• T  T  T  T  

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy obejmujących:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski pracodawców nie korzystających dotychczas               

z dofinansowania na kształcenie ustawiczne ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W TERMINIE OD 24.06.2019 r. DO 26.06.2019 r. W SEKRETARIACIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRAŚNIKU (POK. NR 7)W GODZINACH OD 7.30 DO 15.30.

 

Szczegółowe informacje odnośnie środków KFS można uzyskać w pok. nr 412 (IV piętro) lub pod numerem telefonu   (81) 825 45 17.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, że w 2019 roku posiada środki na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych

Podnoszenie kwalifikacji to wymóg współczesnego rynku pracy. O swoje kompetencje i bogate CV warto zadbać jak najwcześniej, dlatego:

jeżeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy  i chcesz:

  • podnieść swoje kwalifikacje,
  • przekwalifikować się,
  • znaleźć zatrudnienie

zgłoś się do nas, a pomożemy Ci wypełnić wniosek na szkolenie i  wskażemy możliwości rozwoju .

Nauka i podnoszenie kwalifikacji powinny trwać przez całe życie!!!

Nie zwlekaj,  przyjdź i zapisz się na szkolenie, aby zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy, a tym samym zwiększyć szanse na zatrudnienie.

 

Szczegółowe informacje: pokój 412, tel. 81/825-45-17 lub pokój 403 tel. 81/826-18-22

 

1 2 5
3 4 6
7 8