• T  T  T  T  

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, iż rozpoczyna nabór na szkolenia zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 9 – Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.

Tytuł projektu:  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie kraśnickim V”

Szkoleniami mogą być objęte osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Kraśnik spełniające kryterium udziału w projekcie tj. :

a) Osoby  w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne należące do co najmniej do jednej z grup:

–          Osoby w wieku 50 lat i więcej,

–          Osoby długotrwale bezrobotne,

–          Kobiety,

–          Osoby z niepełnosprawnościami,

–          Osoby o niskich kwalifikacjach.

b) Rolnicy i członkowie ich rodzin tj. współmałżonkowie lub domownicy w wieku 30 lat  i więcej zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne należące do  co najmniej do jednej z w/w grup, prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.

Kierunki szkoleń:

1. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie – 10 osób.

2.  Kucharz z egzaminem na czeladnika – 10 osób.

3.  Spawanie metodą MAG 135 i TIG 141 – 10 osób.

4.  Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, terminali kart płatniczych oraz podstawami obsługi  komputerowego systemu sprzedaży wraz z fakturowaniem – 10 osób.

5. Operator koparkoładowarki kl. III – 10 osób.

Szczegółowe informacje:  pokój 403 , tel. 81 826 18 22 oraz pokój 412,   tel. 81 826 18 77.

 

 

INFORMACJA

 Zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta  Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

 

 Art. 1. Dzień 12 listopada 2018 r. jest Świętem Narodowym z okazji Setnej  Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

 Art. 2. Dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.      

                

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, że wypłaty zasiłków, wyznaczone do realizacji w dniu 12.11.2018r. w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej przy ul. Al. Niepodległości 18F zostaną wypłacone dnia 13.11.2018r.

Ponadto wizyty osób bezrobotnych zaplanowane pierwotnie na dzień 12.11.2018r. przeniesiono na dni 13-16.11.2018r. O terminach poszczególnych wizyt doradcy klienta poinformują Państwa telefonicznie.

 

 

 

                                                                       Dyrektor PUP Kraśnik

                                                                                          (-)

                                                                           Andrzej Tybulczuk

1 2 5
3 4 6
7 8