Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych |
 • T  T  T  T  

Administrator danych podaje niezbędne dane, związane z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016.

Administratorem danych jest Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku.

 1. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych (IOD):  tel: 81 826-18-23 email: sekretariat@pup.krasnik.pl
 2. Cel przetwarzania: realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (D.U. 2017 poz. 1065 z późniejszymi zmianami)
 4. Niezbędne dane Klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku będą przekazywane innym podmiotom, a w szczególności Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Lublinie, Wojewodzie Lubelskiemu oraz Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dla realizacji ww. celu przetwarzania. Szczegółowych informacji udziela inspektor ochrony danych (IOD).
 5. Dane Klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku będą przechowywane zgodnie jednolitym wykazem akt, zarówno dla dokumentów tradycyjnych, jak i elektronicznych, chyba , że przepisy szczególne przewidują dłuższe okresy przechowywania. W tym okresie, w sposób zgodny z prawem nie można być w bazach danych zapomnianym. Szczegółowych informacji udziela inspektor ochrony danych (IOD).
 6. Klient urzędu ma prawo do:
 • wglądu do danych, po uprzednim uzgodnieniu z administratorem danych, za pośrednictwem inspektora ochrony danych (IOD)
 • ich usunięcia z bazy danych, pod warunkiem, że zgodnie z prawem przetwarzanie musi mieć miejsce.
 • wycofania zgody na przetwarzanie, również pod warunkiem, że zgodnie z prawem przetwarzanie musi mieć miejsce.
 • do przeniesienia danych do innego administratora w zakresie i w ramach możliwości technicznych uzgodnionych z administratorem danych, za pośrednictwem inspektora ochrony danych (IOD)
 • Klient ma prawo wniesienia skargi do urzędu nadzorującego ochronę danych osobowych w Polsce.

nauczyciel doradca zawodowy

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie nauczyciel doradca zawodowy, osoby więcej »

agent ubezpieczeniowy

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie agent ubezpieczeniowy, osoby więcej »

sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

robotnik gospodarczy

poszukiwane są osoby w zawodzie robotnik gospodarczy, osoby zainteresowane więcej »

magazynier - oferta dla osób niepełnosprawnych

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie magazynier, osoby bezrobotne i więcej »

Fryzjer

Oferta pracy w zawodzie fryzjer. Osoby zainteresowane ofertą pracy zapraszamy więcej »

Operator urządzeń do przetwórstwa surowców gumowych

Oferta Pracy w zawodzie operator urządzeń do przetwórstwa surowców gumowych. więcej »

Mechanik samochodowy

Oferta Pracy w zawodzie mechanik samochodowy.  Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Fryzjer

Oferta Pracy w zawodzie fryzjer. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Oferty pracy w firmie T.B FRUIT POLSKA

Firma T.B FRUIT POLSKA poszukuje pracowników na stanowiska: Laborant więcej »

robotnik ogólnobudowlany

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie  robotnik ogólnobudowlany. Osoby więcej »

operator maszyn do produkcji wyrobów drewnianych (oferta stażowa)

poszukiwane są osoby  na staż w zawodzie operator maszyn do produkcji więcej »

fizjoterapeuta

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie fizjoterapeuta. Osoby zainteresowane więcej »

spedytor

poszukiwane są osoby  do pracy w zawodzie spedytor (organizacja oraz więcej »

asystent prawnika - oferta stażowa

Oferta stażu w zawodzie nauczyciel asystent prawnika. Osoby zainteresowane więcej »

elektryk

Oferta pracy w zawodzie elektryk. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Oferta pracy w zawodzie monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. więcej »

nauczyciel śpiewu

Oferta pracy w zawodzie nauczyciel śpiewu. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

nauczyciel gry na gitarze

Oferta pracy w zawodzie  nauczyciel gry na gitarze. Osoby zainteresowane więcej »

magazynier sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie  magazynier sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

pracownik fizyczny

Oferta pracy  w zawodzie  pracownik fizyczny (praca w zakładzie pogrzebowym). więcej »

kucharz

Oferta pracy w zawodzie  kucharz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

doradca klienta

Oferta stażu w zawodzie  doradca klienta. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

technolog przetwórstwa owoców i grzybów

Oferta stażu w zawodzie  technolog przetwórstwa owoców i grzybów. Osoby więcej »

florysta

Oferta pracy w zawodzie  florysta. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

mechanik maszyn i pojazdów

Oferta pracy w zawodzie  mechanik maszyn i pojazdów. Osoby zainteresowane więcej »

formierz cegły surowej

Oferta pracy w zawodzie  formierz cegły surowej. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

pozostali pracownicy obsługi biurowej - oferta stażowa

Oferta stażu  w zawodzie  pozostali pracownicy obsługi biurowej. Osoby więcej »

pracownik rolny

Oferta pracy w zawodzie  pracownik rolny. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

pracownik gospodarczy

Oferta pracy w zawodzie  pracownik gospodarczy. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

kierowca kat. C+E

Oferta pracy w zawodzie  kierowca kat. C+E. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

laborant (mikrobiologia)

Oferta pracy w zawodzie laborant (specjalność mikrobiologia). Osoby więcej »

kierowca kat. B

Oferta pracy w zawodzie kierowca kat. B (rozwożenie posiłków, pizzy). Osoby więcej »

diagnosta samochodowy

Oferta pracy w zawodzie diagnosta samochodowy. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

operator wtryskarki

Oferta pracy w zawodzie operator wtryskarki. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

magazynier

Oferta pracy w zawodzie magazynier. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

operator minikoparki

Oferta pracy w zawodzie operator minikoparki. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Barman

Oferta pracy w zawodzie barman. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Mechanik maszyn i urządzeń

Oferta pracy w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń w firmie T.B FRIUT POLSKA. więcej »

robotnik budowlany

Oferta pracy w zawodzie robotnik budowlany. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »