• T  T  T  T  

Szkolenia zawodowe, indywidualne, Szkolenia grupowe, Bon szkoleniowy:

Poradnictwo zawodowe:

Staże:

Staż PFRON:

Bon zatrudnieniowy:

Bon na zasiedlenie:

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia:

Prace interwencyjne:

Roboty publiczne:

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej:

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy:

Refundacja składek dla spółdzielni socjalnej

Prace społecznie- użyteczne:

Dodatek aktywizacyjny dla bezrobotnych – Załączniki:

Studia podyplomowe:

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem:

Zatrudnianie obcokrajowców:

zatrudnianie cudzoziemców – dokumenty

Zgłoszenie krajowej oferty pracy:

Zgłoszenie krajowej oferty pracy

Finansowanie kształcenia ustawicznego  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 2019 r.

Wniosek o wyrejestrowanie z rejestru osób bezrobotnych

Wniosek o wyrejestrowanie

Wniosek o wyrejestrowanie poszukującego pracy

Wniosek poszukującego pracy

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

1 2 5
3 4 6
7 8