• T  T  T  T  

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku posiada środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy spełniających co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 

 • bezrobotny długotrwale (zarejestrowany co najmniej 12 m-cy w okresie ostatnich 24 m-cy)

 

 • bezrobotny powyżej 50 roku życia

 

 • bezrobotny korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej

 

 • bezrobotny posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

 

 • bezrobotny niepełnosprawny

 

Środki te mogą być przeznaczone na:

 

 1. Szkolenia indywidualne

 

 1. Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

 

 1. Refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

 

4. Staże (podpisywanie umów wyłącznie do 23.09.2016)

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, że rozpoczął się nabór na szkolenia grupowe:

Zgodnie z kryteriami dostępu dla projektów PUP w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 9.2 Osi priorytetowej 9 Rynek pracy RPO WL 2014-2020 uczestnikami projektu będą os. w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne (I i II profil), należące co najmniej do jednej z niżej wym. grup:

 1. Osoby niepełnosprawne.
 2. Osoby długotrwale bezrobotne.
 3. Osoby po 50 roku życia.
 4. Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.
 5. Osoby odchodzące z rolnictwa.

Kierunki szkoleń:

 1. Operator wózków jezdniowych z egzaminem przeprowadzonym przez UDT, 100 godzin szkolenia dla 20 osób (20 mężczyzn).
 2. Kucharz z egzaminem na czeladnika,  160 godzin dla 10 osób (10 kobiet).
 3. Spawanie Metodą MAG -145, TIG-141, 200 godzin szkoleniowych dla 10 osób (10 mężczyzn).

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania kart kandydata na szkolenie, pokój 411                                         ( IV piętro) informacje: tel. 81 825 45 39.

Informacje można także uzyskać u poszczególnych doradców klienta!

Rekrutacja trwa włącznie do 28 września 2016r.!

Karta kandydata na szkolenie grupowe znajduje się w zakładce: dokumenty do pobrania.

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, że z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymuje raport mówiący o tzw. zbiegach tytułów do ubezpieczeń. Zawiera on informacje o osobach, które posiadając status bezrobotnego, nabyły jednocześnie  w okresie rejestracji w PUP Kraśnik prawo do ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego z innych źródeł.

Najczęstszymi powodami zaistnienia takiego zbiegu jest brak zgłoszenia przez osobę bezrobotną m.in. faktu podjęcia zatrudnienia (umowa o pracę), innej pracy zarobkowej (umowy cywilno-prawne), rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej, przyznania prawa do renty, emerytury, zasiłku stałego, opiekuńczego, stypendium sportowego, stypendium z tytułu odbywania stażu lub szkolenia w wyniku skierowania przez inny podmiot niż PUP.

Konsekwencją wykrycia takiej zbieżności jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego, które jeżeli potwierdzi dane zawarte w raporcie, w końcowym rezultacie doprowadzi do utraty statusu bezrobotnego przez daną osobę.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku zarejestrowanych z prawem do zasiłku dla bezrobotnych lub prawem do stypendium, ponieważ powoduje obowiązek zwrotu wszystkich nienależnie pobranych świadczeń finansowych otrzymanych z PUP  w Kraśniku.

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku ma również dodatkową możliwość weryfikacji każdej zarejestrowanej osoby dzięki bezpośredniemu dostępowi do bazy ZUS bez konieczności oczekiwania na opisany wyżej raport.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą i przypominamy o konieczności niezwłocznego informowania tut. Urzędu o zaistnieniu sytuacji, które powodują utratę statusu osoby bezrobotnej.

Można uczynić to nie tylko poprzez osobistą wizytę w PUP w Kraśniku, ale także drogą listowną lub e-mailową.

SORTOWACZ

poszukiwane są osoby w zawodzie sortowacz, zakres obowiązków obejmuje: więcej »

Robotnik gospodarczy

Oferta pracy w zawodzie robotnik gospodarczy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Sprzedawca w branży mięsnej

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca w branży mięsnej. Osoby zainteresowane więcej »

Pracownik do skręcania regałów

Oferta pracy na stanowisku pracownik do skręcania regałów. Osoby więcej »

Robotnik budowlany

Oferta pracy w zawodzie mechanik robotnik budowlany. Osoby zainteresowane więcej »

Operator koparko-ładowarki

Oferta pracy w zawodzie operator koparko-ładowarki. Osoby zainteresowane więcej »

Mechanik samochodowy

Oferta pracy w zawodzie mechanik samochodowy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Wędliniarz

Oferta pracy w zawodzie wędliniarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Pracownik produkcji - Holandia

Oferta pracy w zawodzie pracownik produkcji w Holandii. Osoby zainteresowane więcej »

Sprzątaczka biurowa

Oferta pracy w zawodzie sprzątaczka biurowa. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Pracownik ochrony

Oferta pracy w zawodzie robotnik pracownik ochrony. Osoby zainteresowane prosimy więcej »

Robotnik gospodarczy

Oferta pracy w zawodzie robotnik gospodarczy. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

Murarz

Propozycja pracy w zawodzie murarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Spawacz

Propozycja pracy w zawodzie spawacz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Operator maszyn do obróbki skrawaniem

Propozycja pracy w zawodzie operator maszyn do obróbki skrawaniem. Osoby więcej »

Robotnik gospodarczy

Propozycja pracy w zawodzie robotnik gospodarczy. Osoby zainteresowane ofertą więcej »

Operator myjni samochodowej

Propozycja pracy w zawodzie operator myjni samochodowej. Osoby zainteresowane więcej »

Kucharz

Propozycja pracy w zawodzie kucharz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Kelner

Propozycja pracy w zawodzie kelner. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Pomoc kuchenna

Propozycja pracy w zawodzie pomoc kuchenna. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Mechanik samochodowy

Oferta pracy w zawodzie mechanik samochodowy. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Blacharz

Oferta pracy w zawodzie blacharz. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Nauczyciel Informatyki

Oferta pracy w zawodzie nauczyciel informatyki. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

Kierowca kat. C+E

Oferta pracy w zawodzie kierowca C+E. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z więcej »

Kierowca kat. B

Oferta pracy w zawodzie kierowca kat. B. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt więcej »

Zaopatrzeniowiec

Oferta pracy w zawodzie zaopatrzeniowiec. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt więcej »

Agent ubezpieczeniowy

Oferta pracy w zawodzie agent ubezpieczeniowy. Osoby zainteresowane prosimy o więcej »

Przedstawiciel handlowy

Oferta pracy w zawodzie przedstawiciel. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Nauczyciel techniki

Oferta pracy w zawodzie nauczyciel techniki. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Sprzedawca

Oferta pracy w zawodzie sprzedawca. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Piekarz

Oferta pracy w zawodzie piekarz. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Pomocnik piekarza/osoba do krojenia chleba

Oferta pracy w zawodzie pomocnik piekarza. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Tokarz

Oferta pracy w zawodzie tokarz Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o więcej »

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Oferta pracy w zawodzie nauczyciel wychowania do życia w rodzinie. Osoby więcej »

Asystent nauczyciela

Oferta pracy w zawodzie asystent nauczyciela. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

Lektor języka angielskiego

Oferta pracy w zawodzie lektor języka angielskiego. Osoby zainteresowane więcej »

Kierowca C+E

Oferta pracy w zawodzie kierowca C+E. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy więcej »

Ratownik medyczny

Oferta pracy w zawodzie ratownik medyczny. Osoby zainteresowane ofertą pracy więcej »

1 2 5
3 4 6
7 8