• T  T  T  T  

Miesięczne Archiwa: Luty 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy obejmujących:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W TERMINIE OD 11.03.2019 DO 15.03.2019 W SEKRETARIACIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRAŚNIKU (POKÓJ NR 7) W GODZINACH OD 7.30-15.30

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ogłoszenie I naboru 2019

Wn. o przyzn. środków z KFS 2019

Zał. nr 1 2019

Zał. nr 2 Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis

Zał. nr 3 2019

Zał. nr 4 2019

Zał. nr 5 2019

Zał. nr 10 – Wykaz osób planowanych do objęcia kształceniem ustawicznym