• T  T  T  T  
  1. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, obsługą komputera i fakturowaniem w wymiarze 120 godzin,
  2. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie w wymiarze 60 godzin.

Jednocześnie nadal poszukujemy kandydatów do udziału w szkoleniu: Szwaczka w wymiarze 240 godzin.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania kart kandydata na szkolenie, pokój 411 i 411 a (IV piętro) informacje: nr tel. 81 825 45 39

Rekrutacja trwa włącznie do 12 kwietnia 2017 r.!

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawcy obejmujących:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań związanych
z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy zgodnie z priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne przeznaczone będą na:

  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i  pomoc społeczna;
  2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych, określonych w BAROMETRZE ZAWODÓW
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

NABÓR WNIOSKÓW BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁ W TERMINIE OD  23.02.2017 r. do 08.03.2017 r.

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie (pok.nr7) w godzinach pracy tut. Urzędu.

Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.

Bliższe informacje odnośnie środków KFS można uzyskać w pok. nr 412a (IV piętro) lub pod numerami telefonów (81) 825 45 17 lub 81 826 18 23.

 

więcej informacji:

Ogłoszenie o naborze wniosków z KFS

 

Fryzjer-oferta stażowa

Oferta stażu w zawodzie fryzjer. Osoby zainteresowane ofertą stażu prosimy  więcej »

Zbrojarz-betoniarz

Oferta pracy w zawodzie zbrojarz-betoniarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Robotnik budowlany

Oferta pracy w zawodzie robotnik budowlany. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Piekarz

Oferta pracy w zawodzie piekarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Pomoc kuchenna - oferta stażowa

Oferta stażu w zawodzie pomoc kuchenna. Osoby zainteresowane ofertą stażu więcej »

Kierowca kat. C+E

Oferta pracy w zawodzie kierowca C+E. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Księgowy - oferta stażowa

Oferta stażu w zawodzie księgowy. Osoby zainteresowane ofertą stażu prosimy więcej »

Pracownik budowlany

Oferta pracy w zawodzie pracownik budowlany. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Kierowca samochodu ciężarowego

Oferta pracy w zawodzie kierowca samochodu ciężarowego. Osoby zainteresowane więcej »

Ekspedient w punkcie usługowym - oferta stażowa

Oferta stażu w zawodzie ekspedient w punkcie usługowym. Osoby zainteresowane więcej »

Pracownik budowlany

Oferta pracy w zawodzie pracownik budowlany. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Operator prasy mechanicznej

Oferta pracy w zawodzie operator prasy mechanicznej. Osoby zainteresowane więcej »

Mechanik

Oferta pracy w zawodzie mechanik. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Pracownik biurowy

Oferta pracy w zawodzie pracownik biurowy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Spedytor

Oferta pracy w zawodzie spedytor. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Kontroler jakości

Oferta pracy w zawodzie kontroler jakości. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Księgowa

Oferta pracy w zawodzie księgowa. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Przedstawiciel handlowy

Oferta pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Inżynier budownictwa - oferta stażowa

Oferta stażu w zawodzie operator inżynier budownictwa. Osoby zainteresowane więcej »

Operator koparko-ładowarki

Oferta pracy w zawodzie operator koparko-ładowarki. Osoby zainteresowane więcej »

Brukarz

Oferta pracy w zawodzie brukarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Robotnik budowlany

Oferta pracy w zawodzie robotnik budowlany. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Krawiec - oferta stażowa

Oferta stażu w zawodzie krawiec. Osoby zainteresowane ofertą stażu prosimy o więcej »

Sprzedawca - oferta stażowa

Oferta stażu w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą stażu prosimy więcej »

Magazynier - oferta stażowa

Oferta stażu w zawodzie magazynier. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Pełnomocnik ds. jakości

Oferta pracy firmy EKOOWOC Godziszów I 330, 23-302 Godziszów w zawodzie więcej »

Kierowca kat. B + HDS

Oferta pracy w zawodzie kierowca kat. B + HDS. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Logopeda

Oferta pracy w zawodzie logopeda. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Palacz pieca, pomocnik palacza

Oferta pracy w zawodzie palacz pieca oraz pomocnik palacza. Osoby zainteresowane więcej »

Kierownik sklepu

Oferta pracy w zawodzie kierownik sklepu. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Inżynier budowy dróg

Oferta pracy w zawodzie inżynier budowy dróg. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Pracownik gospodarczy

Oferta pracy w zawodzie pracownik gospodarczy. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Mechanik samochodowy

Oferta pracy w zawodzie mechanik samochodowy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Ślusarz

Oferta pracy w zawodzie ślusarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Szlifierz

Oferta pracy w zawodzie szlifierz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Konstruktor

Oferta pracy w zawodzie konstruktor. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Kierowca kat. D

Oferta pracy w zawodzie kierowca kat. D. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Doradca klienta/sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie doradca klienta/sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Magazynier

Oferta pracy w zawodzie magazynier. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Kontroler jakości

Oferta pracy w zawodzie kontroler jakości. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

1 2 5
3 4 6
7 8