• T  T  T  T  
kl 1 eufs
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, że w dniu 10.06.2011r. podpisano z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie umowę na realizację projektu:.
„Inwestycja w siebie – program szkoleń i aktywizacji zawodowej”

Budżet projektu na 2011r.wynosi: 2 079 600,00 zł.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 304 osób bezrobotnych
w powiecie kraśnickim do końca 2011roku.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku oraz pracodawców z terenu powiatu kraśnickiego.

Ogółem do projektu zostaną zrekrutowane 304 nowe osoby (182K i 122M) wpisujące się w grupy docelowe:
– bezrobotni do 25 roku życia,
– bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrud. po ur. dziecka,
– bezrobotni powyżej 50 roku życia,
– bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
– bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
– bezrobotni niepełnosprawni,
– na staż dla młodych kwalifikowani będą bezrobotni, którzy w okresie do 12 m-cy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie, lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyli 27r.ż.

Założenia projektowe:

 1. staż zawodowy (dla młodych i dorosłych łącznie) – 280 osób: 175 Kobiet i 105 Mężczyzn
 2. przygotowanie zawodowe – nie będzie realizowane w b.r.
 3. prace interwencyjne – nie będzie realizowane w b.r.
 4. doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy w ramach prac interwencyjnych– nie będzie realizowane w b.r.
 5. doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla 11 pracodawców, (10 mikro i 1 małe przedsiębiorstwo),
 6. jednorazowe środki na podjęcie własnej dział. gospodarczej dla 18 osób: 6 K i 12 M
 7. szkolenia indywidualne – dla 6 osób (1K i 5M)
  – Operator koparko – ładowarki,
  – Opiekunka osób starszych i chorych.

1 POWIATOWY URZĄD PRACY
w KRAŚNIKU
ul. Al. Niepodległości 20,
23 – 210 Kraśnik
tel./fax: (081) 826-18-23,
www.pup.krasnik.pl,
e-mail: lukr@praca.gov.pl

AGENT UBEZPIECZENIOWY

poszukiwane są osoby do pozyskiwania i obsługi klientów, podpisywanie umów więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby w zawodzie przedstawiciel handlowy w branży spożywczej, więcej »

OPERATOR HARVESTERA

poszukiwane są osoby do pracy harvesterem w lesie przy pozyskiwaniu drewna, więcej »

DORADCA KLIENTA - SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie  doradca klienta sprzedawca ze więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby w zawodzie przedstawiciel handlowy, zakres obowiązków więcej »

OFERTY PRACY Z ROKA ZPCH Sp. z.o.o.

PRACOWNIK GOSPODARCZY SPRZĄTACZKA osoby niepełnosprawne  zainteresowane więcej »

POMOC FRYZJERSKA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie pomoc fryzjerska, osoby zainteresowane więcej »

SZWACZKA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie szwaczka, osoby zainteresowane prosimy więcej »

OFERTY Z ZAJAZDU PRIMAVERA

KUCHARZ; BARMAN osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z więcej »

SEKRETARKA - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby na staż w zawodzie sekretarka, zakres obowiązków więcej »

KIEROWCA AUTOBUSU

poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie kierowca autobusu, osoby więcej »

FRYZJER OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby do pracy  w zawodzie fryzjer, zakres obowiązków więcej »

KSIĘGOWA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie księgowa, zakres obowiązków więcej »

MURARZ

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie murarz zakres obowiązków obejmuje więcej »

KUCHARZ

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kucharz  zakres obowiązków więcej »

KELNER-BARMAN

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kelner - barman zakres obowiązków więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY EKOFLORA

- przedstawiciel handlowy; - chemik technolog; - mistrz produkcji chemii więcej »

SZWACZKA

poszukiwane są osoby do  szycia koszul, osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

INSTRUKTOR ZAJĘĆ TANECZNYCH

osoby zainteresowane ofertami pracy prosimy o kontakt z pośrednikami pracy pok. więcej »

INSTRUTOR ZAJĘĆ RUCHOWYCH (RYTMIKA)

osoby zainteresowane ofertami pracy prosimy o kontakt z pośrednikami pracy pok. więcej »

PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ

poszukiwane są osoby niepełnosprawne do ochrony obiektu, osoby zainteresowane więcej »

STOLARZ

poszukiwane są osoby do wykonywania prac stolarskich, osoby zainteresowane więcej »

ŚLUSARZ

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie ślusarz, zakres obowiązków więcej »

DRUKARZ

poszukiwane są osoby do obsługi urzadzeń drukujących użwanych w firmie, więcej »

OFERTY PRACY Z MEDIATOR Sp.jawna

kierownik regionalny; specjalista ds odszkodowań osoby zainteresowane więcej »

POMOC KUCHENNA

poszukiwane są osoby w zawodzie pomoc kuchenna, osoby zainteresowane ofertą więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie sprzedawca, osoby zainteresowane  więcej »

KIEROWCA C+E

poszukiwane są osoby w zawodzie kierowca kat.   C+E, osoby zainteresowane więcej »

PRACOWNIK BUDOWLANY

poszukiwane są osoby do pracy na docieplenia budynków oraz poddaszy, osoby więcej »

MECHANIK SAMOCHODOWY

poszukiwane są osoby ze znajomością mechaniki samochodowej, osob więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie sprzedawca w branży przemysłowej, więcej »

GRAFIK KOMPUTEROWY

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie grafik komputerowy, zakres więcej »

KIEROWCA KAT. C, C+E

poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie kierowca samochodów ciężarowych z więcej »

AGENT UBEZPIECZENIOWY

poszukiwane są osoby do pozyskiwania i obsługi klientów, podpisywanie umów więcej »