• T  T  T  T  

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kraśnickim (II)” Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

– szkolenia indywidualne dla 3 kobiet do 30 roku życia.

Informacje pod numerem telefonu: 81 825 45 39, lub osobiście p. 411A, IV piętro.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, że przedłuża nabór na szkolenia grupowe dla osób powyżej 30 roku życia do dnia 07.10.2016r.:

 1. Operator wózków jezdniowych z egzaminem przeprowadzonym przez UDT 100 godzin szkolenia dla 20 osób (20 mężczyzn).
 2. Kucharz z egzaminem na czeladnika  160 godzin dla 10 osób (10 kobiet).
 3. Spawanie Metodą MAG -145, TIG-141″ 200 godzin szkoleniowych dla 10 osób (10 mężczyzn).

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku posiada środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy spełniających co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 

 • bezrobotny długotrwale (zarejestrowany co najmniej 12 m-cy w okresie ostatnich 24 m-cy)

 

 • bezrobotny powyżej 50 roku życia

 

 • bezrobotny korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej

 

 • bezrobotny posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

 

 • bezrobotny niepełnosprawny

 

Środki te mogą być przeznaczone na:

 

 1. Szkolenia indywidualne

 

 1. Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

 

 1. Refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

 

4. Staże (podpisywanie umów wyłącznie do 23.09.2016)

 

 

 

 

 

 

Fryzjer

Oferta pracy w zawodzie fryzjer. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Kierowca C+E

Oferta pracy w zawodzie kierowca C+E. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Robotnik budowlany

Oferta pracy w zawodzie robotnik budowlany. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Robotnik budowlany

Oferta pracy w zawodzie robotnik budowlany. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Monter okien

Oferta pracy w zawodzie monter okien. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Kierowca kat. C

Oferta pracy w zawodzie kierowca kat. C w firmie Bartimpex. Osoby zainteresowane więcej »

Sekretarka

Oferta pracy w zawodzie sekretarka. osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Trener robotyki

Oferta pracy na stanowisku trener robotyki. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Elektryk utrzymania ruchu

Oferta pracy w zawodzie elektryk utrzymania ruchu. Osoby zainteresowane więcej »

Mechanik utrzymania ruchu

Oferta pracy w zawodzie Mechanik utrzymania ruchu. Osoby zainteresowane więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

KRAWIEC

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie krawiec, osoby zainteresowane prosimy więcej »

Specjalista ds. sprzedaży

Oferta pracy w zawodzie specjalista ds. sprzedaży. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Regionalny kierownik sprzedaży

Oferta pracy w zawodzie regionalny kierownik sprzedaży. Osoby zainteresowane więcej »

Chemik

Oferta pracy w zawodzie chemik. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Przedstawiciel handlowy

Oferta pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Pracownik produkcji

Oferta pracy w zawodzie pracownik produkcji. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Robotnik gospodarczy

Oferta pracy w zawodzie robotnik gospodarczy. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

SORTOWACZ

poszukiwane są osoby w zawodzie sortowacz, zakres obowiązków obejmuje: więcej »

Robotnik gospodarczy

Oferta pracy w zawodzie robotnik gospodarczy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Sprzedawca w branży mięsnej

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca w branży mięsnej. Osoby zainteresowane więcej »

Piekarz

Oferta pracy w zawodzie piekarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Doradca klienta

Oferta pracy w zawodzie doradca klienta. Osoby zainteresowane pracą prosimy o więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Przedstawiciel handlowy

Oferta pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Ogrodnik - uprawa grzybów

Oferta pracy w zawodzie ogrodnik - uprawa grzybów. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

DORADCA KLIENTA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie doradca klienta zakres obowiązków więcej »

KIEROWCA C+E

poszukiwane są osoby w zawodzie kierowca kat. C+E,  osoby zainteresowane więcej »

Magazynier

Propozycja pracy w zawodzie magazynier. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Magazynier

Oferta pracy w zawodzie magazynier. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Mechanik urządzeń dźwigowych

Propozycja pracy w zawodzie Mechanik urządzeń dźwigowych. Osoby więcej »

Koordynator ds. serwisu

Propozycja pracy w zawodzie koordynator ds. serwisu. Osoby zainteresowane więcej »

Przedstawiciel handlowy

Propozycja pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy. Osoby zainteresowane więcej »

Tokarz

Oferta pracy w zawodzie tokarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

SZWACZKA

Oferta pracy w zawodzie szwaczka. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Kierowca C+E

Oferta pracy w zawodzie kierowca C+E. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Fryzjer

Oferta pracy w zawodzie fryzjer. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

1 2 5
3 4 6
7 8