• T  T  T  T  

POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAŚNIKU

informuje, że w 2013 roku realizuje projekt:

„Inwestycja w siebie – program szkoleń i aktywizacji zawodowej

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI , Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia  oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu powiatu kraśnickiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku oraz pracodawców z terenu powiatu kraśnickiego.

 Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 452 osób bezrobotnych w powiecie kraśnickim do końca 2013 roku.

 W 2013 roku dla uczestników projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • · staże – dla 349 osób (196K i 153M), – w tym staż dla młodych – 130 osób, staż dla dorosłych – 219 osób.
  • · jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 60 osób (16K i 44M),
  • · szkolenia indywidualne dla 22 osób (7K i 15M) o kierunkach: operator koparko – ładowarki, operator walca, uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowców na przewóz osób lub rzeczy, spawacz, prawo jazdy kat C, D, opiekunka dziecięca w żłobku oraz inne zgodnie z zapotrzebowaniem.
  • · doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla 21 osób bezrobotnych (7K i 14M), które zostaną zatrudnione u lokalnych przedsiębiorców (16 mikro, 1 małe i 1 średnie przedsiębiorstwo)

 Do projektu zostanie zakwalifikowane 452 osoby bezrobotne (226K i 226M), które wpisują się w grupy docelowe:

– bezrobotni w wieku 15-30 lat –  136 osób, w tym 113 osób w wieku 15-24 r.ż.

– powyżej 50 roku życia – 117 osób,

– osoby niepełnosprawne- 14 osób,

– bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawod. lub bez wykształcenia średniego –90 osób,

– bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudn. po urodzeniu dziecka- 91 osób,

– samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia –4  osoby.

Zapraszamy osoby bezrobotne do zgłaszania się do urzędu w celu rekrutacji

oraz pracodawców do składania wniosków.

 W szczególności zachęcamy do uczestnictwa w projekcie osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne.

 Uczestnikom projektu przysługuje stypendium z tytułu odbywania stażu lub szkolenia.

                                                                        Wszelkie informacje są dostępne telefonicznie:  (081) 826 18 23

                                                                         W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy:

                                                                         Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik.

„CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

AGENT UBEZPIECZENIOWY

poszukiwane są osoby do pozyskiwania i obsługi klientów, podpisywanie umów więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby w zawodzie przedstawiciel handlowy w branży spożywczej, więcej »

OPERATOR HARVESTERA

poszukiwane są osoby do pracy harvesterem w lesie przy pozyskiwaniu drewna, więcej »

DORADCA KLIENTA - SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie  doradca klienta sprzedawca ze więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby w zawodzie przedstawiciel handlowy, zakres obowiązków więcej »

OFERTY PRACY Z ROKA ZPCH Sp. z.o.o.

PRACOWNIK GOSPODARCZY SPRZĄTACZKA osoby niepełnosprawne  zainteresowane więcej »

POMOC FRYZJERSKA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie pomoc fryzjerska, osoby zainteresowane więcej »

SZWACZKA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie szwaczka, osoby zainteresowane prosimy więcej »

OFERTY Z ZAJAZDU PRIMAVERA

KUCHARZ; BARMAN osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z więcej »

SEKRETARKA - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby na staż w zawodzie sekretarka, zakres obowiązków więcej »

KIEROWCA AUTOBUSU

poszukiwane są osoby bezrobotne do pracy w zawodzie kierowca autobusu, osoby więcej »

FRYZJER OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby do pracy  w zawodzie fryzjer, zakres obowiązków więcej »

KSIĘGOWA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie księgowa, zakres obowiązków więcej »

MURARZ

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie murarz zakres obowiązków obejmuje więcej »

KUCHARZ

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kucharz  zakres obowiązków więcej »

KELNER-BARMAN

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kelner - barman zakres obowiązków więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY EKOFLORA

- przedstawiciel handlowy; - chemik technolog; - mistrz produkcji chemii więcej »

SZWACZKA

poszukiwane są osoby do  szycia koszul, osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

INSTRUKTOR ZAJĘĆ TANECZNYCH

osoby zainteresowane ofertami pracy prosimy o kontakt z pośrednikami pracy pok. więcej »

INSTRUTOR ZAJĘĆ RUCHOWYCH (RYTMIKA)

osoby zainteresowane ofertami pracy prosimy o kontakt z pośrednikami pracy pok. więcej »

PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ

poszukiwane są osoby niepełnosprawne do ochrony obiektu, osoby zainteresowane więcej »

STOLARZ

poszukiwane są osoby do wykonywania prac stolarskich, osoby zainteresowane więcej »

ŚLUSARZ

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie ślusarz, zakres obowiązków więcej »

DRUKARZ

poszukiwane są osoby do obsługi urzadzeń drukujących użwanych w firmie, więcej »

OFERTY PRACY Z MEDIATOR Sp.jawna

kierownik regionalny; specjalista ds odszkodowań osoby zainteresowane więcej »

POMOC KUCHENNA

poszukiwane są osoby w zawodzie pomoc kuchenna, osoby zainteresowane ofertą więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie sprzedawca, osoby zainteresowane  więcej »

KIEROWCA C+E

poszukiwane są osoby w zawodzie kierowca kat.   C+E, osoby zainteresowane więcej »

PRACOWNIK BUDOWLANY

poszukiwane są osoby do pracy na docieplenia budynków oraz poddaszy, osoby więcej »

MECHANIK SAMOCHODOWY

poszukiwane są osoby ze znajomością mechaniki samochodowej, osob więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie sprzedawca w branży przemysłowej, więcej »

GRAFIK KOMPUTEROWY

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie grafik komputerowy, zakres więcej »

KIEROWCA KAT. C, C+E

poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie kierowca samochodów ciężarowych z więcej »

AGENT UBEZPIECZENIOWY

poszukiwane są osoby do pozyskiwania i obsługi klientów, podpisywanie umów więcej »