POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAŚNIKU

informuje, że w 2013 roku realizuje projekt:

„Inwestycja w siebie – program szkoleń i aktywizacji zawodowej

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI , Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia  oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu powiatu kraśnickiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku oraz pracodawców z terenu powiatu kraśnickiego.

 Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 452 osób bezrobotnych w powiecie kraśnickim do końca 2013 roku.

 W 2013 roku dla uczestników projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • · staże - dla 349 osób (196K i 153M), – w tym staż dla młodych – 130 osób, staż dla dorosłych – 219 osób.
  • · jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 60 osób (16K i 44M),
  • · szkolenia indywidualne dla 22 osób (7K i 15M) o kierunkach: operator koparko – ładowarki, operator walca, uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowców na przewóz osób lub rzeczy, spawacz, prawo jazdy kat C, D, opiekunka dziecięca w żłobku oraz inne zgodnie z zapotrzebowaniem.
  • · doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla 21 osób bezrobotnych (7K i 14M), które zostaną zatrudnione u lokalnych przedsiębiorców (16 mikro, 1 małe i 1 średnie przedsiębiorstwo)

 Do projektu zostanie zakwalifikowane 452 osoby bezrobotne (226K i 226M), które wpisują się w grupy docelowe:

- bezrobotni w wieku 15-30 lat -  136 osób, w tym 113 osób w wieku 15-24 r.ż.

- powyżej 50 roku życia – 117 osób,

- osoby niepełnosprawne- 14 osób,

- bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawod. lub bez wykształcenia średniego -90 osób,

- bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudn. po urodzeniu dziecka- 91 osób,

- samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia -4  osoby.

Zapraszamy osoby bezrobotne do zgłaszania się do urzędu w celu rekrutacji

oraz pracodawców do składania wniosków.

 W szczególności zachęcamy do uczestnictwa w projekcie osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne.

 Uczestnikom projektu przysługuje stypendium z tytułu odbywania stażu lub szkolenia.

                                                                        Wszelkie informacje są dostępne telefonicznie:  (081) 826 18 23

                                                                         W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy:

                                                                         Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik.

„CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

MECHANIK SAMOCHODOWY

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem zawodowym, znajomością mechaniki  więcej »

ELEKTRYK

poszukiwani są kandydaci z minimum zawodowym wykształceniem, ogólny zakres więcej »

OFERTY PRACY WMG - PROJEKT

- hydraulik, monter wentylacji; -  murarz  glazurnik; - więcej »

KAMIENIARZ-MONTAŻYSTA

poszukiwani są kandydaci  do pracy z minimum zawodowym wykształceniem, więcej »

OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI

poszukiwani są  kandydaci z wykształceniem minimum, uprawnieniami na więcej »

OPERATOR PRASY WULKANIZACYJNEJ

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem zawodowym do pracy przy produkcji więcej »

KIEROWCA KAT. B

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem minimum zawodowym, z prawem jazdy więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby z wykształceniem minimum średnim, z doświadczeniem w więcej »

PROGRAMISTA

poszukiwane są osoby z wykształceniem minimum średnim z dobrą  więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY ADLO

- BETONIARZ ZBROJARZ - CIEŚLA BUDOWLANY - TECHNOLOG ROBÓT więcej »

PRACOWNIK OCHRONY

poszukiwane są osoby do pracy z wykształceniem podstawowym, zakres więcej »

ROBOTNIK BUDOWLANY

poszukiwani są kandydaci do pracy z wykształceniem zawodowym przy więcej »

INŻYNIER BUDOWNICTWA

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem wyższym - drogowym,  absolwent więcej »

PRACOWNIK MAGAZYNOWY

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem minimum średnim rolniczym, 10 więcej »

KIEROWCA KAT C+E

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem minimum zawodowym, prawem jazdy kat. więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem minimum średnim, ogólny zakres więcej »

SPEDYTOR - LOGISTYK

poszukiwani są kandydaci  z wykształceniem minimum średnim, dwa lata więcej »

FIZJOTERAPEUTA

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem wyższym w zawodzie fizjoterapeuta, więcej »

KIEROWCA KAT C+E

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem zawodowym, z prawem jazdy  kat C+E, więcej »

SPECJALISTA DS KANCELARYJNYCH

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem wyższym, minimum 5 lat więcej »

SZKLARZ

poszukiwani są kandydaci do pracy w zakładzie szklarskim, z wykształceniem więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem minimum średnim, znajomością w więcej »

SZWACZKA

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem zawodowym kierunkowym, więcej »

KIEROWCA KAT.B

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem minimum średnim, z prawem jazdy kat więcej »

KIEROWCA KAT. C+E

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem zawodowym, z prawem jazdy kat C+E, więcej »

KIEROWCA AUTOBUSU

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem minimum zawodowym, z aktualnymi więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem minimum zawodowym, znajomość więcej »

KUCHARZ

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem zawodowym, z doświadczeniem w więcej »

KIEROWCA KAT.C

  poszukiwani są  kandydaci z wykształceniem minimum zawodowym, prawo jazdy więcej »

KIEROWCA KAT. C

poszukiwani są  kandydaci z wykształceniem minimum zawodowym, prawo jazdy więcej »

SZWACZKA

poszukiwani są z kandydaci z wykształceniem zawodowym kierunkowym, więcej »

SPECJALISTA DS DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

poszukiwani są kandydaci  z wykształceniem średnim lub wyższym technicznym więcej »

MAGAZYNIER

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem zawodowym:, zakres obowiązków: więcej »

MECHANIK

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem  minimum zawodowym, zakres więcej »

KIEROWCA AUTOBUSU

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem zawodowym, doświadczenie więcej »

ELETROMONTER

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem zawodowym z doświadczeniem w więcej »

BUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem średnim: preferowane kierunki: więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY T.B.FRUIT POLSKA Sp.z.o.o.

FIRMA PRZETWÓRSTWA OWOCOWO -WARZYWNEGO  ZATRUDNI: - operator urządzeń więcej »

SPRZEDAWCA - FIZJOTERAPEUTA

poszukiwani są kandydaci z wykształceniem średnim medycznym  do pracy w więcej »

POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY

  poszukiwani są kandydaci z wykształceniem średnim, ogólny zakres więcej »