• T  T  T  T  
kl 1 eufs
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, że w dniu 10.06.2011r. podpisano z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie umowę na realizację projektu:.
„Inwestycja w siebie – program szkoleń i aktywizacji zawodowej”

Budżet projektu na 2011r.wynosi: 2 079 600,00 zł.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 304 osób bezrobotnych
w powiecie kraśnickim do końca 2011roku.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku oraz pracodawców z terenu powiatu kraśnickiego.

Ogółem do projektu zostaną zrekrutowane 304 nowe osoby (182K i 122M) wpisujące się w grupy docelowe:
– bezrobotni do 25 roku życia,
– bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrud. po ur. dziecka,
– bezrobotni powyżej 50 roku życia,
– bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
– bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
– bezrobotni niepełnosprawni,
– na staż dla młodych kwalifikowani będą bezrobotni, którzy w okresie do 12 m-cy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie, lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyli 27r.ż.

Założenia projektowe:

 1. staż zawodowy (dla młodych i dorosłych łącznie) – 280 osób: 175 Kobiet i 105 Mężczyzn
 2. przygotowanie zawodowe – nie będzie realizowane w b.r.
 3. prace interwencyjne – nie będzie realizowane w b.r.
 4. doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy w ramach prac interwencyjnych– nie będzie realizowane w b.r.
 5. doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla 11 pracodawców, (10 mikro i 1 małe przedsiębiorstwo),
 6. jednorazowe środki na podjęcie własnej dział. gospodarczej dla 18 osób: 6 K i 12 M
 7. szkolenia indywidualne – dla 6 osób (1K i 5M)
  – Operator koparko – ładowarki,
  – Opiekunka osób starszych i chorych.

1 POWIATOWY URZĄD PRACY
w KRAŚNIKU
ul. Al. Niepodległości 20,
23 – 210 Kraśnik
tel./fax: (081) 826-18-23,
www.pup.krasnik.pl,
e-mail: lukr@praca.gov.pl

Pracownik produkcji

Oferta pracy w zawodzie pracownik produkcji. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Sprzedawca w branży przemysłowej

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca w branży przemysłowej. Osoby zainteresowane więcej »

Robotnik gospodarczy

Oferta pracy w zawodzie robotnik gospodarczy. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

SORTOWACZ

poszukiwane są osoby w zawodzie sortowacz, zakres obowiązków obejmuje: więcej »

Robotnik gospodarczy

Oferta pracy w zawodzie robotnik gospodarczy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Sprzedawca w branży mięsnej

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca w branży mięsnej. Osoby zainteresowane więcej »

Pracownik do skręcania regałów

Oferta pracy na stanowisku pracownik do skręcania regałów. Osoby więcej »

Robotnik budowlany

Oferta pracy w zawodzie mechanik robotnik budowlany. Osoby zainteresowane więcej »

Operator koparko-ładowarki

Oferta pracy w zawodzie operator koparko-ładowarki. Osoby zainteresowane więcej »

Mechanik samochodowy

Oferta pracy w zawodzie mechanik samochodowy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Wędliniarz

Oferta pracy w zawodzie wędliniarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Pracownik produkcji - Holandia

Oferta pracy w zawodzie pracownik produkcji w Holandii. Osoby zainteresowane więcej »

Sprzątaczka biurowa

Oferta pracy w zawodzie sprzątaczka biurowa. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Pracownik ochrony

Oferta pracy w zawodzie robotnik pracownik ochrony. Osoby zainteresowane prosimy więcej »

Robotnik gospodarczy

Oferta pracy w zawodzie robotnik gospodarczy. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

Murarz

Propozycja pracy w zawodzie murarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Spawacz

Propozycja pracy w zawodzie spawacz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Operator maszyn do obróbki skrawaniem

Propozycja pracy w zawodzie operator maszyn do obróbki skrawaniem. Osoby więcej »

Robotnik gospodarczy

Propozycja pracy w zawodzie robotnik gospodarczy. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Operator myjni samochodowej

Propozycja pracy w zawodzie operator myjni samochodowej. Osoby zainteresowane więcej »

Kucharz

Propozycja pracy w zawodzie kucharz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Kelner

Propozycja pracy w zawodzie kelner. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Pomoc kuchenna

Propozycja pracy w zawodzie pomoc kuchenna. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Mechanik samochodowy

Oferta pracy w zawodzie mechanik samochodowy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Blacharz

Oferta pracy w zawodzie blacharz. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Nauczyciel Informatyki

Oferta pracy w zawodzie nauczyciel informatyki. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

Kierowca kat. C+E

Oferta pracy w zawodzie kierowca C+E. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Kierowca kat. B

Oferta pracy w zawodzie kierowca kat. B. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt więcej »

Zaopatrzeniowiec

Oferta pracy w zawodzie zaopatrzeniowiec. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt więcej »

Agent ubezpieczeniowy

Oferta pracy w zawodzie agent ubezpieczeniowy. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

Przedstawiciel handlowy

Oferta pracy w zawodzie przedstawiciel. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Nauczyciel techniki

Oferta pracy w zawodzie nauczyciel techniki. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Piekarz

Oferta pracy w zawodzie piekarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Pomocnik piekarza/osoba do krojenia chleba

Oferta pracy w zawodzie pomocnik piekarza. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Tokarz

Oferta pracy w zawodzie tokarz Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Oferta pracy w zawodzie nauczyciel wychowania do życia w rodzinie. Osoby więcej »

Asystent nauczyciela

Oferta pracy w zawodzie asystent nauczyciela. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »