• T  T  T  T  
kl 1 eufs
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, że w dniu 10.06.2011r. podpisano z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie umowę na realizację projektu:.
„Inwestycja w siebie – program szkoleń i aktywizacji zawodowej”

Budżet projektu na 2011r.wynosi: 2 079 600,00 zł.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 304 osób bezrobotnych
w powiecie kraśnickim do końca 2011roku.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku oraz pracodawców z terenu powiatu kraśnickiego.

Ogółem do projektu zostaną zrekrutowane 304 nowe osoby (182K i 122M) wpisujące się w grupy docelowe:
– bezrobotni do 25 roku życia,
– bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrud. po ur. dziecka,
– bezrobotni powyżej 50 roku życia,
– bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
– bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
– bezrobotni niepełnosprawni,
– na staż dla młodych kwalifikowani będą bezrobotni, którzy w okresie do 12 m-cy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie, lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyli 27r.ż.

Założenia projektowe:

 1. staż zawodowy (dla młodych i dorosłych łącznie) – 280 osób: 175 Kobiet i 105 Mężczyzn
 2. przygotowanie zawodowe – nie będzie realizowane w b.r.
 3. prace interwencyjne – nie będzie realizowane w b.r.
 4. doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy w ramach prac interwencyjnych– nie będzie realizowane w b.r.
 5. doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla 11 pracodawców, (10 mikro i 1 małe przedsiębiorstwo),
 6. jednorazowe środki na podjęcie własnej dział. gospodarczej dla 18 osób: 6 K i 12 M
 7. szkolenia indywidualne – dla 6 osób (1K i 5M)
  – Operator koparko – ładowarki,
  – Opiekunka osób starszych i chorych.

1 POWIATOWY URZĄD PRACY
w KRAŚNIKU
ul. Al. Niepodległości 20,
23 – 210 Kraśnik
tel./fax: (081) 826-18-23,
www.pup.krasnik.pl,
e-mail: lukr@praca.gov.pl

KONSERWATOR - oferta stażowa

poszukiwane są osoby bezrobotne na staż, zakres obowiązków obejmuje: prace więcej »

KAMIENIARZ

Oferta pracy w zawodzie kamieniarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

LAKIERNIK

poszukiwane są osoby do lakierowania  detali metalowych, osoby zainteresowane więcej »

STOLARZ MEBLOWY

poszukiwane są osoby w zawodzie stolarz meblowy, zakres obowiązków obejmuje: więcej »

ROBOTNIK BUDOWLANY

poszukiwane są osoby w zawodzie robotnik budowlany, zakres obowiązków więcej »

KIEROWCA KAT. C+E

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kierowca samochodu ciężarowego, więcej »

AGENT UBEZPIECZENIOWY

poszukiwane są osoby w zawodzie agent ubezpieczeniowy, zakres obowiązków więcej »

SPRZEDAWCA

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Operator prasy do produkcji kostki brukowej

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z pośrednikami pracy w pok więcej »

Monter urządzeń klimatyzacji

Oferta pracy w zawodzie monter urządzeń klimatyzacji. Osoby zainteresowane więcej »

Inżynier budowy dróg

Oferta pracy w zawodzie inżynier budowy dróg. Osoby zainteresowane pracą więcej »

TOKARZ, SZLIFIERZ

poszukiwane są osoby do pracy przy obsłudze maszyn w branży metalowej, osoby więcej »

Operator CNC

Oferta pracy w zawodzie operator CNC. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Pakowacz

Oferta pracy w zawodzie pakowacz. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Piekarz

Oferta pracy w zawodzie piekarz. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Doradca klienta

Oferta pracy w zawodzie doradca klienta. Zakres obowiązków obejmuje: sprzedaż więcej »

Brukarz

Oferta pracy w zawodzie brukarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Kierowca C+E

Oferta pracy w zawodzie kierowca C+E. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Pracownik budowlany

Oferta pracy w zawodzie pracownik budowlany. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

Montażysta

Oferta pracy w zawodzie montażysta. Praca polega na montażu okien i drzwi. więcej »

Robotnik budowlany

Oferta pracy w zawodzi robotnik budowlany. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Masażysta

Oferta pracy w zawodzie masażysta.  Osoby zainteresowane pracą prosimy o więcej »

Fizjoterapeuta

Praca w zawodzie fizjoterapeuta. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

FRYZJER - oferta stażowa

poszukiwane są osoby na staż, osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

SPECJALISTA DS MARKETINGU

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie, zakres obowiązków obejmuje: więcej »

Sanitariusz szpitalny

Oferta pracy w zawodzie sanitariusz szpitalny. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

POMOCNIK DO PRACY PRZY ELEWACJI BUDYNKU

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie, zakres obowiązków obejmuje: prace więcej »

SPRZEDAWCA - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby na staż w zawodzie sprzedawca ze znajomością kasy więcej »

PRACOWNIK BIUROWY

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie pracownik biurowy, zakres obowiązków więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby w zawodzie przedstawiciel handlowy, zakres obowiązków więcej »

Inżynier budownictwa

Oferta pracy w zawodzie inżynier budownictwa. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

Mechanik samochodowy

Oferta pracy w zawodzie mechanik samochodowy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

KELNER

Oferta pracy w zawodzie kelner. Osoby zainteresowane oferta prosimy o kontakt z więcej »

KUCHARZ

Oferta pracy w zawodzie kucharz. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt więcej »

Przedstawiciel handlowy

Oferta pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

PIELĘGNIARKA

osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z pośrednikami pracy pok. więcej »

Kierowca kat. B

Oferta pracy w zawodzie kierowca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Piekarz

Oferta pracy w zawodzie piekarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Stolarz

Oferta pracy w zawodzie stolarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »