kl 1 eufs
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, że w dniu 10.06.2011r. podpisano z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie umowę na realizację projektu:.
„Inwestycja w siebie – program szkoleń i aktywizacji zawodowej”

Budżet projektu na 2011r.wynosi: 2 079 600,00 zł.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 304 osób bezrobotnych
w powiecie kraśnickim do końca 2011roku.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku oraz pracodawców z terenu powiatu kraśnickiego.

Ogółem do projektu zostaną zrekrutowane 304 nowe osoby (182K i 122M) wpisujące się w grupy docelowe:
- bezrobotni do 25 roku życia,
- bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrud. po ur. dziecka,
- bezrobotni powyżej 50 roku życia,
- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
- bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
- bezrobotni niepełnosprawni,
- na staż dla młodych kwalifikowani będą bezrobotni, którzy w okresie do 12 m-cy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie, lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyli 27r.ż.

Założenia projektowe:

 1. staż zawodowy (dla młodych i dorosłych łącznie) – 280 osób: 175 Kobiet i 105 Mężczyzn
 2. przygotowanie zawodowe – nie będzie realizowane w b.r.
 3. prace interwencyjne – nie będzie realizowane w b.r.
 4. doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy w ramach prac interwencyjnych- nie będzie realizowane w b.r.
 5. doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla 11 pracodawców, (10 mikro i 1 małe przedsiębiorstwo),
 6. jednorazowe środki na podjęcie własnej dział. gospodarczej dla 18 osób: 6 K i 12 M
 7. szkolenia indywidualne – dla 6 osób (1K i 5M)
  - Operator koparko – ładowarki,
  - Opiekunka osób starszych i chorych.

1 POWIATOWY URZĄD PRACY
w KRAŚNIKU
ul. Al. Niepodległości 20,
23 – 210 Kraśnik
tel./fax: (081) 826-18-23,
www.pup.krasnik.pl,
e-mail: lukr@praca.gov.pl

FORMIERZ oferta stażowa

poszukiwane są osoby w zawodzie formierz, osoby zainteresowane prosimy o  więcej »

BLACHARZ - LAKIERNIK

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie blacharz - lakiernik, zakres więcej »

KIEROWCA KAT C+E

poszukiwane są osoby do pracy z prawem jazdy kat C+E, przewóz towaru na więcej »

OFERTY PRACY Z PPH TARA Sp.z.o.o.

- pracownik serwisu ogumienia; pracownik do produkcji opakowań więcej »

ELEKTROMONTER

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie elektromonter przy montażu  i więcej »

FIZJOTERAPEUTA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie fizjoterapeuta, ogólny zakres więcej »

POMOCNIK KOPARKO-ŁADOWARKI

poszukiwane są  osoby przy załadunku i rozładunku materiałów, wykonywanie więcej »

SORTOWACZ - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane sa osoby w zawodzie sortowacz (sortowanie cegieł w czterech więcej »

ROBOTNIK GOSPODARCZY - oferta stażowa

poszukiwane sa osoby w zawodzie robotnik gospodarczy (wykonywanie drobnych więcej »

SPRZEDAWCA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie sprzedawca ze znajomością  więcej »

KIEROWCA KAT. C+E

poszukiwane są osoby bezrobotne  w zawodie kierowca kat. C+E, osoby więcej »

TOKARZ

poszukiwanne są osoby w zawodzie tokarz (dla osoby niepełnosprawnej), zakres więcej »

TECHNIK AUTOMATYK

poszukiwane są osoby w zawodzie technik automatyk do obsługi linii więcej »

ROBOTNIK GOSPODARCZY

poszukiwane są osoby do pracy w  zawodzie robotnik gospodarczy  w sklepie więcej »

PRACOWNIK BIUROWY

poszukiwane sa osoby w zawodzie pracownik biurowy z dobrą znajomością więcej »

SPRZĄTACZKA

poszukiwane są osoby niepełnosprawne do pracy w zawodzie sprzątaczka biurowa, więcej »

INSPEKTOR BHP OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie Inspektor BHP, zakres obowiązków więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY TB FRUIT POLSKA

- ELEKTRYK; - OPERATOR URZĄDZEŃ DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW. osoby więcej »

FARMACEUTA

poszukiwane są osoby w zawodzie farmaceuta, zakres obowiązków obejmuje: więcej »

PRACOWNIK GOSPODARCZY - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby na staż w zawodzie: pracownik gospodarczy, zakres więcej »

OFERTY PRACY ZE SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W KRAŚNIKU

- NAUCZYCIEL INSTRUMENTU: - perkusja; - wiolonczela; - fortepian; - więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY InwestDOM

- PRACOWNIK BUDOWLANY; - MONTER STOLARKI OTWOROWEJ osoby zainteresowane więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY TRANS-PAL(OFERTA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH)

- MAGAZYNIER - SPRZEDAWCA osoby zainteresowane ofertami pracy prosimy o więcej »

KIEROWCA KAT. C+E

poszukiwane są osoby w zawodzie kierowca  kat.C+E, zakres obowiązków więcej »

SPRZEDAWCA W SKLEPIE MOTORYZACYJNYM

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie sprzedawca ze znajomością branży więcej »

KIEROWCA KAT. C+E

poszukiwane są osoby w zawodzie kierowca kat. C+E, zakres obowiązków obejmuje więcej »

FRYZJER - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby w zawodzie fyzjer osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

SPRZEDAWCA - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby w zawodzie sprzedawca, zakres obowiązków obejmuje: kasy więcej »

KIEROWCA KAT. C +HDS

poszukiwane są osoby w zawodzie kierowca kat. C  z uprawnieniami na HDS, osoby więcej »

SPRZEDAWCA-MAGAZYNIER

poszukiwane są osoby w zawodzie  sprzedawca-magazynier (osoba ze stopniem więcej »

SPRZĄTACZKA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie sprzątaczka  (z umiarkowanym więcej »

ROBOTNIK GOSPODARCZY

 poszukiwane są osoby w zawodzie robotnik gospodarczy, zakres obowiazków więcej »

FRYZJER

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie fryzjer, osoby zainteresowane ofertą więcej »

USTAWIACZ PRAS MIMOŚRODOWYCH

poszukiwane są osoby w zawodzie ustawiacz  pras mimośrodowych, osoby  więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby w zawodzie przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, więcej »

SPRZEDAWCA-PREZENTER HANDLOWY

poszukiwane są osoby w zawodzie sprzedawca - prezenter handlowy, zakres więcej »

PRACOWNIK DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie pracownik docieleń budynków, osoby więcej »

OFERTY PRACY Z KAUFLAND POLSKA Sp.z.o.o.

- koordynator pracy roznosicieli gazet reklamowych; - dystrybutor gazet więcej »

OFERTY PRACY Z MADEX

- SPRZĄTACZKA; - KROJENIE  CHLEBA osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

MECHANIK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

poszukiwane są osoby w zawodzie mechanik samochodów osobowych, więcej »