• T  T  T  T  

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, iż z dniem 09.06.2016 roku został rozpoczęty nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach przyjętych na rok 2016 priorytetów wydatkowania rezerwy KFS.

Zgodnie z ustalonymi priorytetami Rady Rynku Pracy środki rezerwy KFS w roku 2016 mogą być przeznaczone na:

a)  wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników;

b) wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz w branży usług opiekuńczych;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia;

d) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia.

Wzór wniosku ujęty jest na stronie internetowej tut. Urzędu http://www.pup.krasnik.pl/ w zakładce ,,Do pobrania” pod hasłem: Finansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – rezerwa 2016. Druk wniosku można również nabyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, pok. nr 412a. Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie (pok.nr7) w godz. pracy tut. Urzędu.

 

Bliższe informacje odnośnie środków KFS można uzyskać w pok. nr 412a (IV piętro) lub pod numerami telefonów (81) 825 45 17 lub 81 826 18 23.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, iż Fundacja Polskiej Akademii Nauk  rozpoczęła rekrutację uczestników do projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt. „Młodzi – Aktywni – Doświadczeni na lubelskim rynku pracy”.

Projekt jest skierowany do młodych mieszkańców województwa lubelskiego (osób w wieku 15-29 lat), którzy nie pracują, nie uczą się i nie szkolą, tzw. młodzież NEET.
Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci:
(1) wsparcie psychologiczne i doradcze (poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe);
(2) pośrednictwo pracy dla każdego uczestnika/ uczestniczki i pomoc w znalezieniu pracy,
(3) specjalistyczne szkolenia, takie jak: „Spawanie elektryczne w osłonie gazów aktywnych – MAG”, „Kosmetyczka”, „Pracownik obsługi biurowej”, „Przedstawiciel handlowy/ techniki sprzedaży”, „Monter urządzeń energii odnawialnej” (w tym także stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i wyżywienie w trakcie szkoleń);
(4) płatne staże w przedsiębiorstwach przez okres 3-miesięcy.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej: www.fundacjapan.pl/pl/projekty,  pod numerami telefonów: (81) 524 44 71 lub (81) 745-06-00.

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie rozpoczęło regionalne badanie osób, które nie ukończyły 30. roku życia – zatrudnionych i niepracujących. Ok. 5-minutowa ankieta służy diagnozie czynników osłabiających i wzmacniających aktywność zawodową. Zgromadzone dane będą służyły do analizy statystycznej i są całkowicie anonimowe.

mlodzi.ankietka.pllink otworzy się w nowym oknie– wypełnij krótką ankietę

Elektromechanik

Oferta pracy w zawodzie elektromechanik. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Rozbieracz-wykrawacz

Propozycja pracy w zawodzie Rozbieracz-wykrawacz. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Magazynier

Propozycja pracy w zawodzie magazynier. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Informatyk

Propozycja pracy w zawodzie informatyk. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

OPERATOR PRASY HYDRAULICZNEJ

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie operator prasy hydraulicznej, osoby więcej »

Elektromonter

Oferta pracy w zawodzie elektromonter. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Magazynier

Oferta pracy w zawodzie magazynier. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Kasjer bankowy

Oferta pracy w zawodzie kasjer bankowy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Mechanik urządzeń dźwigowych

Propozycja pracy w zawodzie Mechanik urządzeń dźwigowych. Osoby więcej »

Koordynator ds. serwisu

Propozycja pracy w zawodzie koordynator ds. serwisu. Osoby zainteresowane więcej »

Pielęgniarka

Propozycja pracy w zawodzie pielęgniarka. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Pielęgniarka

Propozycja pracy w zawodzie pielęgniarka. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Przedstawiciel handlowy

Propozycja pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy. Osoby zainteresowane więcej »

Piekarz

Oferta pracy w zawodzie piekarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Tokarz

Oferta pracy w zawodzie tokarz. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Fakturzystka

Oferta pracy w zawodzie fakturzystka. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Sprzedawca - oferta stażowa

Oferta stażu w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą stażu prosimy więcej »

Tokarz

Oferta pracy w zawodzie tokarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

SZWACZKA

Oferta pracy w zawodzie szwaczka. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Asystent prawny - oferta stażowa

Oferta stażu w zawodzie asystent prawny. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Fizjoterapeuta

Oferta pracy w zawodzie fizjoterapeuta. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Terapeuta zajęciowy

Oferta pracy w zawodzie terapeuta zajęciowy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Opiekun medyczny

Oferta pracy w zawodzie opiekun medyczny. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Farmaceuta - oferta stażowa

Oferta stażu w zawodzie farmaceuta. osoby zainteresowane ofertą prosimy o więcej »

Kierowca C+E

Oferta pracy w zawodzie kierowca C+E. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

SPEDYTOR

Oferta pracy w zawodzie spedytor. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Pracownik fizyczny

Oferta pracy w zawodzie pracownik fizyczny. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

TRENER PIŁKARSKI

poszukiwane są osoby do prowadzenia zajęć piłkarskich dla dzieci, osoby więcej »

Specjalista ds. kadrowych i przetargów

Oferta pracy w zawodzie Specjalista ds. kadrowych i przetargów. Osoby więcej »

Asystent projektanta

Oferta pracy w zawodzie asystent projektanta. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Kierowca kat. C - oferta stażowa

Oferta pracy w zawodzie kierowca kat. C. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

PRACOWNIK PRAC PROSTYCH

poszukiwane są osoby do pracy przy sortowaniu owoców w chłodni, osoby więcej »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

poszukiwane są osoby do pracy w zawodzie przedstawiciel handlowy, zakres więcej »

POMOC PRZEDSZKOLNA - OFERTA STAŻOWA

poszukiwane są osoby na staż w zawodzie pomoc przedszkolna, zakres więcej »

OFERTY PRACY Z T.B.FRUIT POLSKA Spółka z.o.o.S.K.A.

0perator urządzeń oczyszczania ścieków; kierowca operator wózków więcej »

Pracownik gospodarczy

Oferta pracy w zawodzie pracownik gospodarczy. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Operator maszyn do produkcji elementów z betonu

Oferta pracy w zawodzie operator maszyn do produkcji elementów z betonu. Osoby więcej »

Pracownik ds. obsługi klienta

Oferta pracy w zawodzie pracownik ds. obsługi klienta. Osoby zainteresowane więcej »

1 2 5
3 4 6
7 8