• T  T  T  T  

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W KILKU NABORACH (DO CHWILI WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL) PIERWSZY NABÓR ZOSTANIE PRZEPROWADZONY W TERMINIE OD  01.03.2018 r. do 09.03.2018 r. W SEKRETARIACIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY  W KRAŚNIKU (POK. NR 7) W GODZINACH OD 7.30 DO 15.30.

Bliższe informacje odnośnie środków KFS można uzyskać w pok. nr 412a (IV piętro) lub pod numerem telefonu (81) 825 45 17.