• T  T  T  T  

Miesięczne Archiwa: Czerwiec 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje o możliwości skorzystania z zatrudnienia w ramach robót publicznych.

W ramach Programu Regionalnego „DROGI-MOSTY-RZEKI III” pozostało jedno wolne miejsce. Informacje w tej sprawie można uzyskać pod nr telefonu (81) 8254517 lub osobiście, pokój 412.

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy obejmujących:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski pracodawców nie korzystających dotychczas               

z dofinansowania na kształcenie ustawiczne ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W TERMINIE OD 24.06.2019 r. DO 26.06.2019 r. W SEKRETARIACIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRAŚNIKU (POK. NR 7)W GODZINACH OD 7.30 DO 15.30.

 

Szczegółowe informacje odnośnie środków KFS można uzyskać w pok. nr 412 (IV piętro) lub pod numerem telefonu   (81) 825 45 17.

DOKUMENTY DO POBRANIA: