• T  T  T  T  

Przysługuje osobom bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, którzy:
1) w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęli zatrudnienie w niepełnym   wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku na okres, przez który przysługiwałby zasiłek, lub
2) z własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (bez względu na wymiar czasu pracy – dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku podstawowego, przez połowę okresu w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Warunkiem przyznania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego jest:
Złożenie wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (wniosek można złożyć w sekretariacie urzędu lub wysłać pocztą)

Do wniosku załącza się:
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o pracę w przypadku zatrudnienia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło), umowy agencyjnej itp., lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego datę zatrudnienia lub podjęcia innej pracy zarobkowej,

Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest od daty złożenia wniosku. Wypłata dodatku aktywizacyjnego odbywa się za miesiąc z dołu w kasie PUP lub na konto bankowe.
Okres pobierania dodatku aktywizacyjnego nie pomniejsza okresu zasiłku. Po zakończeniu wykonywania zatrudnienia – na zasadach ogólnych – można „powrócić” na zasiłek uzupełniający.

Załączniki

Pracownik produkcji

Oferta pracy w zawodzie pracownik produkcji. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Sprzedawca w branży przemysłowej

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca w branży przemysłowej. Osoby zainteresowane więcej »

Robotnik gospodarczy

Oferta pracy w zawodzie robotnik gospodarczy. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

SORTOWACZ

poszukiwane są osoby w zawodzie sortowacz, zakres obowiązków obejmuje: więcej »

Robotnik gospodarczy

Oferta pracy w zawodzie robotnik gospodarczy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Sprzedawca w branży mięsnej

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca w branży mięsnej. Osoby zainteresowane więcej »

Pracownik do skręcania regałów

Oferta pracy na stanowisku pracownik do skręcania regałów. Osoby więcej »

Robotnik budowlany

Oferta pracy w zawodzie mechanik robotnik budowlany. Osoby zainteresowane więcej »

Operator koparko-ładowarki

Oferta pracy w zawodzie operator koparko-ładowarki. Osoby zainteresowane więcej »

Mechanik samochodowy

Oferta pracy w zawodzie mechanik samochodowy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Wędliniarz

Oferta pracy w zawodzie wędliniarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Pracownik produkcji - Holandia

Oferta pracy w zawodzie pracownik produkcji w Holandii. Osoby zainteresowane więcej »

Sprzątaczka biurowa

Oferta pracy w zawodzie sprzątaczka biurowa. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Pracownik ochrony

Oferta pracy w zawodzie robotnik pracownik ochrony. Osoby zainteresowane prosimy więcej »

Robotnik gospodarczy

Oferta pracy w zawodzie robotnik gospodarczy. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

Murarz

Propozycja pracy w zawodzie murarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Spawacz

Propozycja pracy w zawodzie spawacz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Operator maszyn do obróbki skrawaniem

Propozycja pracy w zawodzie operator maszyn do obróbki skrawaniem. Osoby więcej »

Robotnik gospodarczy

Propozycja pracy w zawodzie robotnik gospodarczy. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Operator myjni samochodowej

Propozycja pracy w zawodzie operator myjni samochodowej. Osoby zainteresowane więcej »

Kucharz

Propozycja pracy w zawodzie kucharz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Kelner

Propozycja pracy w zawodzie kelner. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Pomoc kuchenna

Propozycja pracy w zawodzie pomoc kuchenna. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Mechanik samochodowy

Oferta pracy w zawodzie mechanik samochodowy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Blacharz

Oferta pracy w zawodzie blacharz. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Nauczyciel Informatyki

Oferta pracy w zawodzie nauczyciel informatyki. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

Kierowca kat. C+E

Oferta pracy w zawodzie kierowca C+E. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Kierowca kat. B

Oferta pracy w zawodzie kierowca kat. B. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt więcej »

Zaopatrzeniowiec

Oferta pracy w zawodzie zaopatrzeniowiec. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt więcej »

Agent ubezpieczeniowy

Oferta pracy w zawodzie agent ubezpieczeniowy. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

Przedstawiciel handlowy

Oferta pracy w zawodzie przedstawiciel. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Nauczyciel techniki

Oferta pracy w zawodzie nauczyciel techniki. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Piekarz

Oferta pracy w zawodzie piekarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Pomocnik piekarza/osoba do krojenia chleba

Oferta pracy w zawodzie pomocnik piekarza. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Tokarz

Oferta pracy w zawodzie tokarz Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Oferta pracy w zawodzie nauczyciel wychowania do życia w rodzinie. Osoby więcej »

Asystent nauczyciela

Oferta pracy w zawodzie asystent nauczyciela. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

1 2 5
3 4 6
7 8