POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAŚNIKU

informuje, że w 2013 roku realizuje projekt:

„Inwestycja w siebie – program szkoleń i aktywizacji zawodowej

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI , Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia  oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu powiatu kraśnickiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku oraz pracodawców z terenu powiatu kraśnickiego.

 Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 452 osób bezrobotnych w powiecie kraśnickim do końca 2013 roku.

 W 2013 roku dla uczestników projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • · staże - dla 349 osób (196K i 153M), – w tym staż dla młodych – 130 osób, staż dla dorosłych – 219 osób.
  • · jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 60 osób (16K i 44M),
  • · szkolenia indywidualne dla 22 osób (7K i 15M) o kierunkach: operator koparko – ładowarki, operator walca, uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowców na przewóz osób lub rzeczy, spawacz, prawo jazdy kat C, D, opiekunka dziecięca w żłobku oraz inne zgodnie z zapotrzebowaniem.
  • · doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla 21 osób bezrobotnych (7K i 14M), które zostaną zatrudnione u lokalnych przedsiębiorców (16 mikro, 1 małe i 1 średnie przedsiębiorstwo)

 Do projektu zostanie zakwalifikowane 452 osoby bezrobotne (226K i 226M), które wpisują się w grupy docelowe:

- bezrobotni w wieku 15-30 lat -  136 osób, w tym 113 osób w wieku 15-24 r.ż.

- powyżej 50 roku życia – 117 osób,

- osoby niepełnosprawne- 14 osób,

- bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawod. lub bez wykształcenia średniego -90 osób,

- bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudn. po urodzeniu dziecka- 91 osób,

- samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia -4  osoby.

Zapraszamy osoby bezrobotne do zgłaszania się do urzędu w celu rekrutacji

oraz pracodawców do składania wniosków.

 W szczególności zachęcamy do uczestnictwa w projekcie osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne.

 Uczestnikom projektu przysługuje stypendium z tytułu odbywania stażu lub szkolenia.

                                                                        Wszelkie informacje są dostępne telefonicznie:  (081) 826 18 23

                                                                         W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy:

                                                                         Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik.

„CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

FORMIERZ oferta stażowa

poszukiwane są osoby w zawodzie formierz, osoby zainteresowane prosimy o  więcej »

BLACHARZ - LAKIERNIK

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie blacharz - lakiernik, zakres więcej »

KIEROWCA KAT C+E

poszukiwane są osoby do pracy z prawem jazdy kat C+E, przewóz towaru na więcej »

OFERTY PRACY Z PPH TARA Sp.z.o.o.

- pracownik serwisu ogumienia; pracownik do produkcji opakowań więcej »

ELEKTROMONTER

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie elektromonter przy montażu  i więcej »

FIZJOTERAPEUTA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie fizjoterapeuta, ogólny zakres więcej »

POMOCNIK KOPARKO-ŁADOWARKI

poszukiwane są  osoby przy załadunku i rozładunku materiałów, wykonywanie więcej »

SORTOWACZ - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane sa osoby w zawodzie sortowacz (sortowanie cegieł w czterech więcej »

ROBOTNIK GOSPODARCZY - oferta stażowa

poszukiwane sa osoby w zawodzie robotnik gospodarczy (wykonywanie drobnych więcej »

SPRZEDAWCA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie sprzedawca ze znajomością  więcej »

KIEROWCA KAT. C+E

poszukiwane są osoby bezrobotne  w zawodie kierowca kat. C+E, osoby więcej »

TOKARZ

poszukiwanne są osoby w zawodzie tokarz (dla osoby niepełnosprawnej), zakres więcej »

TECHNIK AUTOMATYK

poszukiwane są osoby w zawodzie technik automatyk do obsługi linii więcej »

ROBOTNIK GOSPODARCZY

poszukiwane są osoby do pracy w  zawodzie robotnik gospodarczy  w sklepie więcej »

PRACOWNIK BIUROWY

poszukiwane sa osoby w zawodzie pracownik biurowy z dobrą znajomością więcej »

SPRZĄTACZKA

poszukiwane są osoby niepełnosprawne do pracy w zawodzie sprzątaczka biurowa, więcej »

INSPEKTOR BHP OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie Inspektor BHP, zakres obowiązków więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY TB FRUIT POLSKA

- ELEKTRYK; - OPERATOR URZĄDZEŃ DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW. osoby więcej »

FARMACEUTA

poszukiwane są osoby w zawodzie farmaceuta, zakres obowiązków obejmuje: więcej »

PRACOWNIK GOSPODARCZY - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby na staż w zawodzie: pracownik gospodarczy, zakres więcej »

OFERTY PRACY ZE SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W KRAŚNIKU

- NAUCZYCIEL INSTRUMENTU: - perkusja; - wiolonczela; - fortepian; - więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY InwestDOM

- PRACOWNIK BUDOWLANY; - MONTER STOLARKI OTWOROWEJ osoby zainteresowane więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY TRANS-PAL(OFERTA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH)

- MAGAZYNIER - SPRZEDAWCA osoby zainteresowane ofertami pracy prosimy o więcej »

KIEROWCA KAT. C+E

poszukiwane są osoby w zawodzie kierowca  kat.C+E, zakres obowiązków więcej »

SPRZEDAWCA W SKLEPIE MOTORYZACYJNYM

poszukiwane są osoby bezrobotne w zawodzie sprzedawca ze znajomością branży więcej »

KIEROWCA KAT. C+E

poszukiwane są osoby w zawodzie kierowca kat. C+E, zakres obowiązków obejmuje więcej »

FRYZJER - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby w zawodzie fyzjer osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

SPRZEDAWCA - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby w zawodzie sprzedawca, zakres obowiązków obejmuje: kasy więcej »

KIEROWCA KAT. C +HDS

poszukiwane są osoby w zawodzie kierowca kat. C  z uprawnieniami na HDS, osoby więcej »

SPRZEDAWCA-MAGAZYNIER

poszukiwane są osoby w zawodzie  sprzedawca-magazynier (osoba ze stopniem więcej »

SPRZĄTACZKA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie sprzątaczka  (z umiarkowanym więcej »

ROBOTNIK GOSPODARCZY

 poszukiwane są osoby w zawodzie robotnik gospodarczy, zakres obowiazków więcej »

FRYZJER

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie fryzjer, osoby zainteresowane ofertą więcej »

USTAWIACZ PRAS MIMOŚRODOWYCH

poszukiwane są osoby w zawodzie ustawiacz  pras mimośrodowych, osoby  więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby w zawodzie przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, więcej »

SPRZEDAWCA-PREZENTER HANDLOWY

poszukiwane są osoby w zawodzie sprzedawca - prezenter handlowy, zakres więcej »

PRACOWNIK DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie pracownik docieleń budynków, osoby więcej »

OFERTY PRACY Z KAUFLAND POLSKA Sp.z.o.o.

- koordynator pracy roznosicieli gazet reklamowych; - dystrybutor gazet więcej »

OFERTY PRACY Z MADEX

- SPRZĄTACZKA; - KROJENIE  CHLEBA osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

MECHANIK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

poszukiwane są osoby w zawodzie mechanik samochodów osobowych, więcej »