Przysługuje osobom bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, którzy:
1) w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęli zatrudnienie w niepełnym   wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku na okres, przez który przysługiwałby zasiłek, lub
2) z własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (bez względu na wymiar czasu pracy – dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku podstawowego, przez połowę okresu w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Warunkiem przyznania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego jest:
Złożenie wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (wniosek można złożyć w sekretariacie urzędu lub wysłać pocztą)

Do wniosku załącza się:
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o pracę w przypadku zatrudnienia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło), umowy agencyjnej itp., lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego datę zatrudnienia lub podjęcia innej pracy zarobkowej,

Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest od daty złożenia wniosku. Wypłata dodatku aktywizacyjnego odbywa się za miesiąc z dołu w kasie PUP lub na konto bankowe.
Okres pobierania dodatku aktywizacyjnego nie pomniejsza okresu zasiłku. Po zakończeniu wykonywania zatrudnienia – na zasadach ogólnych – można „powrócić” na zasiłek uzupełniający.

Załączniki

MECHANIK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

poszukiwane są osoby w zawodzie mechanik samochodów osobowych, więcej »

OFERTY PRACY Z FKU KOMPAN

-pracownik działu technologii przygotowania produkcji; - pracownik więcej »

OFERTY PRACY Z DAW-MED

- fizjoterapeuta; - kosmetolog; osoby zainteresowane  prosimy o kontakt z więcej »

PSYCHOLOG KLINICZNY

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie psycholog kliniczny, zakres więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie sprzedawca, zakres obowiązków więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie  przedstawiciel handlowy, zakres więcej »

KIEROWCA KAT.B

poszukiwane są osoby bezrobotne  w zawodzie kierowca kat. B, zakres więcej »

STOLARZ

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie stolarz, zakres obowiązków więcej »

OFERTY PRACY Z PPW "NABOR"

- TECHNOLOG; - OPERATOR WALCARKI osoby zainteresowane ofertami pracy więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie sprzedawca, z wykształceniem więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby z minimum średnim wykształceniem, rok doświadczenia,  więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby z minimum średnim wykształceniem,  rok doświadczenia w więcej »

SZLIFIERZ KAMIENI SZLACHETNYCH

poszukiwane są osoby   w zawodzie szlifierz kamieni szlachetnych z więcej »

TYNKARZ

poszukiwane są osoby w zawodzie  tynkarz, osoby zainteresowane ofertą pracy  więcej »

ELEKTROMECHANIK

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie elektromechanik z wykształceniem więcej »

KIEROWCA AUTOKARU

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie kierowca autobusu, przewozy więcej »

CHEMIK - TECHNOLOGIE CHEMICZNE

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie chemik  do pracy ze wskazaniem na więcej »

MECHANIK SAMOCHODOWY - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie mechanik samochodowy z  więcej »

OPERATOR RĘBAKA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie operator rębaka, osoby zainteresowane więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby bezrobotne w  zawodzie  sprzedawca, z wykształceniem  więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie przedstawiciel handlowy,  z więcej »

PRACOWNIK PRAC PROSTYCH

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie pracownik prac prostych przy więcej »

PRACOWNIK BIUROWY/PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie pracownik biurowy/przedstawiciel więcej »

GRAND CITY HOTELS GmbH BERLIN NIEMCY

- hydraulik; - glazurnik  osoby zainteresowane ofertami pracy prosimy o więcej »

OFERTY Z FIRMY PBM CONSTRUCTION B.V.

- pracownik  ogólno - budowlany; - pracownik ogólno - budowlany więcej »

KONSTRUKTOR - TECHNOLOG

poszukiwane są osoby bezrobotne (w tym osoby niepełnosprawne) do pracy w więcej »

PRZEDSTAWICIEL DO SPRAW ODSZKODOWAŃ

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie przedstawiciel do spraw więcej »

MECHANIK URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH

poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie mechanik urządzeń więcej »

MONTER INSTALACJI KLIMATYZACYJNO-WENTYLACYJNYCH

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie monter instalacji więcej »

NAUCZYCIEL MATEMATYKI

poszukiwane są osoby z wykształceniem wyższym, z doświadczeniem minimum  więcej »

SPRZEDAWCA - MAGAZYNIER

poszukiwane są osoby bezrobotne i niepełnosprawne (2 osoby)  do pracy w więcej »

SPRZEDAWCA - PREZENTER HANDLOWY

poszukiwane są osoby na stanowisko pracy sprzedawca - prezenter handlowy, osoby więcej »

KELNER

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kelner, ogólny zakres obowiązków więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwani są kandydaci   z wykształceniem minimum zawodowym, z obsługą więcej »

MECHANIK SAMOCHODOWY

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie mechanik samochodowy, zakres więcej »

HANDLOWIEC SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie handlowiec-sprzedawca ogólny zakres więcej »

ELEKTROMECHANIK

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie elektromechanik  z wykształceniem więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY AS LUBELSKA GRUPA RAJDOWA

diagnosta samochodowy; mechanik pojazdów samochodowych; osoby więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby do pracy z wykształceniem minimum średnim, ze więcej »

DORADCA KLIENTA DS KREDYTÓW

poszukiwane są osoby z wykształceniem minimum średnim lub wyższym, ogólny więcej »

1 2 5
3 4 6
7 8