• T  T  T  T  

INFORMACJA

 Zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta  Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

 

 Art. 1. Dzień 12 listopada 2018 r. jest Świętem Narodowym z okazji Setnej  Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

 Art. 2. Dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.      

                

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, że wypłaty zasiłków, wyznaczone do realizacji w dniu 12.11.2018r. w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej przy ul. Al. Niepodległości 18F zostaną wypłacone dnia 13.11.2018r.

Ponadto wizyty osób bezrobotnych zaplanowane pierwotnie na dzień 12.11.2018r. przeniesiono na dni 13-16.11.2018r. O terminach poszczególnych wizyt doradcy klienta poinformują Państwa telefonicznie.

 

 

 

                                                                       Dyrektor PUP Kraśnik

                                                                                          (-)

                                                                           Andrzej Tybulczuk