• T  T  T  T  

Przysługuje osobom bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, którzy:
1) w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęli zatrudnienie w niepełnym   wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku na okres, przez który przysługiwałby zasiłek, lub
2) z własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (bez względu na wymiar czasu pracy – dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku podstawowego, przez połowę okresu w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Warunkiem przyznania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego jest:
Złożenie wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (wniosek można złożyć w sekretariacie urzędu lub wysłać pocztą)

Do wniosku załącza się:
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o pracę w przypadku zatrudnienia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło), umowy agencyjnej itp., lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego datę zatrudnienia lub podjęcia innej pracy zarobkowej,

Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest od daty złożenia wniosku. Wypłata dodatku aktywizacyjnego odbywa się za miesiąc z dołu w kasie PUP lub na konto bankowe.
Okres pobierania dodatku aktywizacyjnego nie pomniejsza okresu zasiłku. Po zakończeniu wykonywania zatrudnienia – na zasadach ogólnych – można „powrócić” na zasiłek uzupełniający.

Załączniki

AGENT UBEZPIECZENIOWY

poszukiwane są osoby do pozyskiwania i obsługi klientów, podpisywanie umów więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby w zawodzie przedstawiciel handlowy w branży spożywczej, więcej »

OPERATOR HARVESTERA

poszukiwane są osoby do pracy harvesterem w lesie przy pozyskiwaniu drewna, więcej »

DORADCA KLIENTA - SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie  doradca klienta sprzedawca ze więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby w zawodzie przedstawiciel handlowy, zakres obowiązków więcej »

OFERTY PRACY Z ROKA ZPCH Sp. z.o.o.

PRACOWNIK GOSPODARCZY SPRZĄTACZKA osoby niepełnosprawne  zainteresowane więcej »

POMOC FRYZJERSKA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie pomoc fryzjerska, osoby zainteresowane więcej »

SZWACZKA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie szwaczka, osoby zainteresowane prosimy więcej »

OFERTY Z ZAJAZDU PRIMAVERA

KUCHARZ; BARMAN osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z więcej »

SEKRETARKA - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby na staż w zawodzie sekretarka, zakres obowiązków więcej »

KIEROWCA AUTOBUSU

poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie kierowca autobusu, osoby więcej »

FRYZJER OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby do pracy  w zawodzie fryzjer, zakres obowiązków więcej »

KSIĘGOWA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie księgowa, zakres obowiązków więcej »

MURARZ

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie murarz zakres obowiązków obejmuje więcej »

KUCHARZ

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kucharz  zakres obowiązków więcej »

KELNER-BARMAN

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kelner - barman zakres obowiązków więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY EKOFLORA

- przedstawiciel handlowy; - chemik technolog; - mistrz produkcji chemii więcej »

SZWACZKA

poszukiwane są osoby do  szycia koszul, osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

INSTRUKTOR ZAJĘĆ TANECZNYCH

osoby zainteresowane ofertami pracy prosimy o kontakt z pośrednikami pracy pok. więcej »

INSTRUTOR ZAJĘĆ RUCHOWYCH (RYTMIKA)

osoby zainteresowane ofertami pracy prosimy o kontakt z pośrednikami pracy pok. więcej »

PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ

poszukiwane są osoby niepełnosprawne do ochrony obiektu, osoby zainteresowane więcej »

STOLARZ

poszukiwane są osoby do wykonywania prac stolarskich, osoby zainteresowane więcej »

ŚLUSARZ

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie ślusarz, zakres obowiązków więcej »

DRUKARZ

poszukiwane są osoby do obsługi urzadzeń drukujących użwanych w firmie, więcej »

OFERTY PRACY Z MEDIATOR Sp.jawna

kierownik regionalny; specjalista ds odszkodowań osoby zainteresowane więcej »

POMOC KUCHENNA

poszukiwane są osoby w zawodzie pomoc kuchenna, osoby zainteresowane ofertą więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie sprzedawca, osoby zainteresowane  więcej »

KIEROWCA C+E

poszukiwane są osoby w zawodzie kierowca kat.   C+E, osoby zainteresowane więcej »

PRACOWNIK BUDOWLANY

poszukiwane są osoby do pracy na docieplenia budynków oraz poddaszy, osoby więcej »

MECHANIK SAMOCHODOWY

poszukiwane są osoby ze znajomością mechaniki samochodowej, osob więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie sprzedawca w branży przemysłowej, więcej »

GRAFIK KOMPUTEROWY

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie grafik komputerowy, zakres więcej »

KIEROWCA KAT. C, C+E

poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie kierowca samochodów ciężarowych z więcej »

AGENT UBEZPIECZENIOWY

poszukiwane są osoby do pozyskiwania i obsługi klientów, podpisywanie umów więcej »

1 2 5
3 4 6
7 8