kl 1 eufs
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, że w dniu 10.06.2011r. podpisano z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie umowę na realizację projektu:.
„Inwestycja w siebie – program szkoleń i aktywizacji zawodowej”

Budżet projektu na 2011r.wynosi: 2 079 600,00 zł.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 304 osób bezrobotnych
w powiecie kraśnickim do końca 2011roku.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku oraz pracodawców z terenu powiatu kraśnickiego.

Ogółem do projektu zostaną zrekrutowane 304 nowe osoby (182K i 122M) wpisujące się w grupy docelowe:
- bezrobotni do 25 roku życia,
- bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrud. po ur. dziecka,
- bezrobotni powyżej 50 roku życia,
- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
- bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
- bezrobotni niepełnosprawni,
- na staż dla młodych kwalifikowani będą bezrobotni, którzy w okresie do 12 m-cy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie, lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyli 27r.ż.

Założenia projektowe:

 1. staż zawodowy (dla młodych i dorosłych łącznie) – 280 osób: 175 Kobiet i 105 Mężczyzn
 2. przygotowanie zawodowe – nie będzie realizowane w b.r.
 3. prace interwencyjne – nie będzie realizowane w b.r.
 4. doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy w ramach prac interwencyjnych- nie będzie realizowane w b.r.
 5. doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla 11 pracodawców, (10 mikro i 1 małe przedsiębiorstwo),
 6. jednorazowe środki na podjęcie własnej dział. gospodarczej dla 18 osób: 6 K i 12 M
 7. szkolenia indywidualne – dla 6 osób (1K i 5M)
  - Operator koparko – ładowarki,
  - Opiekunka osób starszych i chorych.

1 POWIATOWY URZĄD PRACY
w KRAŚNIKU
ul. Al. Niepodległości 20,
23 – 210 Kraśnik
tel./fax: (081) 826-18-23,
www.pup.krasnik.pl,
e-mail: lukr@praca.gov.pl

KIEROWCA KAT. B

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kierowca  do rozwożenia pieczywa na więcej »

PRACOWNIK FIZYCZNY

poszukiwane są osoby do sortowania owoców przy linii sortowniczej, mile więcej »

OFERTY PRACY Z AGA MAR

- piekarz piecowy; - piekarz ciastowy; osoby zainteresowane oferami pracy więcej »

SPECJALISTA DS REKLAMY

poszukiwane są osobuy niepełnosprawne do sprzeaży powierzchni reklamowej, więcej »

PRACOWNIK BIUROWY

poszukiwane są osoby do wykonywania prac biurowych, osoby zainteresowane więcej »

STANOWISKO DO KONTROLI I SERWISOWANIA WTRYSKIWACZY

poszukiwane są osoby niepełnosprawne do napraw układów zasilania pojazdów więcej »

DIAGNOSTA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

poszukiwane są osoby do diagnostyki pojazdów samochodowych, z uprawnieniami więcej »

MECHANIK SAMOCHODOWY

poszukiwane są osoby do pracy, osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

POMOCNIK STOLARZA

posszukiwane są osoby do wykonywania obróbki ręcznej oraz mechanicznej drewna więcej »

PRACOWNIK PRODUKCJI

poszukiwane są osoby do pracy, z uprawnieniami na wózek  widłowy, zakres więcej »

OPERATOR ZAGĘSZCZARKI

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie operator zagęszczarki, osoby więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby do sprzedaży artykułów dachowych, osoby zainteresowane więcej »

MECHANIK NAPRAW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

poszukiwane są osoby do wykonywania  napraw pojazdów samochodowych, osoby więcej »

PRACOWNIK BUDOWLANY

poszukiwane są osoby do prac remontowo - budowlanych, osoby zainteresowane więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby w zawodzie  przedstawiciel handlowy, zakres obowiązków więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY "EKO-KRAS"

- KIEROWCA - MECHANIK; - KIEROWCA CIĘŻARÓWKI osoby niepełnosprawne więcej »

POMOC KUCHENNA

osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z pośrednikami pracy pok. więcej »

SPECJALISTA DS SPRZEDAŻY

poszukiwane są osoby do pracy do pracy przy podpisywaniu umów i sprzedaży więcej »

AGENT UBEZPIECZENIOWY

poszukiwane są osoby do sprzedaży ubezpieczeń, osoby zainteresowane ofertą więcej »

PRACOWNIK FIZYCZNY

poszukiwane są osoby do produkcji i rozplatania siatki ogrodzeniowej, osoby więcej »

PRACOWNIK KANCELARYJNY

poszukiwane są osoby do rozliczania czasu pracy kierowców oraz ogólnej więcej »

KIEROWCA AUTOBUSU

poszukiwane są w zawodzie kierowca autobusu, zakres obowiazków obejmuje: więcej »

KIEROWCA KAT. B

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kierowca kat. B, osoby zanteresowane więcej »

OFERTY PRACY Z PUH BOGUSŁAW MAJEROWSKI

- pracownik fizyczny; - kierowca kat B+E; - kasjer - sprzedawca. osoby więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby niepełnosprawne do pracy w zawodzie sprzedawca, osoby więcej »

PRACOWNIK OCHRONY - OFERTA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

poszukiwane są osobyniepełnosprawne  do pracy w zawodzie pracownik ochrony, więcej »

PRACOWNIK BIUROWY

poszukiwane są osoby do prowadzenia biura i obsługi klienta, osoby więcej »

OFERTY PRACY Z PPHU GRZEŚ

- PRACOWNIK BIUROWY; - PIEKARZ; - PIECOWY; - KIEROWCA osoby więcej »

FRYZJER

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie fryzjer, osoby zainteresowane ofertą więcej »

OFERTY PRACY Z SM METALOWIEC

- INSTALATOR OBSŁUGI SIECI  TELETECHNICZNEJ - TECHNIK ELEKTRONIK; - więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY PETRO CORP

- KOSMETYCZKA; - FRYZJER. osoby zainteresowane ofertami pracy prosimy o więcej »

ŁADOWACZ NIECZYSTOŚCI

poszukiwane są osoby niepełnosprawne do pracy w zawodzie: ładowacz  więcej »

DEKARZ - BLACHARZ BUDOWLANY

poszukiwane są osoby w zawodzie dekarz - blacharz, praca na wysokościach, więcej »

SPAWACZ

poszukiwane są osoby w zawodzie spawacz, osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

OFERTY PRACY Z TB FRUIT Sp.z.o.o. S.K.A.

- OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO; - POMOCNIK  PALACZA. osoby zainteresowane więcej »

OFERTY PRACY Z FŁT KRAŚNIK S.A.

- tokarz; - szlifierz. osoby zainteresowane ofertami pracy prosimy o więcej »

KONTROLER FINANSOWY (KONTROLER KOSZTÓW)

poszukiwane są osoby w zawodzie kontroler finansowy  ( wykształcenie wyższe więcej »

PRACOWNIK BIUROWY - oferta stażowa

poszukiwane są osoby  w zawodzie pracownik biurowy,  osoby zainteresowane więcej »

MECHANIK SAMOCHODOWY

poszukiwane są osoby na stanowisko pracy mechanik samochodowy, osoby więcej »

PRACOWNIK PRAC PROSTYCH

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie pracownik  prac prostych,  osoby więcej »