• T  T  T  T  
kl 1 eufs
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, że w dniu 10.06.2011r. podpisano z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie umowę na realizację projektu:.
„Inwestycja w siebie – program szkoleń i aktywizacji zawodowej”

Budżet projektu na 2011r.wynosi: 2 079 600,00 zł.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 304 osób bezrobotnych
w powiecie kraśnickim do końca 2011roku.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku oraz pracodawców z terenu powiatu kraśnickiego.

Ogółem do projektu zostaną zrekrutowane 304 nowe osoby (182K i 122M) wpisujące się w grupy docelowe:
– bezrobotni do 25 roku życia,
– bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrud. po ur. dziecka,
– bezrobotni powyżej 50 roku życia,
– bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
– bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
– bezrobotni niepełnosprawni,
– na staż dla młodych kwalifikowani będą bezrobotni, którzy w okresie do 12 m-cy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie, lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyli 27r.ż.

Założenia projektowe:

 1. staż zawodowy (dla młodych i dorosłych łącznie) – 280 osób: 175 Kobiet i 105 Mężczyzn
 2. przygotowanie zawodowe – nie będzie realizowane w b.r.
 3. prace interwencyjne – nie będzie realizowane w b.r.
 4. doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy w ramach prac interwencyjnych– nie będzie realizowane w b.r.
 5. doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla 11 pracodawców, (10 mikro i 1 małe przedsiębiorstwo),
 6. jednorazowe środki na podjęcie własnej dział. gospodarczej dla 18 osób: 6 K i 12 M
 7. szkolenia indywidualne – dla 6 osób (1K i 5M)
  – Operator koparko – ładowarki,
  – Opiekunka osób starszych i chorych.

1 POWIATOWY URZĄD PRACY
w KRAŚNIKU
ul. Al. Niepodległości 20,
23 – 210 Kraśnik
tel./fax: (081) 826-18-23,
www.pup.krasnik.pl,
e-mail: lukr@praca.gov.pl

Tokarz

Oferta pracy w zawodzie tokarz Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Oferta pracy w zawodzie nauczyciel wychowania do życia w rodzinie. Osoby więcej »

Asystent nauczyciela

Oferta pracy w zawodzie asystent nauczyciela. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Lektor języka angielskiego

Oferta pracy w zawodzie lektor języka angielskiego. Osoby zainteresowane więcej »

Kierowca C+E

Oferta pracy w zawodzie kierowca C+E. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Ratownik medyczny

Oferta pracy w zawodzie ratownik medyczny. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Stolarz

Oferta pracy w zawodzie stolarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Monter mebli

Oferta pracy w zawodzie monter mebli. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Specjalista ds. rachunkowości

Oferta pracy w zawodzie Specjalista ds. rachunkowości. Osoby zainteresowane więcej »

Operator koparko-ładowarki

Oferta pracy w zawodzie operator koparko-ładowarki. osoby zainteresowane więcej »

Tynkarz

Oferta pracy w zawodzie tynkarz. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt więcej »

Stolarz

Propozycja pracy w zawodzie stolarz.Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Kelner

Oferta pracy w zawodzie kelner. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Kucharz

Oferta pracy w zawodzie kucharz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

magazynier

poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie  magazynier, zakres obowiązków więcej »

fizjoterapeuta

poszukiwane są osoby w zawodzie fizjoterapeuta, osoby zainteresowane ofertą więcej »

oferty pracy z AGRO-POLI sp.z.o.o.

poszukiwane są osoby do pracy w więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Lektor języka angielskiego

Oferta pracy w zawodzie Lektor języka angielskiego. Osoby zainteresowane więcej »

pracownik wylęgarni drobiu

poszukiwane są osoby do pracy w  wylęgarni drobiu, osoby zainteresowane więcej »

sprzedawca

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie sprzedawca, zakres obowiązków więcej »

kosmetyczka

poszukiwane są  osoby w zawodzie kosmetyczka, zakres obowiązków obejmuje: więcej »

nauczyciel języka ukraińskiego

poszukiwane są osoby w zawodzie nauczyciel języka ukraińskiego z więcej »

magazynier - kierowca

poszukiwane są osoby w zawodzie magazynier - kierowca kat. B, zakres więcej »

PIELĘGNIARKA

poszukiwane są osoby w zawodzie pielęgniarka, osoby zainteresowane prosimy o więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby w zawodzie sprzedawca, zakres obowiązków obejmuje: więcej »

Pracownik biurowy - staż

Oferta stażu w zawodzie pracownik biurowy. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

Doradca klienta

Oferta pracy w zawodzie doradca klienta. Osoby zainteresowane pracą prosimy o więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Przedstawiciel handlowy

Oferta pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Ogrodnik - uprawa grzybów

Oferta pracy w zawodzie ogrodnik - uprawa grzybów. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

KASJER - SPRZEDAWCA - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kasjer-sprzedawca, osoby więcej »

DORADCA KLIENTA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie doradca klienta zakres obowiązków więcej »

KIEROWCA C+E

poszukiwane są osoby w zawodzie kierowca kat. C+E,  osoby zainteresowane więcej »

KIEROWCA KAT.C

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kierowca kat.C, osoby zainteresowane więcej »

Magazynier

Propozycja pracy w zawodzie magazynier. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

OPERATOR PRASY HYDRAULICZNEJ

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie operator prasy hydraulicznej, osoby więcej »

Elektromonter

Oferta pracy w zawodzie elektromonter. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Magazynier

Oferta pracy w zawodzie magazynier. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »