• T  T  T  T  

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, że nie posiada środków Funduszu Pracy na realizację wniosków, dotyczących podjęcia działalności gospodarczej.

W przypadku uzyskania dodatkowych funduszy na ten cel, poinformujemy o tym kolejnym komunikatem.

Mając na uwadze stopę bezrobocia sięgającego w naszym powiecie poziomu 12,7% i coraz większe problemy z pozyskaniem potencjalnych pracowników, Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku wychodzi naprzeciw potrzebom zatrudnieniowym lokalnego rynku pracy.
O stworzenie docelowo ok. 100 miejsc pracy na lokalnym rynku zabiega niemiecka firma Jobon Sp. z o.o., chcąca zatrudnić szwaczki w przemyśle tapicerskim.
Firma jest obecnie największym zakładem pracy w Zwierzyńcu, dając zatrudnienie dla ponad 1500 osób. Działa tam od ponad 24 lat, wpisując się jako stały element zwierzynieckiego rynku pracy. Podobne zakłady funkcjonują w Niemczech, na Słowacji i Węgrzech. Zakład w Zwierzyńcu zajmuje się produkcją mebli tapicerowanych. Firma wciąż się rozwija i dlatego postanowiła otworzyć kolejny zakład w województwie lubelskim, a miasto Kraśnik wskazała jako potencjalnie najkorzystniejszą dla siebie lokalizację.
Niewątpliwie atutem firmy jest korzystny system wynagrodzeń, dostosowany do poziomu umiejętności pracowników oraz rozbudowany system socjalny, ukierunkowany na wspieranie najbliższych członków ich rodzin. Zapewnione są również korzystne rozwiązania transportowe dla dojeżdżających pracowników. Pracodawca deklaruje możliwość wsparcia w zakresie nabycia niezbędnych umiejętności w tzw. szkółce przyzakładowej.
Należy również podkreślić, że tego typu oferty spotykane są w urzędzie pracy wyjątkowo rzadko, a są one szansą dla wielu kobiet borykających się z problemami zatrudnienia.
Istotną informacją jest również fakt, iż dzięki licznym narzędziom wspomagających szkolenie pracowników, osoby ubiegające się o pracę w ramach powyższych ofert będą mogły uzyskać wsparcie w tym zakresie.

Kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Kraśniku – nr tel. 81 825 45 39.

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, iż z dniem 09.06.2016 roku został rozpoczęty nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach przyjętych na rok 2016 priorytetów wydatkowania rezerwy KFS.

Zgodnie z ustalonymi priorytetami Rady Rynku Pracy środki rezerwy KFS w roku 2016 mogą być przeznaczone na:

a)  wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników;

b) wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz w branży usług opiekuńczych;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia;

d) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia.

Wzór wniosku ujęty jest na stronie internetowej tut. Urzędu http://www.pup.krasnik.pl/ w zakładce ,,Do pobrania” pod hasłem: Finansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – rezerwa 2016. Druk wniosku można również nabyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, pok. nr 412a. Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie (pok.nr7) w godz. pracy tut. Urzędu.

 

Bliższe informacje odnośnie środków KFS można uzyskać w pok. nr 412a (IV piętro) lub pod numerami telefonów (81) 825 45 17 lub 81 826 18 23.

 

 

Tokarz

Oferta pracy w zawodzie tokarz Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Oferta pracy w zawodzie nauczyciel wychowania do życia w rodzinie. Osoby więcej »

Asystent nauczyciela

Oferta pracy w zawodzie asystent nauczyciela. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Lektor języka angielskiego

Oferta pracy w zawodzie lektor języka angielskiego. Osoby zainteresowane więcej »

Kierowca C+E

Oferta pracy w zawodzie kierowca C+E. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Ratownik medyczny

Oferta pracy w zawodzie ratownik medyczny. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Stolarz

Oferta pracy w zawodzie stolarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Monter mebli

Oferta pracy w zawodzie monter mebli. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Specjalista ds. rachunkowości

Oferta pracy w zawodzie Specjalista ds. rachunkowości. Osoby zainteresowane więcej »

Operator koparko-ładowarki

Oferta pracy w zawodzie operator koparko-ładowarki. osoby zainteresowane więcej »

Tynkarz

Oferta pracy w zawodzie tynkarz. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt więcej »

Stolarz

Propozycja pracy w zawodzie stolarz.Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Kelner

Oferta pracy w zawodzie kelner. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Kucharz

Oferta pracy w zawodzie kucharz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

magazynier

poszukiwane są  osoby do pracy w zawodzie  magazynier, zakres obowiązków więcej »

fizjoterapeuta

poszukiwane są osoby w zawodzie fizjoterapeuta, osoby zainteresowane ofertą więcej »

oferty pracy z AGRO-POLI sp.z.o.o.

poszukiwane są osoby do pracy w więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Lektor języka angielskiego

Oferta pracy w zawodzie Lektor języka angielskiego. Osoby zainteresowane więcej »

pracownik wylęgarni drobiu

poszukiwane są osoby do pracy w  wylęgarni drobiu, osoby zainteresowane więcej »

sprzedawca

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie sprzedawca, zakres obowiązków więcej »

kosmetyczka

poszukiwane są  osoby w zawodzie kosmetyczka, zakres obowiązków obejmuje: więcej »

nauczyciel języka ukraińskiego

poszukiwane są osoby w zawodzie nauczyciel języka ukraińskiego z więcej »

magazynier - kierowca

poszukiwane są osoby w zawodzie magazynier - kierowca kat. B, zakres więcej »

PIELĘGNIARKA

poszukiwane są osoby w zawodzie pielęgniarka, osoby zainteresowane prosimy o więcej »

SPRZEDAWCA

poszukiwane są osoby w zawodzie sprzedawca, zakres obowiązków obejmuje: więcej »

Pracownik biurowy - staż

Oferta stażu w zawodzie pracownik biurowy. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

Doradca klienta

Oferta pracy w zawodzie doradca klienta. Osoby zainteresowane pracą prosimy o więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Przedstawiciel handlowy

Oferta pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Ogrodnik - uprawa grzybów

Oferta pracy w zawodzie ogrodnik - uprawa grzybów. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

KASJER - SPRZEDAWCA - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kasjer-sprzedawca, osoby więcej »

DORADCA KLIENTA

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie doradca klienta zakres obowiązków więcej »

KIEROWCA C+E

poszukiwane są osoby w zawodzie kierowca kat. C+E,  osoby zainteresowane więcej »

KIEROWCA KAT.C

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie kierowca kat.C, osoby zainteresowane więcej »

Magazynier

Propozycja pracy w zawodzie magazynier. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

OPERATOR PRASY HYDRAULICZNEJ

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie operator prasy hydraulicznej, osoby więcej »

Elektromonter

Oferta pracy w zawodzie elektromonter. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Magazynier

Oferta pracy w zawodzie magazynier. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

1 2 5
3 4 6
7 8