• T  T  T  T  

POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAŚNIKU

informuje, że w 2013 roku realizuje projekt:

„Inwestycja w siebie – program szkoleń i aktywizacji zawodowej

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI , Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia  oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu powiatu kraśnickiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku oraz pracodawców z terenu powiatu kraśnickiego.

 Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 452 osób bezrobotnych w powiecie kraśnickim do końca 2013 roku.

 W 2013 roku dla uczestników projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • · staże – dla 349 osób (196K i 153M), – w tym staż dla młodych – 130 osób, staż dla dorosłych – 219 osób.
  • · jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 60 osób (16K i 44M),
  • · szkolenia indywidualne dla 22 osób (7K i 15M) o kierunkach: operator koparko – ładowarki, operator walca, uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowców na przewóz osób lub rzeczy, spawacz, prawo jazdy kat C, D, opiekunka dziecięca w żłobku oraz inne zgodnie z zapotrzebowaniem.
  • · doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla 21 osób bezrobotnych (7K i 14M), które zostaną zatrudnione u lokalnych przedsiębiorców (16 mikro, 1 małe i 1 średnie przedsiębiorstwo)

 Do projektu zostanie zakwalifikowane 452 osoby bezrobotne (226K i 226M), które wpisują się w grupy docelowe:

– bezrobotni w wieku 15-30 lat –  136 osób, w tym 113 osób w wieku 15-24 r.ż.

– powyżej 50 roku życia – 117 osób,

– osoby niepełnosprawne- 14 osób,

– bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawod. lub bez wykształcenia średniego –90 osób,

– bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudn. po urodzeniu dziecka- 91 osób,

– samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia –4  osoby.

Zapraszamy osoby bezrobotne do zgłaszania się do urzędu w celu rekrutacji

oraz pracodawców do składania wniosków.

 W szczególności zachęcamy do uczestnictwa w projekcie osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne.

 Uczestnikom projektu przysługuje stypendium z tytułu odbywania stażu lub szkolenia.

                                                                        Wszelkie informacje są dostępne telefonicznie:  (081) 826 18 23

                                                                         W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy:

                                                                         Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik.

„CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Pracownik produkcji

Oferta pracy w zawodzie pracownik produkcji. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Sprzedawca w branży przemysłowej

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca w branży przemysłowej. Osoby zainteresowane więcej »

Robotnik gospodarczy

Oferta pracy w zawodzie robotnik gospodarczy. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

SORTOWACZ

poszukiwane są osoby w zawodzie sortowacz, zakres obowiązków obejmuje: więcej »

Robotnik gospodarczy

Oferta pracy w zawodzie robotnik gospodarczy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Sprzedawca w branży mięsnej

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca w branży mięsnej. Osoby zainteresowane więcej »

Pracownik do skręcania regałów

Oferta pracy na stanowisku pracownik do skręcania regałów. Osoby więcej »

Robotnik budowlany

Oferta pracy w zawodzie mechanik robotnik budowlany. Osoby zainteresowane więcej »

Operator koparko-ładowarki

Oferta pracy w zawodzie operator koparko-ładowarki. Osoby zainteresowane więcej »

Mechanik samochodowy

Oferta pracy w zawodzie mechanik samochodowy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Wędliniarz

Oferta pracy w zawodzie wędliniarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Pracownik produkcji - Holandia

Oferta pracy w zawodzie pracownik produkcji w Holandii. Osoby zainteresowane więcej »

Sprzątaczka biurowa

Oferta pracy w zawodzie sprzątaczka biurowa. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Pracownik ochrony

Oferta pracy w zawodzie robotnik pracownik ochrony. Osoby zainteresowane prosimy więcej »

Robotnik gospodarczy

Oferta pracy w zawodzie robotnik gospodarczy. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

Murarz

Propozycja pracy w zawodzie murarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Spawacz

Propozycja pracy w zawodzie spawacz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Operator maszyn do obróbki skrawaniem

Propozycja pracy w zawodzie operator maszyn do obróbki skrawaniem. Osoby więcej »

Robotnik gospodarczy

Propozycja pracy w zawodzie robotnik gospodarczy. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Operator myjni samochodowej

Propozycja pracy w zawodzie operator myjni samochodowej. Osoby zainteresowane więcej »

Kucharz

Propozycja pracy w zawodzie kucharz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Kelner

Propozycja pracy w zawodzie kelner. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Pomoc kuchenna

Propozycja pracy w zawodzie pomoc kuchenna. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Mechanik samochodowy

Oferta pracy w zawodzie mechanik samochodowy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Blacharz

Oferta pracy w zawodzie blacharz. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Nauczyciel Informatyki

Oferta pracy w zawodzie nauczyciel informatyki. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

Kierowca kat. C+E

Oferta pracy w zawodzie kierowca C+E. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Kierowca kat. B

Oferta pracy w zawodzie kierowca kat. B. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt więcej »

Zaopatrzeniowiec

Oferta pracy w zawodzie zaopatrzeniowiec. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt więcej »

Agent ubezpieczeniowy

Oferta pracy w zawodzie agent ubezpieczeniowy. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

Przedstawiciel handlowy

Oferta pracy w zawodzie przedstawiciel. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Nauczyciel techniki

Oferta pracy w zawodzie nauczyciel techniki. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Piekarz

Oferta pracy w zawodzie piekarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Pomocnik piekarza/osoba do krojenia chleba

Oferta pracy w zawodzie pomocnik piekarza. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Tokarz

Oferta pracy w zawodzie tokarz Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Oferta pracy w zawodzie nauczyciel wychowania do życia w rodzinie. Osoby więcej »

Asystent nauczyciela

Oferta pracy w zawodzie asystent nauczyciela. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »