POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAŚNIKU

informuje, że w 2013 roku realizuje projekt:

„Inwestycja w siebie – program szkoleń i aktywizacji zawodowej

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI , Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia  oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu powiatu kraśnickiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku oraz pracodawców z terenu powiatu kraśnickiego.

 Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 452 osób bezrobotnych w powiecie kraśnickim do końca 2013 roku.

 W 2013 roku dla uczestników projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • · staże - dla 349 osób (196K i 153M), – w tym staż dla młodych – 130 osób, staż dla dorosłych – 219 osób.
  • · jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 60 osób (16K i 44M),
  • · szkolenia indywidualne dla 22 osób (7K i 15M) o kierunkach: operator koparko – ładowarki, operator walca, uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowców na przewóz osób lub rzeczy, spawacz, prawo jazdy kat C, D, opiekunka dziecięca w żłobku oraz inne zgodnie z zapotrzebowaniem.
  • · doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla 21 osób bezrobotnych (7K i 14M), które zostaną zatrudnione u lokalnych przedsiębiorców (16 mikro, 1 małe i 1 średnie przedsiębiorstwo)

 Do projektu zostanie zakwalifikowane 452 osoby bezrobotne (226K i 226M), które wpisują się w grupy docelowe:

- bezrobotni w wieku 15-30 lat -  136 osób, w tym 113 osób w wieku 15-24 r.ż.

- powyżej 50 roku życia – 117 osób,

- osoby niepełnosprawne- 14 osób,

- bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawod. lub bez wykształcenia średniego -90 osób,

- bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudn. po urodzeniu dziecka- 91 osób,

- samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia -4  osoby.

Zapraszamy osoby bezrobotne do zgłaszania się do urzędu w celu rekrutacji

oraz pracodawców do składania wniosków.

 W szczególności zachęcamy do uczestnictwa w projekcie osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne.

 Uczestnikom projektu przysługuje stypendium z tytułu odbywania stażu lub szkolenia.

                                                                        Wszelkie informacje są dostępne telefonicznie:  (081) 826 18 23

                                                                         W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy:

                                                                         Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik.

„CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

OFERTY PRACY Z SM METALOWIEC

- INSTALATOR OBSŁUGI SIECI  TELETECHNICZNEJ - TECHNIK ELEKTRONIK; - więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY PETRO CORP

- KOSMETYCZKA; - FRYZJER. osoby zainteresowane ofertami pracy prosimy o więcej »

ŁADOWACZ NIECZYSTOŚCI

poszukiwane są osoby niepełnosprawne do pracy w zawodzie: ładowacz  więcej »

DEKARZ - BLACHARZ BUDOWLANY

poszukiwane są osoby w zawodzie dekarz - blacharz, praca na wysokościach, więcej »

SPAWACZ

poszukiwane są osoby w zawodzie spawacz, osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

OFERTY PRACY Z TB FRUIT Sp.z.o.o. S.K.A.

- OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO; - POMOCNIK  PALACZA. osoby zainteresowane więcej »

OFERTY PRACY Z FŁT KRAŚNIK S.A.

- tokarz; - szlifierz. osoby zainteresowane ofertami pracy prosimy o więcej »

KONTROLER FINANSOWY (KONTROLER KOSZTÓW)

poszukiwane są osoby w zawodzie kontroler finansowy  ( wykształcenie wyższe więcej »

PRACOWNIK BIUROWY - oferta stażowa

poszukiwane są osoby  w zawodzie pracownik biurowy,  osoby zainteresowane więcej »

MECHANIK SAMOCHODOWY

poszukiwane są osoby na stanowisko pracy mechanik samochodowy, osoby więcej »

PRACOWNIK PRAC PROSTYCH

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie pracownik  prac prostych,  osoby więcej »

MECHANIK SAMOCHODOWY - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby na staż w zawodzie mechanik samochodowy, zakres więcej »

KIEROWCA KAT. C, C+E

poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie kierowca samochodów ciężarowych z więcej »

PRACOWNIK BIURA

poszukiwane są osoby do organizacji pracy biura, kontaktu z klientami, więcej »

OFERTY PRACY Z TB FRUIT

- KIEROWCA KAT. C - KIEROWCA KATC+E osoby zainteresowane ofertami pracy więcej »

KOSMETYCZKA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kosmetyczka, zakres więcej »

BARMAN - KELNER

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie barman  - kelner, osoby  więcej »

KIEROWCA KAT C+E + ADR

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kierowca z uprawnieniami na przewóz więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby w zawodzie sprzedawca w sklepie przemysłowo-spożywczym, więcej »

POKOJOWA - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby na staż w zawodzie pokojowa, zakres obowiązków więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY MADEJ WRÓBEL

- SPRZEDAWCA; - KIEROWNIK; - ZASTĘPCA KIEROWNIKA osoby zainteresowane więcej »

ŚLUSARZ - SPAWACZ

poszukiwanie są osoby do pracy w zawodzie ślusarz - spawacz, zakres więcej »

OFERTA STAŻU- TB FRUIT POLSKA

- PALACZ KOTŁÓW PAROWYCH; - SPAWACZ; - OPERATOR URZĄDZEŃ OCZYSZCZANIA więcej »

FIZJOTERAPEUTA - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby na  staż, osoby zainteresowane ofertą stażową prosimy więcej »

POMOCNIK MLECZARSKI - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby w zawodzie pomocnik mleczarski, zakres obowiązków więcej »

INFORMATYK - SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie informatyk -  sprzedawca, osoby więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY ERKADO

- OPERATOR STRUGARKI; - OPERATOR PIŁY PANELOWEJ; - OPERATOR MASZYN więcej »

FRYZJER - oferta stażowa

poszukiwane są osoby w zawodzie fryzjer, osoby zainteresowane ofertą prosimy o więcej »

PRACOWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY - sprzedaż ubezpieczeń

osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o kontakt z pośrednikami pracy pok. więcej »

OFERTY PRACY Z GREINPLAST PLUS Sp.z.o.o.

- sprzedawca - kasjer; - przedstawiciel handlowy osoby zainteresowane więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY CCC S.A.

- SPRZEDAWCA - KASJER osoby niepełnosprawne zainteresowane ofertą pracy więcej »

POMOCNIK MECHANIKA SAMOCHODOWEGO

poszukiwane są osoby w zawodzie  pomocnik mechanika samochodowego, osoby więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY PBI WMB

- operator ładowarki; - elektryk; - inżynier utrzymania ruchu osoby więcej »

OFERTY PRACY Z ZAJAZDU PRIMAVERA

BARMAN-KELNER; KUCHARZ bliższych informacji na temat ofert pracy więcej »

CIASTKARZ

poszukiwane są osoby w zawodzie ciastkarz, osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

OPERATOR URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI PRZĘDZY

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie operator urządzeń do produkcji więcej »

ROBOTNIK BUDOWLANY

poszukiwane są osoby do docieplanie budynków, osoby zainteresowane ofertą więcej »

FIZJOTERAPEUTA - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby na staż w zawodzie fizjoterapeuta, osoby zainteresowane więcej »

PRACOWNIK GOSPODARCZY

poszukiwane są osoby do pracy przy sortowaniu i przetwarzaniu owoców, osoby więcej »

OFERTY PRACY Z FIRMY AUTODIAL

- pozostali pracownicy obsługi biurowej; - mechanik pojazdów więcej »