocztą)

Do wniosku załącza się:
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o pracę w przypadku zatrudnienia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło), umowy agencyjnej itp., lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego datę zatrudnienia lub podjęcia innej pracy zarobkowej,

Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest od daty złożenia wniosku. Wypłata dodatku aktywizacyjnego odbywa się za miesiąc z dołu w kasie PUP lub na konto bankowe.
Okres pobierania dodatku aktywizacyjnego nie pomniejsza okresu zasiłku. Po zakończeniu wykonywania zatrudnienia – na zasadach ogólnych – można „powrócić” na zasiłek uzupełniający.

Załączniki

Specjalista ds. rachunkowości

Oferta pracy w zawodzie Specjalista ds. rachunkowości. Osoby zainteresowane więcej »

Operator koparko-ładowarki

Oferta pracy w zawodzie operator koparko-ładowarki. osoby zainteresowane więcej »

Tynkarz

Oferta pracy w zawodzie tynkarz. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt więcej »

Stolarz

Propozycja pracy w zawodzie stolarz.Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Kelner

Oferta pracy w zawodzie kelner. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Kucharz

Oferta pracy w zawodzie kucharz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

magazynier

poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie  magazynier, zakres obowiązków więcej »

fizjoterapeuta

poszukiwane są osoby w zawodzie fizjoterapeuta, osoby zainteresowane ofertą więcej »

oferty pracy z AGRO-POLI sp.z.o.o.

poszukiwane są osoby do pracy w więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Lektor języka angielskiego

Oferta pracy w zawodzie Lektor języka angielskiego. Osoby zainteresowane więcej »

pracownik wylęgarni drobiu

poszukiwane są osoby do pracy w  wylęgarni drobiu, osoby zainteresowane więcej »

sprzedawca

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie sprzedawca, zakres obowiązków więcej »

kosmetyczka

poszukiwane są  osoby w zawodzie kosmetyczka, zakres obowiązków obejmuje: więcej »

nauczyciel języka ukraińskiego

poszukiwane są osoby w zawodzie nauczyciel języka ukraińskiego z więcej »

magazynier - kierowca

poszukiwane są osoby w zawodzie magazynier - kierowca kat. B, zakres więcej »

PIELĘGNIARKA

poszukiwane są osoby w zawodzie pielęgniarka, osoby zainteresowane prosimy o więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby w zawodzie sprzedawca, zakres obowiązków obejmuje: więcej »

Pracownik biurowy - staż

Oferta stażu w zawodzie pracownik biurowy. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane pracą prosimy o więcej »

Kierowca C+E

Oferta pracy w zawodzie kierowca c+e. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Operator CNC

Oferta pracy w zawodzie operator CNC. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Kierowca lawety

Oferta pracy na stanowisku kierowca lawety. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Przedstawiciel handlowy

Oferta pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy.  Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Nauczyciel gry na gitarze

Oferta pracy w zawodzie nauczyciel gry na gitarze. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Ślusarz

Oferta pracy w zawodzie ślusarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Doradca finansowy

Oferta pracy w zawodzie doradca finansowy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Dyrektor Szkoły

Oferta pracy na stanowisko dyrektor. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Specjalista ds. sprzedaży

Oferta pracy w zawodzie  Specjalista ds. sprzedaży. Osoby zainteresowane więcej »

Księgowa

Oferta pracy w zawodzie księgowa. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Monter płyt kartonowo-gipsowych

Oferta pracy w zawodzie Monter płyt kartonowo-gipsowych . Osoby zainteresowane więcej »

Kierowca C+E

Oferta pracy w zawodzie  Kierowca C+E. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Doradca klienta

Oferta pracy w zawodzie doradca klienta. Osoby zainteresowane pracą prosimy o więcej »

Nauczyciel

Oferta pracy w zawodzie nauczyciel. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Przedstawiciel handlowy

Oferta pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Ogrodnik - uprawa grzybów

Oferta pracy w zawodzie ogrodnik - uprawa grzybów. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

KASJER - SPRZEDAWCA - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kasjer-sprzedawca, osoby więcej »

DORADCA KLIENTA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie doradca klienta zakres obowiązków więcej »

KIEROWCA C+E

poszukiwane są osoby w zawodzie kierowca kat. C+E,  osoby zainteresowane więcej »

1 2 5
3 4 6
7 8