• T  T  T  T  

POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAŚNIKU

informuje, że w 2013 roku realizuje projekt:

„Inwestycja w siebie – program szkoleń i aktywizacji zawodowej

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI , Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia  oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu powiatu kraśnickiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku oraz pracodawców z terenu powiatu kraśnickiego.

 Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 452 osób bezrobotnych w powiecie kraśnickim do końca 2013 roku.

 W 2013 roku dla uczestników projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • · staże – dla 349 osób (196K i 153M), – w tym staż dla młodych – 130 osób, staż dla dorosłych – 219 osób.
  • · jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 60 osób (16K i 44M),
  • · szkolenia indywidualne dla 22 osób (7K i 15M) o kierunkach: operator koparko – ładowarki, operator walca, uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowców na przewóz osób lub rzeczy, spawacz, prawo jazdy kat C, D, opiekunka dziecięca w żłobku oraz inne zgodnie z zapotrzebowaniem.
  • · doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla 21 osób bezrobotnych (7K i 14M), które zostaną zatrudnione u lokalnych przedsiębiorców (16 mikro, 1 małe i 1 średnie przedsiębiorstwo)

 Do projektu zostanie zakwalifikowane 452 osoby bezrobotne (226K i 226M), które wpisują się w grupy docelowe:

– bezrobotni w wieku 15-30 lat –  136 osób, w tym 113 osób w wieku 15-24 r.ż.

– powyżej 50 roku życia – 117 osób,

– osoby niepełnosprawne- 14 osób,

– bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawod. lub bez wykształcenia średniego –90 osób,

– bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudn. po urodzeniu dziecka- 91 osób,

– samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia –4  osoby.

Zapraszamy osoby bezrobotne do zgłaszania się do urzędu w celu rekrutacji

oraz pracodawców do składania wniosków.

 W szczególności zachęcamy do uczestnictwa w projekcie osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne.

 Uczestnikom projektu przysługuje stypendium z tytułu odbywania stażu lub szkolenia.

                                                                        Wszelkie informacje są dostępne telefonicznie:  (081) 826 18 23

                                                                         W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy:

                                                                         Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik.

„CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Kelner

Oferta pracy w zawodzie kelner. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Kucharz

Oferta pracy w zawodzie kucharz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

magazynier

poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie  magazynier, zakres obowiązków więcej »

fizjoterapeuta

poszukiwane są osoby w zawodzie fizjoterapeuta, osoby zainteresowane ofertą więcej »

oferty pracy z AGRO-POLI sp.z.o.o.

poszukiwane są osoby do pracy w więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Lektor języka angielskiego

Oferta pracy w zawodzie Lektor języka angielskiego. Osoby zainteresowane więcej »

pracownik wylęgarni drobiu

poszukiwane są osoby do pracy w  wylęgarni drobiu, osoby zainteresowane więcej »

sprzedawca

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie sprzedawca, zakres obowiązków więcej »

kosmetyczka

poszukiwane są  osoby w zawodzie kosmetyczka, zakres obowiązków obejmuje: więcej »

nauczyciel języka ukraińskiego

poszukiwane są osoby w zawodzie nauczyciel języka ukraińskiego z więcej »

magazynier - kierowca

poszukiwane są osoby w zawodzie magazynier - kierowca kat. B, zakres więcej »

PIELĘGNIARKA

poszukiwane są osoby w zawodzie pielęgniarka, osoby zainteresowane prosimy o więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby w zawodzie sprzedawca, zakres obowiązków obejmuje: więcej »

Pracownik biurowy - staż

Oferta stażu w zawodzie pracownik biurowy. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane pracą prosimy o więcej »

MECHANIK SAMOCHODOWY

Oferta pracy w zawodzie mechanik samochodowy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Kierowca C+E

Oferta pracy w zawodzie kierowca c+e. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Operator CNC

Oferta pracy w zawodzie operator CNC. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Kierowca lawety

Oferta pracy na stanowisku kierowca lawety. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Przedstawiciel handlowy

Oferta pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy.  Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego

Oferta pracy w zawodzie Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego. Osoby więcej »

Nauczyciel gry na gitarze

Oferta pracy w zawodzie nauczyciel gry na gitarze. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Ślusarz

Oferta pracy w zawodzie ślusarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Doradca finansowy

Oferta pracy w zawodzie doradca finansowy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Dyrektor Szkoły

Oferta pracy na stanowisko dyrektor. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Specjalista ds. sprzedaży

Oferta pracy w zawodzie  Specjalista ds. sprzedaży. Osoby zainteresowane więcej »

Księgowa

Oferta pracy w zawodzie księgowa. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Monter płyt kartonowo-gipsowych

Oferta pracy w zawodzie Monter płyt kartonowo-gipsowych . Osoby zainteresowane więcej »

Kierowca C+E

Oferta pracy w zawodzie  Kierowca C+E. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Doradca klienta

Oferta pracy w zawodzie doradca klienta. Osoby zainteresowane pracą prosimy o więcej »

Nauczyciel

Oferta pracy w zawodzie nauczyciel. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Przedstawiciel handlowy

Oferta pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Ogrodnik - uprawa grzybów

Oferta pracy w zawodzie ogrodnik - uprawa grzybów. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

KASJER - SPRZEDAWCA - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kasjer-sprzedawca, osoby więcej »

DORADCA KLIENTA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie doradca klienta zakres obowiązków więcej »

KIEROWCA C+E

poszukiwane są osoby w zawodzie kierowca kat. C+E,  osoby zainteresowane więcej »

KIEROWCA KAT.C

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kierowca kat.C, osoby zainteresowane więcej »

Magazynier

Propozycja pracy w zawodzie magazynier. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »