kl 1 eufs
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, że w dniu 10.06.2011r. podpisano z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie umowę na realizację projektu:.
„Inwestycja w siebie – program szkoleń i aktywizacji zawodowej”

Budżet projektu na 2011r.wynosi: 2 079 600,00 zł.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 304 osób bezrobotnych
w powiecie kraśnickim do końca 2011roku.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku oraz pracodawców z terenu powiatu kraśnickiego.

Ogółem do projektu zostaną zrekrutowane 304 nowe osoby (182K i 122M) wpisujące się w grupy docelowe:
- bezrobotni do 25 roku życia,
- bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrud. po ur. dziecka,
- bezrobotni powyżej 50 roku życia,
- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
- bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
- bezrobotni niepełnosprawni,
- na staż dla młodych kwalifikowani będą bezrobotni, którzy w okresie do 12 m-cy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie, lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyli 27r.ż.

Założenia projektowe:

 1. staż zawodowy (dla młodych i dorosłych łącznie) – 280 osób: 175 Kobiet i 105 Mężczyzn
 2. przygotowanie zawodowe – nie będzie realizowane w b.r.
 3. prace interwencyjne – nie będzie realizowane w b.r.
 4. doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy w ramach prac interwencyjnych- nie będzie realizowane w b.r.
 5. doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla 11 pracodawców, (10 mikro i 1 małe przedsiębiorstwo),
 6. jednorazowe środki na podjęcie własnej dział. gospodarczej dla 18 osób: 6 K i 12 M
 7. szkolenia indywidualne – dla 6 osób (1K i 5M)
  - Operator koparko – ładowarki,
  - Opiekunka osób starszych i chorych.

1 POWIATOWY URZĄD PRACY
w KRAŚNIKU
ul. Al. Niepodległości 20,
23 – 210 Kraśnik
tel./fax: (081) 826-18-23,
www.pup.krasnik.pl,
e-mail: lukr@praca.gov.pl

OFERTY PRACY Z MADEX

- SPRZĄTACZKA; - KROJENIE  CHLEBA osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

MECHANIK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

poszukiwane są osoby w zawodzie mechanik samochodów osobowych, więcej »

OFERTY PRACY Z FKU KOMPAN

-pracownik działu technologii przygotowania produkcji; - pracownik więcej »

OFERTY PRACY Z DAW-MED

- fizjoterapeuta; - kosmetolog; osoby zainteresowane  prosimy o kontakt z więcej »

PSYCHOLOG KLINICZNY

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie psycholog kliniczny, zakres więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie sprzedawca, zakres obowiązków więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie  przedstawiciel handlowy, zakres więcej »

KIEROWCA KAT.B

poszukiwane są osoby bezrobotne  w zawodzie kierowca kat. B, zakres więcej »

STOLARZ

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie stolarz, zakres obowiązków więcej »

OFERTY PRACY Z PPW "NABOR"

- TECHNOLOG; - OPERATOR WALCARKI osoby zainteresowane ofertami pracy więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie sprzedawca, z wykształceniem więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby z minimum średnim wykształceniem, rok doświadczenia,  więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby z minimum średnim wykształceniem,  rok doświadczenia w więcej »

SZLIFIERZ KAMIENI SZLACHETNYCH

poszukiwane są osoby   w zawodzie szlifierz kamieni szlachetnych z więcej »

TYNKARZ

poszukiwane są osoby w zawodzie  tynkarz, osoby zainteresowane ofertą pracy  więcej »

ELEKTROMECHANIK

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie elektromechanik z wykształceniem więcej »

KIEROWCA AUTOKARU

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie kierowca autobusu, przewozy więcej »

CHEMIK - TECHNOLOGIE CHEMICZNE

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie chemik  do pracy ze wskazaniem na więcej »

MECHANIK SAMOCHODOWY - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie mechanik samochodowy z  więcej »

OPERATOR RĘBAKA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie operator rębaka, osoby zainteresowane więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby bezrobotne w  zawodzie  sprzedawca, z wykształceniem  więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie przedstawiciel handlowy,  z więcej »

PRACOWNIK PRAC PROSTYCH

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie pracownik prac prostych przy więcej »

PRACOWNIK BIUROWY/PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie pracownik biurowy/przedstawiciel więcej »

GRAND CITY HOTELS GmbH BERLIN NIEMCY

- hydraulik; - glazurnik  osoby zainteresowane ofertami pracy prosimy o więcej »

OFERTY Z FIRMY PBM CONSTRUCTION B.V.

- pracownik  ogólno - budowlany; - pracownik ogólno - budowlany więcej »

KONSTRUKTOR - TECHNOLOG

poszukiwane są osoby bezrobotne (w tym osoby niepełnosprawne) do pracy w więcej »

PRZEDSTAWICIEL DO SPRAW ODSZKODOWAŃ

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie przedstawiciel do spraw więcej »

MECHANIK URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH

poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie mechanik urządzeń więcej »

MONTER INSTALACJI KLIMATYZACYJNO-WENTYLACYJNYCH

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie monter instalacji więcej »

NAUCZYCIEL MATEMATYKI

poszukiwane są osoby z wykształceniem wyższym, z doświadczeniem minimum  więcej »

SPRZEDAWCA - MAGAZYNIER

poszukiwane są osoby bezrobotne i niepełnosprawne (2 osoby)  do pracy w więcej »

SPRZEDAWCA - PREZENTER HANDLOWY

poszukiwane są osoby na stanowisko pracy sprzedawca - prezenter handlowy, osoby więcej »

KELNER

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kelner, ogólny zakres obowiązków więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwani są kandydaci   z wykształceniem minimum zawodowym, z obsługą więcej »

MECHANIK SAMOCHODOWY

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie mechanik samochodowy, zakres więcej »

HANDLOWIEC SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie handlowiec-sprzedawca ogólny zakres więcej »

ELEKTROMECHANIK

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie elektromechanik  z wykształceniem więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY AS LUBELSKA GRUPA RAJDOWA

diagnosta samochodowy; mechanik pojazdów samochodowych; osoby więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby do pracy z wykształceniem minimum średnim, ze więcej »